Sąsiad chce przestawić płot

Chciałem wymienić stare, zniszczone ogrodzenie, które od 30 lat stało między działkami - moją oraz sąsiada. Kiedy zacząłem rozbierać ten stary płot, sąsiad powiedział, że się nie zgadza na postawienie nowego, bo granica jest w innym miejscu. Wezwany przeze mnie geodeta dokonał pomiarów i stwierdził, że płot stał tam gdzie powinien. Tymczasem sąsiad rozbiera resztę starego ogrodzenia i jednocześnie nie przyjmuje do wiadomości, że nowe ogrodzenie może stać w tym samym co poprzednio miejscu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Ma Pan prawo wybudować nowe ogrodzenie w miejscu starego. Sąsiad nie może się temu przeciwstawiać siłą. Nie ma też prawa niszczyć nowego ogrodzenia i naruszać istniejącego dotychczas stanu posiadania. Jeśli kwestionuje przebieg granic, powinien wyjaśnić sprawę w drodze administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.
Prawo chroni posiadacza nieruchomości niezależnie od tego, czy jego stan posiadania jest zgodny z prawem, czy też nie. W razie samowolnego naruszenia granicy posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po naruszeniu przywrócić stan poprzedni, czyli na przykład postawić ponownie ogrodzenie w tym samym miejscu. Nie wolno jednak przy tym stosować przemocy. Gdyby przywrócenie poprzedniego stanu posiadania było niemożliwe ze względu na opór sąsiada lub upływ czasu, należy zadbać o dowody potwierdzające naruszenie posiadania (zdjęcia, zeznania świadków) i wystąpić przeciwko sąsiadowi z roszczeniem o przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń. Żądanie to trzeba zgłosić sąsiadowi na piśmie z wyznaczeniem terminu do jego spełnienia. Po upływie tego terminu można skierować sprawę na drogę sądową. Sprawy o naruszenie posiadania zwykle nie trwają długo, gdyż sąd nie bada ani samego prawa do posiadania, ani dobrej wiary poszkodowanego. Ustala jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia.

Podstawa prawna: - art. 343-344 Kodeksu cywilnego,
- art. 478 Kodeksu postępowania cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi