Parapet z klinkier



Z klinkieru wykonać możemy całą elewację albo tylko jej elementy - na przykład parapety zewnętrzne, cokół, obudowę komina. Odpowiednio zaprojektowane mogą być ładnym detalem architektonicznym podkreślającym charakter domu.

Parapet z klinkieru wykonać można z płytek, cegieł klinkierowych albo specjalnie do tego celu produkowanych kształtek podokiennych.
- Cegły zazwyczaj mają 6,5 x 12 x 25 cm, muruje się je, układając na ścianie wozówką (wąski, długi bok cegły).
- Płytki klinkierowe w zależności od producenta mają 2-3 cm grubości, 6,5-12 cm szerokości
i 25-30 cm długości.
- Elementy produkowane specjalnie na podokienniki mają różne kształty i wymiary. Ich długość to zwykle 22-35 cm, a wysokość w miejscu stykającym się z oknem to 7,5-15 cm.
Zarówno cegły, jak i płytki układa się na ścianie pod kątem, tak by zachować wymagany spadek parapetu. Kształtki podokienne układa się na murze równo, gdyż ich nachylona wierzchnia płaszczyzna umożliwia swobodne spływanie wody. Na brzegach stosuje się kształtki pełne, w środku można układać drążone. Cegły klinkierowe dostępne są w wielu odcieniach czerwieni, brązu, beżu, żółtego, są także białe.
Kolor może być jednolity lub cieniowany. Kształtki i płytki najczęściej są czerwone albo brązowe, niektórzy producenci oferują też inne kolory – zielone albo granatowe.









Parapet z cegły klinkierowej.
Autor: RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA
Parapet z cegły klinkierowej.
Autor: Tomasz Trusewicz
Parapety z płytek klinkierowych.
Autor: Ewa Trusewicz

Jaka zaprawa, jaka fuga?
Do ułożenia kształtek lub cegieł klinkierowych najlepiej jest używać gotowych, przygotowanych fabrycznie mieszanek do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, wtedy stosuje się je zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na worku. Zastosować można również zaprawę cementową przygotowaną na placu budowy. Musi mieć ona odpowiednią konsystencję – nie może być zbyt rzadka, należy stosować cement bez dodatków i nie wolno dodawać wapna gaszonego lub hydratyzowanego. Do spoinowania (fugowania) stosuje się zwykle inne zaprawy niż do murowania, ale powinny być również przeznaczone do klinkieru. Fugi produkowane są w różnych kolorach – mogą być w kolorze klinkieru albo w innym. Wybór zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Do elementów klinkierowych w kolorze ceglanym dobrze pasuje fuga grafitowa. Zaprawy do murowania i spoinowania są mrozo- i wodoodporne, jednak murowanie i fugowanie należy wykonywać w temperaturze powyżej 10°C i podczas bezdeszczowej pogody.

Uwaga! Zbyt duża ilość wody, dodatki chemiczne (na przykład przyśpieszające lub opóźniające czas wiązania) i wapno użyte w zaprawie mogą powodować trudne do usunięcia, białe wykwity na klinkierze.

Ważne przy układaniu
Parapet zewnętrzny wykonujemy po zamontowaniu okna. Jeśli wykonany ma być z cegieł lub kształtek klinkierowych, czyli z elementów o znacznej grubości, to osadzając okno, trzeba to uwzględnić i zostawić odpowiednią ilość miejsca (2,5 cm więcej niż grubość elementu). Jeśli miejsca będzie za mało, trzeba będzie wyciąć fragment ściany pod oknem albo ułożyć cieńsze płytki klinkierowe.
Podłoże musi być czyste, gdyż wszelkie zanieczyszczenia, pył i kurz osłabiają wiązanie. Suche podłoże wcześniej należy zwilżyć wodą, zmniejszy to odciąganie wody z zaprawy.
Należy unikać przycinania elementów. Najlepiej, gdy w świetle otworu uda się rozmieścić pełne płytki czy kształtki, dobierając jedynie szerokości spoin, które mogą mieć od 10 do 15 mm. Jeżeli docięcie jest konieczne, trzeba przemyśleć, który element przyciąć. Lepiej może wyglądać docięcie na przykład dwóch elementów.
Materiał, z którego wykonujemy parapet, umieszczamy zwykle w specjalnie ukształtowanym podcięciu w ościeżnicy okna. Jeśli profil nie ma podcięcia, parapet wsuwamy pod ościeżnicę na 2-3 cm. Cegły i kształtki murujemy na spoinę pełną lub niepełną. Pełną spoinę od razu wykańczamy, niepełną później spoinujemy. Aby uzyskać niepełną spoinę, nie nakładamy zaprawy na brzegu albo jej nadmiar na głębokość 12-15 mm usuwamy. Następnego dnia, gdy zaprawa zwiąże, parapet spoinujemy. Wszelkie zabrudzenia zaprawą trzeba od razu oczyścić. Gdy są świeże, można je zetrzeć lub zmyć wodą, gdy zaschną, trzeba będzie je usuwać mechanicznie. Styki parapetu ze ścianą i oknem uszczelniamy masą akrylową. Gotowy parapet trzeba zabezpieczyć przed deszczem, na przykład oklejając go folią, co najmniej przez jedną dobę.

Co trzeba wiedzieć o parapecie zewnętrznym
Parapety zewnętrzne, czyli podokienniki, można wykonać z blachy dociętej na wymiar i odpowiednio wygiętej, zamówić gotowe z blachy powlekanej, twardego PCW lub kamienia albo ułożyć z klinkieru. Bez względu na to, z czego jest zrobiony, parapet powinien:
- być wykonany ze spadkiem min. 5%, jeśli spadek będzie zbyt mały albo (co, niestety, też się zdarza) wykonany w kierunku okna, gromadząca się woda będzie niszczyć elewację, tynk w tym miejscu może odpadać, a odbijające się krople deszczu będą chlapały na szybę,
- wystający poza lico ściany odcinek parapetu musi mieć minimum 3 cm, krople wody będą wówczas spadały na ziemię, a nie na ścianę pod parapetem,
- koniec parapetu musi mieć tak zwany kapinos, dzięki niemu krople będą się odrywały i spadały, a nie podciekały na ścianę – w parapetach z blachy kapinos powstaje poprzez specjalne jej wygięcie, a parapety z kamienia, PCW czy kształtek klinkierowych mają odpowiednio wyprofilowany brzeg i spód.

Jak dobrze wymurować parapet z kształtek klinkierowych Zanim rozpoczniemy układanie kształtek podokiennych, musimy odpowiednio przygotować ścianę pod oknem. Kształtki w miejscu, którym dochodzą do okna, mają 12,5 cm wysokości. Na zamontowanie parapetu powinniśmy zostawić o 2,5 cm więcej (około 15 cm) – tyle potrzeba, aby skorygować niewielkie odchylenia od poziomu i nałożyć zaprawę.
Do warstwy z dociętych bloczków betonu komórkowego od zewnątrz naklejamy styropian i zaciągamy go zaprawą klejową.




Osadzenie kształtek klinkierowych.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki







Do muru mocujemy deskę i poziomnicą wyznaczamy jej ustawienie, usuniemy ją po związaniu zaprawy.
Autor: Mariusz Bykowski
Przygotowaną zaprawę do murowania klinkieru nakładamy kielnią, wyrównując ją do poziomu deski.
Autor: Mariusz Bykowski
Zaprawę nanosimy na powierzchnię styku łączonych elementów, nie dociągając do górnej krawędzi, otrzymamy niepełną spoinę.
Autor: Mariusz Bykowski







Kształtki układamy kolejno, jedna obok drugiej, lekko dociskając i opierając na desce.
Autor: Mariusz Bykowski
Między kształtki a ościeżnicę okna wkładamy plastikowe kliny, po zakończeniu murowania tę szczelinę wypełnimy masą akrylową.
Autor: Mariusz Bykowski
W spoinach umieszczamy po dwa krzyżyki dystansowe, zapewni to jednakową szerokość spoin na całej długości.
Autor: Mariusz Bykowski







W środku układamy kształtki drążone, na brzegach muszą być pełne.
Autor: Mariusz Bykowski
Po ułożeniu wszystkich kształtek i związaniu zaprawy parapet fugujemy, wciskając w szczeliny zaprawę do spoinowania.
Autor: Mariusz Bykowski






Nadmiar zaprawy usuwamy wilgotną gąbką i klinkier dokładnie czyścimy, wykonany parapet zabezpieczamy folią.
Autor: Mariusz Bykowski
Folię możemy zdjąć, gdy spoiny i fugi wyschną oraz skończymy mokre prace na zewnątrz budynku.
Autor: Mariusz Bykowski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi