Przydomowe ognisko.
Pieczenie kiełbasek czy ziemniaków na świeżym powietrzu to przyjemność, którą w ogrodzie można sobie i przyjaciołom sprawiać przez cały rok. Tym, którzy nie chcą budować grilla, proponujemy miejsce pod ognisko.

Przedstawiamy trzy pomysły, w których palenisko z otaczającym je placem do spotkań towarzyskich zostało tak skomponowane z wnętrzem ogrodowym, że stało się elementem ozdobnym. Wykorzystano tu takie same materiały, jakich użyto wcześniej do budowy ścieżek, schodów i elementów małej architektury w ogrodzie.


Ognisko - wariant I. Rzut.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Budowę paleniska rozpoczynamy od dokładnego przeniesienia wymiarów z projektu w teren. Miejsca charakterystyczne zaznaczamy kołkami na obrzeżach ogniska.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Wykonujemy wykop pod podbudowę na głębokość 30 cm. Dobrze, aby sięgał poza zarys nawierzchni. Po usunięciu ziemi dno wykopu wyrównujemy i starannie ubijamy ubijakiem ręcznym.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Na dnie wykopu rozkładamy 5-centymetrową warstwę piasku i wyrównujemy ją. Gdyby grunt był nieprzepuszczalny, należałoby pogłębić wykop i rozłożyć na dnie warstwę 15 cm tłucznia lub grubego żwiru.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Następnie piasek zagęszczamy zagęszczarką mechaniczną. Kołkami zaznaczamy palenisko i granice między nawierzchniami: klinkierową, kamienną i z bruku drewnianego.
Autor: Krzysztof Zasuwik


W części wykopu przeznaczonej pod nawierzchnię z kamienia łamanego, cegły klinkierowe i pod palenisko rozkładamy warstwę 5 cm podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:9 (lub 1:12).
Autor: Krzysztof Zasuwik
Zgodnie z wyznaczonym wcześniej zarysem układamy obrzeże nawierzchni klinkierowej: rząd cegieł na cokole z zagęszczonego chudego betonu. Przestrzeń między cegłami wypełniamy zaprawą cementową i wyrównujemy fugi.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Po ułożeniu obrzeża wyrównujemy i poziomujemy podsypkę cementowo-piaskową. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, bo wszelkie nierówności spowodują zapadanie się nawierzchni.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Układamy nawierzchnię z cegieł klinkierowych.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Pierwsze szeregi cegieł kładziemy przy desce – dzięki temu będą położone równo.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Miejsca pozostałe przy obrzeżach wypełniamy przycinanymi na wymiar fragmentami cegieł (klinkier jest twardy, zatem należy użyć specjalnych tarcz do cięcia kamienia). Po ułożeniu wszystkich cegieł dobijamy je tak, aby miały wymagany poziom.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Układamy palenisko z kostki granitowej na warstwie około 5 cm zaprawy cementowej (1:4). Powierzchnia paleniska powinna znaleźć się kilka centymetrów poniżej poziomu sąsiedniej nawierzchni – inaczej wiatr będzie rozwiewał popiół.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Wokół paleniska układamy nawierzchnię z kamienia polnego łamanego. Kontrolujemy poziom i poszczególne elementy dobijamy młotkiem.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Szczeliny między elementami ułożonych nawierzchni wypełniamy podsypką cementowo-piaskową w proporcjach 1:6 lub 1:9. Nadmiar dokładnie zmiatamy.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Ułożone nawierzchnie spryskujemy kilkakrotnie wodą, aby cement związał.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Układanie nawierzchni z bruku drewnianego rozpoczynamy od wbicia obrzeża z kołków drewnianych.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Elementy bruku drewnianego układamy na warstwie 15 cm ubitego piasku tak, aby ich powierzchnia znalazła się około 1 cm powyżej sąsiedniej nawierzchni.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Bruk drewniany dobijamy do poziomu pozostałych nawierzchni. Szczeliny między elementami wypełniamy piaskiem.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Wokół ogniska rozkładamy żyzną ziemię, w której będą posadzone rośliny i posiana trawa.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Potrzebne materiały

- Otoczaki polodowcowe łamane  grubości 10 cm (1,875 t) 562 zł
- Cegła klinkierowa pełna 6,5 x 12 x 25 cm (480 szt.) 624 zł
- Kostka granitowa 8 cm (0,8 t) 296 zł
- Bruk drewniany f 10 cm (2,5 m2) 100 zł
- Kołki drewniane f 10 cm, dł. 30 cm (40 szt.) 200 zł
- Piasek (około 2 t) 350 zł
- Cement (0,6 t) 138 zł
Razem 2270 zł

Potrzebne narzędzia
Poziomnica i niwelator, kołki i sznur budowlany, łata budowlana, miara budowlana, młotki: kamieniarski i murarski, szpadel, grabie, taczka, szpilki budowlane, kielnia, młot 5 kg, ubijak i zagęszczarka mechaniczna, szczotka drogowa, wąż z końcówką do rozpylania wody, betoniarka, szlifierka kątowa z tarczami do cięcia kamienia.

Ważne
- Wszystkie elementy z drewna powinny być zaimpregnowane (najlepiej ciśnieniowo) preparatami zabezpieczającymi przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska.
- Ułożone nawierzchnie są przepuszczalne dla wody deszczowej.
- Nadmiar mieszanki cementowo-piaskowej po zasypaniu szczelin między elementami nawierzchni należy starannie zmieść, bo po zalaniu wodą i związaniu będzie trudny do usunięcia.

Ognisko - wariant II. Widok.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Ognisko - wariant III. Widok.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ognisko - wariant II. Rzut.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ognisko - wariant III. Rzut.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ognisko zgodnie z prawem
Wykonanie murowanego paleniska w ogrodzie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Obiekt taki można bowiem potraktować jako obiekt małej architektury ogrodowej wymagający jedynie zgłoszenia w urzędzie. Do budowy można będzie przystąpić, jeśli urząd w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu. Trzeba jednak pamiętać, że urząd może wyrazić sprzeciw, a także nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli realizacja obiektu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub wprowadzenie uciążliwości dla terenów sąsiednich. Usytuowanie paleniska w pobliżu granicy lub sąsiednich budynków może też wywołać protesty sąsiadów, nie ma jednak przepisów określających, w jakich odległościach od innych obiektów można usytuować ognisko. Przepisy przeciwpożarowe zabraniają jedynie używania otwartego ognia w miejscach występowania materiałów łatwo palnych (na przykład budynków drewnianych). Natomiast w ustawie o lasach zapisano, że nie można rozniecać ognia na terenach śródleśnych oraz w odległości 100 m od granicy lasu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi