Pieniądze za mieszkanie rodziców dla córkiPod koniec 1999 r. rozpoczęłam budowę domu jednorodzinnego. W związku z trudną sytuacją finansową w dalszej budowie mają mi pomóc rodzice: sprzedadzą swoje mieszkanie, uzyskane pieniądze przeznaczymy na dokończenie budowy, a rodzice zamieszkają ze mną. Czy moi rodzice będą musieli zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? A może lepiej by było, gdyby przekazali mi mieszkanie w darowiźnie, a ja bym je sprzedała? Czy w takiej sytuacji wchodziłby w grę podatek od darowizny.
Jeżeli rodzice nabyli swoje mieszkanie ponad pięć lat temu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, nie zapłacą podatku od zbycia.
Rodzice będą zobowiązani do zapłaty podatku od zbycia nieruchomości, jeżeli od nabycia przez nich mieszkania nie upłynęło jeszcze pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W takiej sytuacji podatek wynosi 10% przychodu uzyskanego ze sprzedaży, czyli ceny określonej w umowie sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży. Podatek ten należy uiścić w ciągu 14 dni od dokonania sprzedaży. Osoby, które w okresie dwóch lat od sprzedaży przeznaczą uzyskane przychody na budowę lub kupno własnego domu albo jego części, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od zbycia – jeżeli w ciągu 14 dni od sprzedaży złożą stosowne oświadczenie.
Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na sfinansowanie budowy domu córki (a nie własnego) nie zwalnia podatnika z podatku od zbycia. Na dodatek czynność taka może zostać potraktowana jako darowizna – podlegająca opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Aby uzyskać zwolnienie od podatku od zbycia mieszkania, musi zostać ustanowiona współwłasność budowanego domu.
Może to nastąpić na dwa sposoby:
- rodzice przeznaczą pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania na nabycie udziału w nieruchomości córki,
- córka przekaże rodzicom udział w nieruchomości w darowiźnie, a rodzice przeznaczą pieniądze ze sprzedaży mieszkania na kontynuację budowy (tu jednak powstanie obowiązek zapłaty podatku od darowizny).
Jeżeli rodzice przekażą mieszkanie córce w darowiźnie, to oczywiście u córki powstanie obowiązek zapłaty podatku od darowizny. Natomiast sprzedaż darowanego mieszkania jest zwolniona od podatku ze sprzedaży nieruchomości.

Podstawa prawna:
- art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
- ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 1997 r. nr 16, poz. 89 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi