Pomyślnego feng shui. Dom

Czy wiedza starożytnych mędrców chińskich może być przydatna przy budowie i urządzaniu domu?

Chociaż feng shui (po chińsku: wiatr i woda) to termin już w Polsce powszechnie znany, niewiele osób tak naprawdę orientuje się, o co „w tym wszystkim” chodzi. Feng shui stara się określić jakość przestrzeni, którą zajmujemy i która nas otacza, oraz pomaga kształtować ją tak, aby nas chroniła i wspierała. Stosowanie feng shui ma na celu osiągnięcie pomyślności i harmonii. W sensie bardzo ogólnym feng shui oznacza życie w zgodzie z prawami przyrody i zgodnie z przekonaniem, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Feng shui nie jest religią, nie jest magią, nie jest radiescezją, nie jest architekturą wnętrz (choć powinno być dla niej punktem wyjścia). Dziedzina ta nie jest też – w  zachodnim rozumieniu tego terminu – nauką. Trudność polega bowiem na naukowym właśnie (według zachodnich  kryteriów) udowodnieniu, że dane rozwiązanie jest skuteczne i wyjaśnieniu, na czym ono właściwie polega. Skuteczność feng shui, które do swoich – wyglądających czasem na aksjomaty – formuł, dochodziło kilka tysięcy lat, sprawdzana jest doświadczalnie, czyli post factum. Mistrzowie feng shui podkreślają, że nie ma to nic wspólnego z autosugestią. Ich zdaniem, czy w to wierzymy, czy nie, feng shui działa.
W Azji, szczególnie w Chinach, uważa się, że feng shui to połączenie nauki ze sztuką i z tego powodu traktuje się je z niezwykłą powagą. Wbrew popularnym sądom stosowanie feng shui nie polega na wieszaniu kryształków, dzwonków, czy fletów. Jest to złożony system zasad i reguł, wymagających gruntownego przygotowania, ostrożności, rozwagi i pokory. Podstawy feng shui można poznać na kursach czy z lektur. Prawdziwie rzetelną wiedzę zdobywa się dzięki studiom pod okiem mistrza.

Feng shui i twój dom

Czy dom, w którym mieszkasz ma dobry potencjał feng shui? Czy dom, który zbudujesz, będzie ci dobrze służył? Warto poszukać odpowiedzi na te pytania. To w domu bowiem nabieramy (lub nie) sił i energii do życia prywatnego i zawodowego.
Konsultacja feng shui pożądana jest przy wyborze działki, w trakcie projektowania domu lub przy wyborze gotowego projektu domu. Także wtedy, gdy dom chcemy przebudować lub remontować, przed zakupem lub wynajęciem nowego mieszkania czy domu, wreszcie przy urządzaniu wnętrz.
Nie ma domu zawsze i jednakowo dobrego dla wszystkich. Każdy analizuje się indywidualnie. Punktem wyjścia jest określenie przynależności domowników do grupy Wschodu lub Zachodu. To pozwala stwierdzić, czy dany rejon (strefa) lub kierunek geograficzny jest dla tych osób sprzyjający. Konsultant może wskazać najkorzystniejsze dla domowników strefy domu i doradzić, gdzie najlepiej ulokować: wejście, kuchnię i kuchenkę, sypialnię i łóżko (te są najważniejsze). Wnioski i propozycje powinien przedstawić na piśmie. Forma pisemna jest ważna – klient nie musi pamiętać tego co usłyszał, a konsultant ponosi większą odpowiedzialność za słowo.

Feng shui a wybór projektu

Oglądając projekty, można zorientować się, który spełnia podstawowe wymogi domu o dobrym potencjale feng shui. Taki projekt powinien mieć następujące cechy:
- regularny plan. Najlepiej prostokątny. (Domy w kształcie litery L, T są trudniejsze, ale także można znaleźć dla nich dobre rozwiązania),
- wejście do domu jest wyraźnie zaznaczone, przedsionek zaprasza – jest jasny, w miarę możliwości przestronny,
- w miejscach, w których długo się przebywa nie ma belek, skosów, narożników, słupów,
- centrum domu jest otwarte: nie ma tam schodów, kuchni ani WC,
- schody nie znajdują się na wprost wejścia. Powinny być solidne, pełne i nie spiralne,
- pokoje dzieci są na tyle duże, że można w nich korzystnie ustawić i łóżko i biurko. Siedzący przy biurku powinien mieć za plecami ścianę i widzieć drzwi. Siedzenie tyłem do drzwi lub w przeciągu pomiędzy drzwiami a oknem jest niekorzystne,
- zazwyczaj jest lepiej, jeśli do łazienki nie wchodzi się z sypialni.
Analizę feng shui domu przeprowadzić można, stosując różne metody i techniki. W przedstawionej na następnych stronach, przykładowej analizie projektu domu ograniczyłam się do zastosowania najważniejszych zasad tak zwanej Szkoły Form i Szkoły Kompasu. Pełna konsultacja domu uwzględnia też inne, bardziej zaawansowane reguły i zawsze obejmuje także działkę  i jej otoczenie.

U podstaw feng shui

Teoria Pięciu Przemian - jedna z ważniejszych składowych systemu zasad feng shui. Według niej wszystko, z czym się stykamy (ludzie, zwierzęta, rośliny, rzeczy, substancje, formy, pory roku, itp.) należy do określonej przemiany (żywiołu). Żywioły: drzewo, ogień, ziemia, metal, woda wchodzą ze sobą w relacje zwane cyklami. Rozróżnia się cykl twórczy (wspierający), niszczący i kontrolny. Na ogół pożądane jest łączenie żywiołów wspierających się lub neutralnych. W feng shui teoria ta pomaga przy wyborze lokalizacji pomieszczeń i materiałów do aranżacji wnętrz.


Cykl twórczy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Cykl destrukcyjny.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Teoria Jin & Jang. Przydaje ona wszystkiemu, co istnieje, charakter jin (pasywny, ciemny, powolny, żeński, martwy, zachodzący itd.)  lub jang (aktywny, jasny, szybki, męski, gwałtowny, żywy, wschodzący itd.). W praktyce feng shui chodzi miedzy innymi o dopasowanie charakteru jin lub jang danego pomieszczenia do jego funkcji.

Jin i jang - harmonia przeciwieństw. Symbol doskonałej harmonii.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Czy jesteś człowiekiem Wschodu czy Zachodu
Według feng shui człowiek jest integralną częścią przyrody i podlega prawom nią rządzącym. Ludzie dziela się na grupy Wschodu i Zachodu. To do jakiej grupy należysz, zależy od płci i od roku urodzenia.
- Punktem wyjścia do obliczeń są swie ostatnie cyfry daty urodzenia.
Uwaga: osoby urodzone przed 4 lutego - chińskim początkiem wiosny - powinny określić swoją datę urodzenia tak, jakby urodziły się w roku poprzednim.
- Sumuje się dwie ostatnie cyfry roku urodzenia. Jeśli wynikiem jest liczba dwucyfrowa, sumuje się cyfry wyniku. Powinno się otrzymać liczbę jednocyfrową.
- Mężczyźni odejmują uzyskaną liczę od liczby 10, kobiety dodają do liczby 5. Jeżeli wynikiem jest liczba dwucyfrowa, dodaje się liczby wyniku. Tak otrzymana liczba to indywidualna liczba Kua, która informuje o przynależności do określonej grupy. Uzyskanie w obliczeniach liczby 5 oznacza Kua 2 dla mężczyzn i Kua 8 dla kobiet.
Osoby o liczbie Kua: 1, 3, 4, 9 należą do grupy Wschodu. Dla nich kierunki i rejony korzystne to: wschód, północ, południe, południowy wschód.
Osoby o liczbie Kua: 2, 6, 7, 8 należą do grupy Zachodu. Dla nich kierunki i rejony korzystne to: zachód, południowy zachód, północny zachód, północny wschód. 

Strony świata i kierunki korzystne dla grupy Wschodu i grupy Zachodu. Kierunek obejmuje zakres 45'.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Konsultacja feng shui na przykładzie
A oto konkretny projekt i konkretna sytuacja. Państwo Kowalscy rozważają zakup projektu domu. Chcą wiedzieć, czy z punktu widzenia feng shui będzie to dla nich dobry wybór.

Projekt: plan Zarówno dom, jak i poszczególne pomieszczenia mają regularne kształty. Z punktu widzenia feng shui to plus; taki dom daje wrażenie harmonii i większe możliwości aranżacji wnętrz.
Dom jest parterowy, nie ma w nim belek ani skosów, które, według feng shui, działają niekorzystnie. Nie ma także takich przeszkadzających elementów jak pojedyncze filary czy słupy w świetle drzwi, albo narożniki „wycelowane” w miejsce korzystnego ustawienia łóżka lub biurka. Stosunkowo przestronne wejście i otwarta przestrzeń w centrum domu zapewniają swobodny przepływ energii. Otwarty hol to wyraźnie zaznaczone centrum domu – tak komunikacyjne,  jak i symboliczne.

  "Powszechny". Autor: architekt Paweł Wład Kowalski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Mieszkańcy domu
Rodzina składa się z czterech osób. Państwo Kowalscy i ich syn reprezentują grupę Wschodu. Ich młodsze dziecko – córka – grupę Zachodu. Dla trzech osób w rodzinie (z grupy Wschodu) rejony i kierunki korzystne to: wschód, północ, południe, południowy wschód.
Dla córki (z grupy Zachodu) kierunki i rejony korzystne to: zachód, południowy zachód, północny zachód, północny wschód.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Właściwe usytuowanie domu względem stron świata
Dla dobrego feng shui domu najważniejsze jest, aby drzwi wejściowe, kuchenka i łóżka zwrócone były w korzystnych dla gospodarzy kierunkach, i – o ile to możliwe – znajdowały się w odpowiednich dla nich strefach domu. W rejonach niekorzystnych dla gospodarzy powinny znaleźć się: kuchnia, łazienka, WC, pralnia, garderoba, schowki, przejścia.
Czy ten projekt może spełnić takie potrzeby?
Tak, o ile dom zostanie usytuowany na działce frontem na północ. Wówczas lokalizacja zarówno drzwi wejściowych,  kuchenki, jak i sypialni gospodarzy będzie dla nich korzystna. Także sypialnie pozostałych członków rodziny znajdą się w sprzyjających im strefach domu.

Optymalne dla państwa Kowalskich usytuowanie domu względem stron świata.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Umowny podział na strefy domu. Kolor żółty: strefy domu korzystne dla państwa domu i ich syna (z grupy Wschodu); kolor niebieski: strefy domu niekorzystne dla gospodarzy, a korzystne dla ich córki (z grupy Zachodu).
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Propozycja aranżacji wnętrzOdpowiednia aranżacja wnętrz, powinna sprawić, że domownicy – śpiąc i pracując – będą zwracali głowy we właściwych dla siebie kierunkach. O ile ideałem jest połączenie dobrego kierunku z dobrym rejonem, to kierunek jest ważniejszy. Lepiej więc spać z głową zwróconą w dobrą stronę w niekorzystnej strefie domu, niż w dobrej strefie, zwracając się w złym kierunku. Dlatego tak ważny jest w domu sposób ustawienia łóżka, biurka czy kanapy.

Propozycja aranżacji wnętrz.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
 

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi