Projekt istniejącego domu

Kupiłem w przetargu od gminy domek drewniany do przeniesienia. W gminie powiedziano mi jednak, że muszę mieć pozwolenie na ustawienie domku w nowym miejscu, które dostanę dopiero po wykonaniu projektu. Czy urząd może wymagać zaprojektowania czegoś, co fizycznie istnieje od kilkudziesięciu lat?

Przeniesienie gotowego domku i ustawienie go w innym miejscu podlega tej samej procedurze, co budowa nowego domu. Trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, przygotować projekt budynku i niezbędnych przyłączy, uzyskać pozwolenie na budowę, zatrudnić kierownika budowy, a po jej zakończeniu powiadomić urząd. Wymagania te wynikają z Prawa budowlanego.
O projekt budynku można się upomnieć w gminie, która sprzedając dom, powinna wydać nabywcy także związaną z nim dokumentację. Zdarza się jednak, że w wypadku starych domków letniskowych dokumentacja taka nie istnieje lub została zagubiona. W takiej sytuacji inwestor musi na własną rękę zlecić odtworzenie projektu, bo inaczej nie uzyska pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi