Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania

W większości układów grzewczych obieg wody wymuszany jest przez pompy obiegowe. Jeśli pompa nie jest wbudowana w kocioł, trzeba ją dokupić.

Najbardziej popularnym rodzajem ogrzewania są pompowe (ciśnieniowe) układy grzewcze. W takich układach woda krąży między kotłem a grzejnikami (tradycyjnymi lub podłogowymi) dzięki różnicy ciśnienia wytworzonej przez pompę. Pompa obiegowa musi mieć takie parametry, by wtłoczyć wodę do punktu instalacji położonego najdalej od kotła.
W domowych instalacjach grzewczych stosuje się hermetyczne pompy bezdławicowe. Pompowana woda, przepływając, smaruje łożyska ślizgowe i chłodzi silnik. Pompa nie wymaga smarowania ani wymiany uszczelnień. Pracuje cicho (woda, opływając pompę, tłumi hałas). Jej korpus wykonany jest najczęściej z żeliwa, a wirniki – z tworzywa lub stali nierdzewnej, czyli z materiałów odpornych na zniszczenie. Pompy bezdławicowe są trwałe: właściwie użytkowana pompa może pracować nawet 15-20 lat.
Pompy mają niewielkie wymiary i są lekkie: ważą od 1,5 do 5 kg. Łatwo je zamontować i nie potrzeba na nie dodatkowego miejsca.

Jak wybrać pompę?

Większość nowych kotłów przystosowana jest do pracy w instalacjach pompowych. Niektóre z nich są fabrycznie wyposażone w pompy obiegowe. Gdy kocioł nie ma pompy, montuje się ją w instalacji.
Aby dobrać pompę, określa się dwa parametry: natężenie przepływu (któremu odpowiada wydajność pompy) i wysokość podnoszenia. Na ich podstawie, na wykresie zwanym charakterystyką pompy, wyznacza się punkt pracy pompy.
Pompę należy tak dobrać, aby punkt pracy znajdował się w zakresie największej sprawności pompy, co odpowiada środkowej części charakterystyki.
Do małych instalacji czasem trudno dopasować pompę o obliczeniowych parametrach. Zaleca się wtedy zainstalowanie pompy o wydajności i wysokości podnoszenia 10-20% mniejszej niż obliczona. Nie należy się obawiać, że spowoduje to wyraźne obniżenie mocy cieplnej grzejników. Wymagane parametry ogrzewania oblicza się bowiem dla najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych, a takie zdarzają się zaledwie kilka dni w roku.


Pompy obiegowe wymuszają krążenie wody w obiegach grzewczych. Każdy obieg grzewczy w domu może mieć oddzielną pompę.
Autor: Wiesław Rudolf
Prawie wszystkie nowe gazowe kotły wiszące wyposażone są fabrycznie w pompy obiegowe.
Autor: SCHEER

Nie za duża, nie za mała
Przewymiarowanie, czyli zainstalowanie zbyt dużej pompy, powoduje większy pobór mocy, niebezpieczeństwo głośnej pracy instalacji oraz przyspiesza niszczenie elementów pompy.
Zbyt mała pompa nie będzie w stanie wymusić odpowiedniego przepływu wody w tych obiegach, które mają największe opory przepływu.

Najwyższy bieg – najwyższa sprawność
Większość pomp obiegowych wyposażona jest w silniki z regulacją prędkości obrotów – trzy- lub czterostopniową. Regulacja ta może być ręczna lub automatyczna. Producenci zalecają, aby pompa przez większość czasu pracowała na najwyższym biegu, bo wtedy osiąga największą sprawność.
Silniki pomp o mocy do 100 W nie wymagają dodatkowych zewnętrznych zabezpieczeń elektrycznych. Produkowane są w wersji jedno- lub trójfazowej.


Przełącznikiem (czerwone pokrętło) łatwo jest regulować obroty silnika pompy.
Autor: WILO
Pompa z elektronicznie regulowanymi obrotami silnika umożliwia znaczną oszczędność energii.
Autor: GRUNDFOS

Gdy w instalacji są zawory termostatyczne
Obecnie większość instalacji c.o. wyposaża się w zawory termostatyczne. W takich instalacjach wzrost temperatury w pomieszczeniu ponad wartość nastawioną na głowicy zaworu termostatycznego powoduje przymykanie zaworu. Konsekwencją tego jest wzrost ciśnienia w instalacji. Często jest to przyczyną głośnej pracy instalacji (słychać szumy).
Aby zapobiec szumom, można przestawić pompę na niższy bieg. Warto stosować pompy wyposażone w elektroniczne układy regulacji różnicy ciśnienia, czyli pompy z płynną (elektroniczną) regulacją obrotów silnika (z płynną zmianą wydajności). Dostosowują się one samoczynnie do zmiennych przepływów wody w instalacji grzewczej i utrzymują stałą zadaną wartość ciśnienia.

Niebezpieczna praca bez wody
Pompa nie powinna pracować „na sucho” (bez wody). Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe działanie systemu odpowietrzania instalacji. Można zainstalować pompę automatycznie odpowietrzaną, to znaczy wyposażoną w urządzenie oddzielające powietrze od wody. Powietrze to jest usuwane z instalacji grzewczej przez automatyczny zawór odpowietrzający. Uruchamiając instalację centralnego ogrzewania po raz pierwszy w sezonie grzewczym, trzeba ją odpowietrzyć.

Tylko czysta woda
Trwałość pompy zależy od jakości pompowanej wody.
Pompy pracujące w zamkniętych układach grzewczych są znacznie mniej narażone na zniszczenie niż te pracujące w układach otwartych. Ubytki wody krążącej w instalacji są małe, rzadko się je uzupełnia, a więc mniejsze jest prawdopodobieństwo korozji oraz odkładania się kamienia kotłowego, który bywa przyczyną zatarcia pompy.
Woda dopływająca do pompy nie może być zanieczyszczona mechanicznie, gdyż może ją uszkodzić. Dlatego warto przed pompą zamontować filtr siatkowy, który zatrzyma na przykład produkty korozji wymywane z instalacji. Filtr należy okresowo czyścić.

Uwaga! Przed zamontowaniem pompy instalację należy wypłukać.

Jak poprawnie zamontować pompę?
Pompę można zainstalować na przewodzie zasilającym lub na przewodzie powrotnym. Montuje się ją bezpośrednio na rurociągu za pomocą dwuzłączek gwintowanych (śrubunków).

Pompę trzeba zamontować:
- zgodnie ze strzałką na korpusie, która wskazuje wymagany kierunek przepływu wody;
- tak aby oś pompy była w położeniu poziomym;
- w miejscu łatwo dostępnym.
Przed i za pompą powinny być zamontowane zawory odcinające. Dzięki temu podczas przeglądu i ewentualnej wymiany pompy nie trzeba będzie opróżniać z wody całej instalacji.
Na rynku dostępne są pompy obiegowe z wbudowanymi zaworami odcinającymi: pompa i zawory odcinające znajdują się w jednej obudowie.


Pompę instaluje się poziomo, a przed i za nią montuje się zawory odcinające.
Autor: Wiesław Rudolf
Zawory odcinające mogą znajdować się wewnątrz obudowy pompy.
Autor: WILO

Ważne parametry pompy
Natężenie przepływu (dla którego dobiera się wydajność pompy) to zapotrzebowanie na moc cieplną danego budynku, podzielone przez ciepło właściwe i różnicę temperatury wody w przewodzie zasilającym i powrotnym. Wysokość podnoszenia pompy jest równa stracie ciśnienia podczas przepływu wody przez całą instalację, czyli jest to suma oporów tarcia przepływającej cieczy, oporów miejscowych zaworów, grzejników, kotła itp.
Wartość obu tych parametrów powinna być obliczona w projekcie instalacji grzewczej. Wykres zależności natężenia przepływu i wysokości podnoszenia, zwany charakterystyką, jest inny dla każdej pompy. Można go znaleźć w katalogu pompy.

Jaka instalacja?
W instalacji grawitacyjnej woda krąży dzięki różnicy gęstości spowodowanej różnicą temperatury między zasilaniem (gorąca woda wypływająca z kotła) a powrotem (schłodzona woda powracająca z grzejników). Instalacje otwarte najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy różnica wysokości między środkiem kotła a najniżej położonym grzejnikiem wynosi 2-3 m, a pozioma odległość między kotłem a najdalej położonym pionem nie jest większa niż 25 m (w domach jednorodzinnych te warunki są spełnione).
W instalacji pompowej (ciśnieniowej ) ruch wody – wywołany przez pompę obiegową – nie zależy od wysokości i rozległości ogrzewanego budynku. Średnice przewodów mogą być mniejsze, ich rozprowadzenie po budynku swobodne, a grzejniki można umieścić poniżej kotła. Instalacje pompowe mają dużo mniejszą bezwładność niż grawitacyjne, to znaczy, że szybciej się nagrzewają i łatwiej poddają regulacji.

Pompa do układu otwartego
Gdy pompa obiegowa ma pracować w układzie otwartym, powinna mieć małe własne opory przepływu oraz płaską charakterystykę (dużą wydajność przy niewielkiej wysokości podnoszenia – 0,5-1 m). Musi być zachowana odpowiednia odległość między najwyższym punktem obiegu wody a dnem naczynia wzbiorczego. Dla pomp zainstalowanych na przewodzie zasilającym odległość ta nie powinna być mniejsza niż 0,3 m, a dla zamontowanych na przewodzie powrotnym – 0,7 wysokości podnoszenia.

Uwaga! Pompa nie może być wbudowana w przewód zasilający na odcinku między kotłem a miejscem podłączenia rury wzbiorczej.Pompa UPS 25-40 duńskiej firmy GRUNDFOS może być wykonana z żeliwa lub brązu. Silnik ma trzystopniową regulację obrotów, dzięki czemu pompa zużywa do 30% mniej energii niż pompa bez regulacji. Kable elektryczne można podłączyć bez użycia narzędzi. Firma udziela na pompę rocznej gwarancji. Wydajność: do 3 m3/h. Wysokość podnoszenia: do 3 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,06 kW. Cena z 22% VAT: 420 zł (cena przeliczona wg kursu DEM z grudnia 2000 r.).
Autor: GRUNDFOS
Pompa Alpha 25-40 duńskiej firmy GRUNDFOS ma płynną regulację obrotów silnika. Dostosowuje się automatycznie do zmiennych warunków pracy, dzięki czemu można zmniejszyć zużycie energii nawet do 50%. Może być wykonana z żeliwa lub brązu. Firma udziela na nią rocznej gwarancji. Wydajność: do 3 m3/h. Wysokość podnoszenia: do 3,5 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,06 kW. Cena z 22% VAT: 590 zł (przeliczona wg kursu DEM z grudnia 2000 r.).
Autor: GRUNDFOS
Pompa Star RS niemieckiej firmy WILO wykonana jest z żeliwa, stali nierdzewnej i polipropylenu. Ma trzystopniową regulację obrotów. Kabel zasilający można doprowadzić z dwóch stron. Montaż i obsługa pompy są bardzo łatwe. Firma udziela na pompę dwuletniej gwarancji. Wydajność: 3,5 m3/h. Wysokość podnoszenia: 6 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,017-0,1 kW. Cena z 22% VAT: 310 zł.
Autor: WILOPompa 50 POe 120A/B, produkowana w LESZCZYŃSKIEJ FABRYCE POMP, wykonana jest z żeliwa, ma elektroniczną regulację obrotów silnika. Na pompę udzielana jest dwuletnia gwarancja. Wydajność: do 25 m3/h. Wysokość podnoszenia: do 8 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,065-0,79 kW. Cena z 22% VAT: 4875 zł.
Autor: LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP
Pompa R2S włoskiej firmy NOCCHI (polski dystrybutor POLGAR PPHU) wykonana jest z żeliwa i stali nierdzewnej, ma trzystopniową regulację obrotów silnika. Firma udziela na pompę rocznej gwarancji. Wydajność: 4,8 m3/h. Wysokość podnoszenia: 6,5 m. Maksymalne ciśnienie: 0,1 MPa. Moc: 0,14 kW. Cena z 22% VAT: 270 zł.
Autor: NOCCHIPompa Star E niemieckiej firmy WILO wykonana jest z żeliwa, stali nierdzewnej i polipropylenu. Ma płynną elektroniczną regulację obrotów, umożliwiającą oszczędność energii nawet do 50%. Polecana jest do instalacji z zaworami termostatycznymi. Pompa ma funkcję umożliwiającą obniżenie parametrów pracy nocą. Firma udziela na pompę dwuletniej gwarancji. Wydajność: 3,5 m3/h. Wysokość podnoszenia: 5 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,03-0,1 kW. Cena z 22% VAT: 490 zł.
Autor: WILO
Pompa 25 POr 40A, produkowana w LESZCZYŃSKIEJ FABRYCE POMP, wykonana jest z żeliwa. Ma trzystopniową ręczną regulację obrotów silnika. Na pompę udzielana jest dwuletnia gwarancja.Wydajność: do 30 m3/h. Wysokość podnoszenia: do 4 m. Maksymalne ciśnienie: 1 MPa. Moc: 0,03 kW. Cena z 22% VAT: 364 zł.
Autor: LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi