Ogrzewamy dom gazem płynnym. Jakie paliwo wybrać
Jeszcze w latach osiemdziesiątych napełnienie butli turystycznej gazem było nie lada wyczynem. Dzisiaj gaz płynny jest powszechnie dostępny i stosowany nie tylko do przygotowywania posiłków, ale także jako źródło energii do ogrzewania domów.

W Muratorze 3/02 prześledziliśmy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanej gazem ziemnym w dwóch wybranych domach:
- parterowym o powierzchni 102 m2 – Murator D09 „Na 102”,
- z poddaszem użytkowym o powierzchni 200,1 m2 – Murator D47a „Solidny”.
Podobne obliczenia przeprowadzimy dla tych samych domów, ale wyposażonych w instalacje zasilane gazem płynnym.


Schemat instalacji gazu płynnego.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


„Na 102”
Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
„Solidny”
Autor projektu: architekt Piotr Matuszewski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

        Powierzchnia:                                             Powierzchnia:      
        - zabudowy 122 m2                                                  - zabudowy 172,4 m2
        - netto 102 m2                                                           - netto 200,1 m2
        Kubatura 510 m3                                                       Kubatura 846 m3

Ile będzie kosztować inwestycja?

Koszt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i kotłowni. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że zaprojektowano ją jako dwururową w systemie rozdzielaczowym. Rury wykonano z polietylenu usieciowanego PE-X z barierą antydyfuzyjną. Zastosowano grzejniki stalowe płytowe i drabinkowe. Rzuty kondygnacji domów wraz ze schematem instalacji oraz koszty materiałów na instalację wewnętrzną c.o. zestawione w tabeli można znaleźć w Muratorze 3/02 w artykule „Ogrzewamy dom gazem”. Wyniosły one dla domu „Na 102” 5270 zł, dla „Solidnego” – 8560 zł.
W instalacjach zasilanych propanem można zainstalować takie same kotły, jak w instalacjach na gaz ziemny. Najczęściej kotły wiszące są w tej samej cenie, zaś do stojących producenci do ceny kotła doliczają koszt zestawu koniecznego do przystosowania go do spalania propanu. Zależnie od rodzaju kotła cena zestawu wynosi od kilkudziesięciu do dwustu złotych. Za kocioł dwufunkcyjny zapłacimy więc około 3000 zł, a za jednofunkcyjny z zasobnikiem – nawet 10 000 zł. Jeśli wybierzemy kocioł kondensacyjny, to za dwufunkcyjny trzeba będzie zapłacić około 5000 zł, za jednofunkcyjny z zasobnikiem – 13 000 zł.
Koszt projektu instalacji wewnętrznej również będzie podobny – od 1000 do 2000 zł.
Koszty wykonania w przybliżeniu można przyjąć następująco:
- montaż grzejnika z rozprowadzeniem przewodów – 100-200 zł,
- zainstalowanie kotła dwufunkcyjnego – od 300 zł,
- wykonanie kotłowni z kotłem jednofunkcyjnym z zasobnikiem – od 500 zł nawet do 2500 zł.

Uwaga! Ceny robocizny są umowne. Zależą od rejonu kraju, zakresu prac i pracochłonności danego systemu.

Koszt instalacji zbiornikowej. Na zakup zbiornika na własność musimy przeznaczyć minimum 4750 zł, tyle kosztuje najmniejszy zbiornik o pojemności 2700 l z osprzętem.
Dzierżawiąc zbiornik, ponosimy opłaty roczne, kwartalne lub miesięczne. Ich wysokość zależy od wielkości i rodzaju zbiornika, za podziemny będą o około 40% wyższe. Rocznie koszty dzierżawy zbiornika naziemnego o pojemności 2700 l wyniosą 600-700 zł, a zbiornika o pojemności 4850 l – 950-1100 zł. Jeśli opłatę rozłożymy na kwartały, roczne koszty dzierżawy zbiornika będą o około 20% wyższe.
Inną formą użyczenia zbiornika jest kaucja zwrotna w wysokości 3900 zł. Niektórzy dostawcy proponują też dzierżawę w postaci jednorazowej opłaty wynoszącej od 2400 zł.
Do kosztów zbiornika trzeba doliczyć koszty wykonania fundamentu, projektu i wykonania instalacji zewnętrznej, dowozu i posadowienia zbiornika, uzyskania pozwolenia na budowę i odbioru zbiornika.
Te opłaty wyniosą łącznie około 3000-4000 zł. Latem, gdy firmy ogłaszają różne promocje, kwota ta może zmniejszyć się nawet o połowę.

Ile zapłacimy za gaz?

Do obliczenia teoretycznego zużycia gazu płynnego w ciągu roku przyjęto takie same założenia, jak dla gazu ziemnego.

Zapotrzebowanie na ciepło. Dla temperatury zewnętrznej -20°C:
- dom „Na 102” – 6,965 kW,
- dom „Solidny” – 11,105 kW.

Sezonowe zapotrzebowanie energii na cele grzewcze. Instalacja z kotłem tradycyjnym (sprawność kotła 90%):
- dom „Na 102” – 18 537 kWh/rok,
- dom „Solidny” – 29 613 kWh/rok.

Instalacja z kotłem kondensacyjnym (sprawność kotła 100%):
- dom „Na 102” – 16 716 kWh/rok,
- dom „Solidny” – 26 652 kWh/rok.

Zużycie ciepłej wody. Rodzina czteroosobowa, 60 l na osobę na dobę, czyli 2,5 kWh.

Zużycie energii na przygotowanie posiłków – 800 kWh/rok. Dokładne wzory i sposób obliczeń zużycia gazu na poszczególne cele zostały przedstawione w artykule „Ogrzewamy dom gazem” w Muratorze 3/02, dlatego teraz zamieszczamy w zestawieniu tabelarycznym tylko wyniki. Obliczenia przeprowadzono dla wartości opałowej paliwa deklarowanej przez dostawców – Qw = 7,18 kWh/l.
Podane w tabelach 1 i 2 zużycie gazu należy traktować jako przypuszczalne. Rzeczywiste zapotrzebowanie na propan będzie inne, gdy:
- zima będzie ostrzejsza lub łagodniejsza,
- domownicy zużyją więcej lub mniej ciepłej wody, niż przyjęto w założeniach,
- rzeczywista temperatura wewnątrz pomieszczeń będzie się różniła od obliczeniowej albo zostaną zainstalowane urządzenia automatycznej regulacji.


Podsumowanie
Efektywnie można wykorzystać tylko około 60% pojemności zbiornika. W wypadku zbiornika o pojemności 2700 l jest to 1620 l, zaś zbiornika 4850 l – 2910 l. W rozpatrywanych domach tylko dla domu „Na 102” i dla wariantu z kotłem kondensacyjnym możliwe jest jedno tankowanie w roku, przy zastosowaniu zbiornika 4850 l. W innych wypadkach będą konieczne dwa tankowania w roku, dlatego do obliczeń przyjęliśmy uśrednioną cenę propanu – 1,45 zł/l.
Roczne koszty eksploatacyjne to nie tylko opłata za gaz i dzierżawę zbiornika. Trzeba je powiększyć o koszt corocznej wizyty kominiarza – 200 zł – i serwisanta urządzeń gazowych – co najmniej 100 zł.
Jednostkowa cena energii w przypadku propanu wynosi 0,20-0,25 zł/kWh, zaś gazu ziemnego 0,13 zł/kWh (przy założeniu sprawności kotła 90%).
Dodatkowym kosztem przy ogrzewaniu propanem jest opłata za dzierżawę zbiornika. Propan zatem nie może konkurować ceną z gazem ziemnym, ale w przeciwieństwie do niego ma cenę rynkową, a nie regulowaną przez państwo. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie ona ulegać dużym zmianom.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi