Okno w dachu a odległość od granicy
Czy w budynku oddalonym 3 m od granicy - ścianą bez okien i drzwi - można wykonać lukarnę w dachu nad tą ścianą? W jakiej odległości od granicy może być okno takiej lukarny? Czy odległości od granicy dotyczą też okien połaciowych?

Okno lukarny zwrócone w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej powinno być usytuowane w odległości minimum 4 m od tej granicy, mierząc do ościeży okna. Jeśli okno lukarny nie jest równoległe do granicy działki, to odległość tę należy mierzyć do skraju ościeży okna.
Okno połaciowe zwrócone w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej również powinno być usytuowane w odległości minimum 4 m od tej granicy. Odległość tę mierzy się do dolnego skraju ościeży okna.

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi