Pompy głębinowe. Przegląd
Pod ziemią znajdują się pokłady wody pitnej, przefiltrowanej i mniej lub bardziej uzdatnionej przez naturę. Gdy poziom zwierciadła wody znajduje się głębiej niż 8 metrów pod powierzchnią gruntu, nie da się jej wydobyć za pomocą pompy ustawionej na powierzchni ziemi. Potrzebna jest do tego pompa głębinowa.

Co to jest pompa głębinowa?
Pompa głębinowa potocznie zwana jest głębinówką, a technicznie agregatem głębinowym. W tulei (korpusie) wykonanej ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub żeliwa jeden na drugim ułożone są jej poszczególne elementy:
- silnik elektryczny przystosowany do pracy w wodzie,
- sito wlotowe, którym jest czerpana woda,
- wirnik lub wirniki, jeśli pompa jest wielostopniowa.
Silnik pompy pracuje w ustalonej temperaturze (temperatura wydobywanej wody wynosi około 8-10°C) i musi stale znajdować się pod lustrem wody (dotyczy to całego agregatu). Producenci pomp głębinowych zalecają instalowanie agregatu co najmniej jeden metr poniżej zwierciadła wody podczas pompowania.
Większość pomp głębinowych wyposażona jest w zamontowany nad wirnikiem zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się wody podczas postoju pompy.
Tak wygląda pompa głębinowa.
Autor: EBARA

Jaka studnia, taka pompa

Zanim przystąpi się do wyboru pompy, trzeba możliwie dużo dowiedzieć się o studni, do której pompa jest przeznaczona. Jeśli wykonanie studni powierzyliśmy fachowcom-studniarzom, to na podstawie wykonanego przez nich przez co najmniej 24 godziny pompowania próbnego dowiemy się, jaka jest maksymalna wydajność studni niepowodująca zerwania lustra wody (odpompowania wody ze studni, zanim zdąży napłynąć świeża) oraz jaki jest poziom dynamiczny lustra wody. Źródłem informacji na temat jakości wody i naturalnej pracy studni, czyli obniżania się lub podwyższania lustra wody w różnych porach roku, mogą być także sąsiedzi mający studnie w okolicy. Pompy głębinowe są przeznaczone do tłoczenia czystej wody niezawierającej cząstek stałych i włóknistych. Niektóre z nich dzięki zastosowaniu tak zwanych pływających wirników o zwiększonej odporności mogą tłoczyć wodę zawierającą do 50 g/m3 piasku.
Jednym z ważniejszych kryteriów doboru pompy jest średnica studni. Gdy wykonujemy nowy odwiert, jego średnica powinna być możliwie niewielka, aby zminimalizować koszty wiercenia, ale z drugiej strony wystarczająca, aby zmieściła się w niej pompa.

Istniejącym studniom trzeba się dokładnie „przyjrzeć”, to znaczy ustalić ich:
- głębokość; można to zrobić tradycyjną metodą, używając ciężarka na lince z węzełkami zawiązanymi w odstępach co 1 metr,
- średnicę na całej głębokości; średnica głębszych odwiertów zmienia się wraz z głębokością, im głębiej, tym jest mniejsza.

Parametry pompy

Wydajność. Określa ilość wody, jaką pompa może dostarczyć w jednostce czasu. Jest w praktyce podyktowana wydajnością punktów rozbioru wody. Dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w domu z małym ogródkiem wynosi ona około 12-15 m3/miesiąc. Zależy od trybu życia domowników oraz liczby i rodzaju zainstalowanych urządzeń (zmywarki, pralki, prysznica, wanny zwykłej lub z hydromasażem, instalacji do podlewania ogródka, basenu itp.).
Określenie wydajności pompy (hydroforu) wydawałoby się więc bardzo proste (wystarczyłoby podzielić zużycie wody przez liczbę mieszkańców, dni oraz 24 godziny), ale w rzeczywistości takie nie jest. W praktyce co prawda nie zdarza się, by we wszystkich punktach poboru jednocześnie i do tego stale pobierano wodę. Zwykle działa jedynie kilka i do tego okresowo, na przykład krótka kąpiel pod prysznicem trwa około pięciu minut, dolnopłuk napełnia się również w kilka minut.

Dobierając jednak pompę głębinową, trzeba wziąć pod uwagę liczbę punktów poboru, ich rodzaj oraz maksymalną wydajność, po to aby zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości wody do każdego z nich, nawet wtedy, gdy będą działały jednocześnie. Jest to ważne zwłaszcza latem, gdy wieczorem poza normalnym poborem pompa podaje wodę także do podlewania ogródka, trawnika czy wymiany wody w basenie. Oznacza to wzrost poboru o kolejny 1 m3 lub nawet więcej w ciągu godziny.

Uwaga! Czteroosobowa rodzina zużywa średnio w ciągu godziny od 1,5 do 2 m3 wody, w zależności od dnia.

Wysokość podnoszenia pompy to wyrażone w metrach słupa wody ciśnienie, pod jakim pompa musi dostarczać wodę, aby w najwyższym punkcie poboru wypływała ona pod odpowiednim ciśnieniem.
W domu jednorodzinnym ciśnienie w punkcie poboru wody powinno wynosić od 0,2 do 0,25 MPa.
Często jest narzucone przez minimalne ciśnienie wymagane do prawidłowej pracy urządzenia, na przykład:
- przepływowego podgrzewacza wody – 0,1 MPa,
- baterii z biczami wodnymi – 0,3 MPa,
- układu zraszaczy ogrodowych 0,3-0,5 MPa.
Trzeba przy tym pamiętać, że każdy element instalacji na drodze między pompą (hydroforem) a punktem poboru, to znaczy prosty odcinek rury doprowadzającej wodę do punktu poboru, kształtka lub zawór, stanowi opór przepływu, a więc obniża ciśnienie.

Uwaga! Ciśnienie może być mierzone i podawane w różnych jednostkach: MPa, barach, metrach słupa wody (m H20). Ciśnienie słupa wody o wysokości 10,2 m jest równe 0,1 MPa (1 bar).

Wysokość podnoszenia pompy stanowi sumę:
- geometrycznej wysokości podnoszenia, czyli odległości między rzędną poziomu dynamicznego lustra wody z zapasem około 1 metra a rzędną najwyżej położonego punktu poboru w domu,
- strat liniowych spowodowanych przepływem przez rurociągi. Podczas przepływu rurociągiem z PE o średnicy 50 mm i długości 100 m strumienia wody o wielkości 3 m3/h straty wyniosą około 0,5 m H2O (0,005 MPa), a strumienia o wielkości 5 m3/h – 1,3 m H2O (0,013 MPa),
- strat miejscowych, które są spowodowane oporem przepływu przez kształtki, wodomierz, zawory itp.
W praktyce przyjmuje się często, że wynoszą 30% oporów przepływu przez rurociąg (strat liniowych),
- ciśnienia w najwyższym punkcie poboru wody.
Każda pompa może pracować w pewnym przedziale wydajności i wysokości podnoszenia. Jeśli pompuje wodę na maksymalną wysokość, nie osiąga maksymalnej wydajności, i odwrotnie.
W katalogach podawane są zwykle wartości maksymalne i minimalne, ale obszar, w którym pompa pracuje z maksymalną sprawnością, jest mniejszy. Lepiej więc nie dobierać pompy na własną rękę, lecz powierzyć to zadanie inżynierowi sanitarnemu lub studniarzowi.
Pompa głębinowa zasilająca w wodę instalację domową.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Pompa głębinowa współpracuje ze zbiornikiem ciśnieniowym (hydroforem). Sterowanie zestawem odbywa się za pomocą pilota.
Autor: GRUNDFOS

Co oprócz pompy?

Hydrofor to potoczna nazwa urządzenia, dzięki któremu we wszystkich punktach poboru wody w domu, garażu czy ogrodzie można uzyskać potrzebną ilość i odpowiednie ciśnienie wody. W skład urządzenia hydroforowego wchodzą zazwyczaj: zbiornik ciśnieniowy, włącznik ciśnieniowy załączający i wyłączający pompę zależnie od nastawionego ciśnienia na wyjściu za pompą, zabezpieczenie silnika pompy.
Pompy pracują cyklicznie, to znaczy co jakiś czas się wyłączają. Cykl pracy obejmuje jednorazowy czas pracy i postoju. Każda pompa ma ściśle określoną dopuszczalną liczbę cykli pracy w ciągu godziny, na które pozwala jej konstrukcja i które nie powodują przedwczesnego zużycia silnika. Nadmierną częstotliwość włączeń pompy ogranicza się przez akumulowanie ciśnienia i gromadzenie zapasu wody właśnie w zbiorniku hydroforowym. Obecnie zbiorniki są zwykle wyposażone w membranę oddzielającą przestrzeń wodną zbiornika od powietrznej. Nad zwierciadłem wody znajduje się poduszka sprężonego powietrza. Kiedy pompa nie pracuje, woda jest pobierana ze zbiornika. Powietrze się rozpręża, wypierając ją stamtąd do instalacji wodociągowej. Ciśnienie powietrza w zbiorniku spada, aż osiągnie wartość minimalną. Wtedy włącza się pompa i tłoczy wodę ze studni do zbiornika.
Woda nie miesza się z powietrzem, więc nie ubywa go ze zbiornika i możliwe jest utrzymanie stałej ilości powietrza pod ciśnieniem służącego do wypchnięcia wody ze zbiornika podczas jej pobierania.

Zabezpieczenia. Tylko niektóre silniki pomp głębinowych są wyposażone w elektroniczne układy zabezpieczające (do większości trzeba je dokupić). W wersjach najbardziej rozbudowanych są to zabezpieczenia przed:
- suchobiegiem – automatycznie wyłącza pompę, gdy dynamiczne lustro wody opadnie poniżej sita wlotowego pompy; w ten sposób zapobiega przepaleniu się silnika,
- zanikiem napięcia,
- zbyt wysokim lub za niskim napięciem (przed przepięciem) – potrzebne zwłaszcza, gdy w sieci zasilającej pompę często występują wahania napięcia. Specjalne zabezpieczenie wyłącza pompę dopiero, gdy napięcie spadnie poniżej 150 V lub wzrośnie powyżej 280 V. Gdy napięcie w sieci wróci do dopuszczalnego zakresu, pompa automatycznie się uruchamia,
- przegrzaniem, do którego może dojść podczas pompowania wody mocno napowietrzonej.

Jak zamontować pompę?

Najważniejsze – nie robić tego samodzielnie, ale powierzyć zadanie wykwalifikowanemu instalatorowi, który powinien także wykonać pierwsze pompowanie.

Uwaga! Pompę można włączyć tylko wtedy, gdy jest całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie może pracować, gdy są zamknięte zawory odcinające.

W studniach wierconych pompy montuje się w położeniu pionowym. Opuszcza się je do studni za pomocą stalowych linek przymocowanych do korpusu. Nie należy opuszczać i podnosić pompy za pomocą kabla zasilającego.
Pompę umieszcza się nad filtrem, na takiej głębokości, aby nawet po maksymalnym obniżeniu poziomu zwierciadła nad pompą pozostał jeszcze co najmniej 1 m wody. Pompy głębinowe zasilane są napięciem 230 lub 400 V.

Wiercenie studni i montaż pompy głębinowej powinno się powierzyć fachowcom.
Autor: Grzegorz Otwinowski
Do zamontowanej w otworze studni rury osłonowej opuszcza się pompę głębinową z przymocowanym do niej kablem zasilającym.
Autor: Grzegorz Otwinowski

Serwis i gwarancja

Pompy głębinowe są zwykle objęte roczną (rzadziej dwuletnią) gwarancją. Jeśli są dobrze zamontowane i właściwie eksploatowane, praktycznie nie wymagają dodatkowej obsługi. Jeśli jednak okaże się konieczna (na przykład w razie awarii), powinien jej dokonać fachowiec, najlepiej przeszkolony przez producenta pompy.

Statyczne i dynamiczne lustro wody

W każdej studni nożna określić statyczny i dynamiczny poziom lustra wody (tak zwane zwierciadło wody).
Poziom statyczny to taki, przy którym następuje naturalne ustabilizowanie lustra wody, niezakłócone na przykład pompowaniem.
Poziom dynamiczny to najniższy poziom podczas pompowania z określoną wydajnością. Pompę należy zamontować co najmniej 1 m poniżej poziomu dynamicznego.
Pompa głębinowa w studni wierconej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak dobrać pompę?

Przykład
Pompa będzie dostarczała wodę do domu jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem. Przy domu znajduje się ogródek, który będzie podlewany także wodą ze studni:
- zapotrzebowanie na wodę wynosi 3m3/h,
- głębokość dynamicznego lustra wody – 38 m,
- przyjmujemy wymagane ciśnienie w punktach poboru wody 0,1 MPa (10 m H2O),
- przyjmujemy straty ciśnienia na drodze pompowania (liniowe i miejscowe) 0,03 MPa, co odpowiada ciśnieniu wytwarzanemu przez słup wody o wysokości 3m,
- najwyżej położony punkt poboru wody znajduje się w łazience na poddaszu na wysokości 5m.
Wysokość podnoszenia pompy musi być równa:
38 + 10 + 3 + 5 = 56 m słupa wody.
Na wykresie przedstawiono charakterystyki (zależność wysokości podnoszenia do wydajności) czterech pomp. Do dostarczenia 3 m3/h wody pod ciśnieniem 56 m H2O potrzebna jest pompa o parametrach określonych w punkcie P. Punkt P znajduje się między charakterystykami pomp A i C. Pompa C ma za małą wydajność podnoszenia, dlatego nie powinno się jej wybrać. Najbliższa wymaganym parametrom jest charakterystyka pompy A.
Charakterystyki pomp głębinowych.

EBARA
Nazwa pompy: WINNER B2/14. Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 0,5-3 m3/h. Wysokość podnoszenia: 90-20 m. Moc: 0,75 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 15,4 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4”. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 7-30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirniki z norylu.
Wyposażenie podstawowe: pompa i silnik z kablem 2,2 m, zawór zwrotny wbudowany.
Wyposażenie dodatkowe: sterowniki typu ECONTROL.
Gwarancja: rok. Cena: 1900 zł.

Nazwa pompy: WINNER C4/13. Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 0,5-6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 88-20 m. Moc: 1,1 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 17 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4”. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 7-30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirniki z norylu.
Wyposażenie podstawowe: pompa i silnik z kablem 2,2 m, zawór zwrotny wbudowany.
Wyposażenie dodatkowe: sterowniki typu ECONTROL.
Gwarancja: rok. Cena: 2100 zł.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

ESPA
Nazwa pompy: Saturn EBL 10. Kraj produkcji: Hiszpania
Wydajność: 0,5-6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 70-22 m. Moc: 0,75 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 15,5 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4”. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 1-40oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirniki z poliwęglanu.
Wyposażenie podstawowe: zawór zwrotny wbudowany.
Gwarancja: rok. Cena: 1650 zł.

Nazwa pompy: Neptun fl 60 45. Kraj produkcji: Hiszpania.
Wydajność: 0,24-4 m3/h. Wysokość podnoszenia: 60-15 m. Moc: 1,2 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 4,3 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4”. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 1-40oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirniki z norylu.
Wyposażenie podstawowe: pompa z silnikiem.
Gwarancja: rok. Cena: 1220 zł.

GRUNDFOS
Nazwa pompy: SQ 3-40. Kraj produkcji: Dania.
Wydajność: 0,8-4,4 m3/h. Wysokość podnoszenia: 20-50 m. Moc: 0,9 kW.
Napięcie zasilania: 230 V. Masa: 4,55 kg. Średnica pompy: 74 mm.
Wymagana średnica studni: min. 76 mm. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 40oC. Materiał: obudowa i wirniki ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie podstawowe: pompa z silnikiem, zawór zwrotny, zabezpieczenie przed suchobiegiem, przed przegrzaniem, przeciążeniem, spadkiem napięcia
i przepięciem, układ łagodnego rozruchu.
Wyposażenie dodatkowe: łącznik ciśnieniowy, zbiornik ciśnieniowy 18/1/7 bar.
Gwarancja: 2 lata. Firma nie podała ceny.

Nazwa pompy: SQ 5-70. Kraj produkcji: Dania.
Wydajność: 1,5-7,5 m3/h. Wysokość podnoszenia: 20-100 m. Moc: 2,25 kW.
Napięcie zasilania: 230 V. Masa: 5,85 kg. Średnica pompy: 74 mm.
Wymagana średnica studni: min. 76 mm. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 40oC. Materiał: obudowa i wirniki ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie podstawowe: pompa z silnikiem, zawór zwrotny, zabezpieczenie przed suchobiegiem, przed przegrzaniem, przeciążeniem, spadkiem napięcia
i przepięciem, układ łagodnego rozruchu.
Wyposażenie dodatkowe: łącznik ciśnieniowy, zbiornik ciśnieniowy 18/1/7 bar.
Gwarancja: 2 lata. Firma nie podała ceny.

HYDROSIMA (SLOVPOL sp. z o.o.)  Nazwa pompy: CVHU 0119.  Kraj produkcji: Polska.
Wydajność: 1,8-3,6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 87-54 m. Moc: 1,1 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 15,5 kg. Średnica pompy: 4“.
Wymagana średnica studni: min. 4“. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/2”.
Temperatura wody: do 30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: kompletny agregat pompowy.
Wyposażenie dodatkowe: kompletne zabezpieczenie silnika, wodoszczelne przyłącze kablowe.
Gwarancja: rok. Cena: 1696 zł.

Nazwa pompy: CVHU 0219.  Kraj produkcji: Polska.
Wydajność: 3,24-5,22 m3/h. Wysokość podnoszenia: 77-45 m. Moc: 1,5 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 17 kg. Średnica pompy: 4“.
Wymagana średnica studni: min. 4“. Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: kompletny agregat pompowy.
Wyposażenie dodatkowe: kompletne zabezpieczenie silnika, wodoszczelne przyłącze kablowe.
Gwarancja: rok. Cena: 1828 zł.

HYDRO-VACUUM
Nazwa pompy: GAB.2.11.1 z silnikiem Franklin Electric 4”.
Kraj produkcji: Polska.
Wydajność: do 2,7 m3/h. Wysokość podnoszenia: 56÷33 m. Moc silnika: 0,75 kW.
Napięcie zasilania: 400 V. Masa: 15 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4 1/2”.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/2”.
Temperatura wody: do 25oC.
Materiał: obudowa – mosiądz/stal nierdzewna, wirniki z poliwęglanu (LEXAN).
Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przed suchobiegiem, zbiornik ciśnieniowy ZBW-5 (200 dm3), łącznik ciśnieniowy LCA, płaszcz przyspieszający opływ silnika.
Gwarancja: rok. Cena: 1379 zł.

Nazwa pompy: GAB.4.11.1 z silnikiem Franklin Electric 4”.
Kraj produkcji: Polska.
Wydajność: do 6,6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 70-40 m. Moc: 1,5 kW.
Napięcie zasilania: 400 V. Masa: 18,3 kg. Średnica pompy: 4”.
Wymagana średnica studni: min. 4 1/2”.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/2”.
Temperatura wody: do 25oC.
Materiał: obudowa – mosiądz/stal nierdzewna, wirniki z poliwęglanu (LEXAN).
Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przed suchobiegiem, zbiornik ciśnieniowy ZBW-5 (200 dm3), łącznik ciśnieniowy LCA, płaszcz przyspieszający opływ wody wokół silnika.
Gwarancja: rok. Cena: 1930 zł.

KSB
Nazwa pompy: S 100 B-2/11. Kraj produkcji: Francja.
Wydajność: do 3 m3/h.  Wysokość podnoszenia: 68-18 m. Moc: 0,55 kW.
Napięcie zasilania: 230 V. Masa: 13 kg. Średnica pompy: 4“.
Wymagana średnica studni: 4“.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: elektryczna skrzynka rozruchowa.
Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przed suchobiegiem, automat sterujący CONTROLMATIC, elektrody kontroli poziomu wody.
Gwarancja: rok od daty rozruchu; nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakupu. Cena: 2600 zł (sugerowana cena detaliczna).

Nazwa pompy: S 100 B-4/12. Kraj produkcji: Francja.
Wydajność: do 6,5 m3/h.  Wysokość podnoszenia: 70-20 m. Moc: 1,1 kW.
Napięcie zasilania: 400 V. Masa: 16 kg. Średnica pompy: 4“.
Wymagana średnica studni: 4“.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przed suchobiegiem, elektrody kontroli poziomu wody, szafka sterująca UPA-CONTROL.
Gwarancja: rok od daty rozruchu; nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakupu. Cena: 3080 zł (sugerowana cena detaliczna).

LOWARA (GOULDS PUMPS POLSKA sp. z o.o.)
Nazwa pompy: 2GS 15. Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 1,2-3 m3/h. Wysokość podnoszenia: 165-75 m. Moc: 1,5 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 21,3 kg (jednofazowa); 19,8 kg (trójfazowa). Średnica pompy: 99 mm.  Wymagana średnica studni: min. 4”.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 40°C.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z poliwęglanu.
Wyposażenie podstawowe: zawór zwrotny.
Wyposażenie dodatkowe: możliwe silniki Lowara lub Franklin.
Gwarancja: rok. Cena: 2822 zł – jednofazowa; 2635 zł – trójfazowa (cena przeliczona z euro według średniego kursu NBP z 8.01.2002).

Nazwa pompy: 4 SC9. Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 2,5-7,5 m3/h. Wysokość podnoszenia: 50-18 m. Moc: 128 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 16 kg.
Średnica pompy: 0,9 mm. Wymagana średnica studni: 6”.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: do 40oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: wersja jednofazowa z pływakiem lub przełącznikiem zał./wył., wbudowane automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przewód zasilający
10 lub 20 m.
Wyposażenie dodatkowe: różne napięcia i częstotliwości, w wersji trójfazowej zabezpieczenie przed przeciążeniem dostarczane przez użytkownika.
Gwarancja: rok. Cena: 2182 zł – jednofazowa; 2004 zł – trójfazowa (cena przeliczona z euro według średniego kursu NBP z 8.01.2002).

OMNIGENA
Nazwa pompy: 4S15 (BELARDI). Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 1,2-5,4 m3/h. Wysokość podnoszenia: 110-28 m. Moc silnika: 1,1 kW.
Napięcie zasilania: 230 i 400 V. Masa: 15 kg. Średnica pompy: 103 mm.
Wymagana średnica studni: min. 110 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 i 1/4”. Temperatura wody: do 40oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: zabezpieczenie silników jednofazowych przed przeciążeniem.
Wyposażenie dodatkowe: manometr, wyłącznik ciśnieniowy, wyjście tłoczne pięciodrogowe, zbiornik ciśnieniowy przeponowy, możliwość podłączenia przewodu elektrycznego.
Gwarancja: rok. Cena: 1252 zł – jednofazowa; 1084 zł – trójfazowa.

Nazwa pompy: 3T23. Kraj produkcji: Polska.
Wydajność: 0,5-3 m3/h. Wysokość podnoszenia: 70-15 m. Moc: 0,55 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V. Masa: 10 kg. Średnica pompy: 74 mm.
Wymagana średnica studni: min. 76 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1”. Temperatura wody: do 40oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z norylu.
Wyposażenie podstawowe: zabezpieczenie silników jednofazowych przed przeciążeniem.
Wyposażenie dodatkowe: manometr, wyłącznik ciśnieniowy, wyjście tłoczne pięciodrogowe, zbiornik przeponowy, zabezpieczenie silników trójfazowych przed przeciążeniem i zanikiem napięcia.
Gwarancja: rok.
Cena: 1197 zł – jednofazowa; 1095 zł – trójfazowa.

STA-RITE – NOCCHI Sp. A. (POLGAR PPHU s.c.)
Nazwa pompy: SCM 4-Plus 75/75 Dom.
Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 0,6-4,2 m3/h. Wysokość podnoszenia: 75-11 m. Moc: 0,75 kW.
Napięcie zasilania: 230 V. Masa: 15 kg. Średnica pompy: 96 mm.
Wymagana średnica studni: 100 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 4-30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, ruchome wirniki z żywicy sodowej.
Wyposażenie podstawowe: wbudowany zawór zwrotny, przewód zasilający 30 m z wtyczką, panel sterujący z wyłącznikiem i kondensatorem.
Wyposażenie dodatkowe: lina zabezpieczająca z nylonu.
Gwarancja: rok.
Cena: 2296 zł.

Nazwa pompy: SCM 4-Plus 115/95 Dom.
Kraj produkcji: Włochy.
Wydajność: 1,2-6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 115-20 m. Moc silnika: 1,1 kW.
Napięcie zasilania: 230 V. Masa: 20 kg. Średnica pompy: 96 mm.
Wymagana średnica studni: 100 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 4-30oC.
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, ruchome wirniki z żywicy sodowej.
Wyposażenie podstawowe: wbudowany zawór zwrotny, przewód zasilający 30 m z wtyczką,
panel sterujący z wyłącznikiem i kondensatorem.
Wyposażenie dodatkowe: lina zabezpieczająca z nylonu.
Gwarancja: rok.
Cena: 2365 zł.

WILO GmbH
Nazwa pompy: WILO-SUB TWU 4-02. Kraj produkcji: Niemcy.
Wydajność: 0-2,6 m3/h. Wysokość podnoszenia: 50-290 m. Moc: 0,37-2,2 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V.
Masa: 11,5-28 kg (jednofazowa); 10,5-23,5 kg (trójfazowa).
Średnica pompy: 96 mm.
Wymagana średnica studni: min. 100 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 3-30oC (maks. 50oC).
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z tworzywa sztucznego.
Wyposażenie podstawowe: zintegrowany zawór zwrotny, przewód zasilający
z możliwością odłączenia w niektórych typach pompy.
Gwarancja: rok.
Cena: 1688-3420 zł.

Nazwa pompy: WILO-SUB TWU 4-04. Kraj produkcji: Niemcy.
Wydajność: 0-5 m3/h. Wysokość podnoszenia: 30-320 m. Moc: 0,37-4 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V.
Masa: 11,5-28 kg (jednofazowa); 10,5-35,4 kg (trójfazowa).
Średnica pompy: 96 mm.
Wymagana średnica studni: min. 100 mm.
Średnica króćca przyłączeniowego: 1 1/4”.
Temperatura wody: 3-30°C (maks. 50°C).
Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, wirnik z tworzywa sztucznego.
Wyposażenie podstawowe: zintegrowany zawór zwrotny, przewód zasilający
z możliwością odłączenia w niektórych typach pompy.
Gwarancja: rok.
Cena: 1341-3877 zł.Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi