Pozwolenie na wiatę

Czy na postawienie wiaty wymagane jest pozwolenie na budowę?

Tak, jeśli wiata ma być ustawiona na stałe. Wówczas, nawet jeśli nie będzie ona trwale związana z gruntem, to i tak nie można jej uznać za obiekt tymczasowy, nie wymagający pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5a Prawa budowlanego. Przepis ten odnosi się wyłącznie do tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż w ciągu 120 dni od rozpoczęcia ich budowy.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi