Schody w ogrodzie

Gdy ogród położony jest na zboczu, warto w nim wybudować schody. Docenimy je już po pierwszym deszczu, gdy zamiast ślizgać się po mokrej ziemi, będziemy mogli bezpiecznie chodzić po stopniach.

Schody w ogrodzie nie tylko ułatwiają poruszanie się po nim, ale są ważnym elementem dekoracyjnym. Dlatego ich kształt oraz materiał do ich wykonania warto starannie dobrać do otoczenia.
Jeżeli skarpa jest stroma, schodów ogrodowych nie powinno się prowadzić najkrótszą drogą, lecz zakosami, by w ten sposób złagodzić ich stromiznę.
Schody betonowe z dekoracyjną okładziną

Pod dolnym stopniem, a jeżeli bieg schodów jest bardzo długi – także pod górnym, należy zrobić betonowy fundament. Na dnie wykopu pod schody trzeba ułożyć warstwę zagęszczonego piasku. Jeżeli jednak grunt jest mało przepuszczalny, warstwa piasku powinna być ułożona na warstwie drenującej ze żwiru. Następnie w deskowaniu należy uformować stopnie z betonu. Gdy beton zastygnie, układa się na zaprawie cementowej (poczynając od najniższego stopnia) warstwę wierzchnią – dekoracyjną: kamień łamany, klinkier lub otoczaki. Jeżeli bieg schodów jest długi, warto ułożyć w betonie siatkę o oczkach 15-20 cm z prętów zbrojeniowych średnicy 8-10 mm.


Autor: Piotr Gorączko


Schody betonowe z okładziną z klinkieru.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka SternickaAutor: Jerzy Romanowski


Schody betonowe z okładziną z otoczaków.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Schody żwirowe umocnione okrąglakami
Schody takie można zrobić na gruncie przepuszczalnym i na niezbyt stromej skarpie. Na krawędziach kolejnych stopni wbija się po dwa drewniane kołki i układa za nimi okorowane okrąglaki. Przestrzeń za okrąglakami wypełnia się warstwą żwiru. Następnie żwir dokładnie się ubija. Uwaga! Drewno przeznaczone do budowy schodów musi być zaimpregnowane.


Autor: Katarzyna Golańska-HojnowskaAutor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Schody z podkładów kolejowych i kostki drewnianej

Schody takie układa się na warstwie piasku. Każdy stopień ma krawędź z podkładu kolejowego i wypełnienie z kostki drewnianej, zrobionej z krawędziaków, lub odpowiednio pociętych podkładów kolejowych. Podkładów kolejowych nie trzeba impregnować, pozostałe drewno użyte do budowy schodów musi być zaimpregnowane.


Autor: Jerzy RomanowskiAutor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Schody z płyt kamiennych
Prace rozpoczyna się od wykonania pod najniższym stopniem betonowego fundamentu. Na nim, na zaprawie cementowej, układa się pierwszą płytę (lub mniejsze kawałki) kamienia łamanego. Stopnie układa się w wykopie o schodkowo ukształtowanym dnie, na ubitej podsypce cementowo-piaskowej o proporcjach 1:9-1:15. Jeżeli grubość płyt kamiennych jest mniejsza niż projektowana wysokość stopni, pod krawędź każdego stopnia mocuje się na zaprawie cementowej podstopnice z wąskich kamieni.


Autor: Jerzy RomanowskiAutor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Ku wygodzie


Schody będą wygodne, jeśli wysokość stopni nie przekroczy 12 cm, a głębokość stopni będzie wynosić 40-50 cm. Podczas deszczu na stopniach nie powinna gromadzić się woda, dlatego należy im nadać spadek 1-2%. W długich schodach ogrodowych warto co 3-7 stopni zrobić spocznik, czyli znacznie głębszy stopień. Schody ze spocznikami są łatwiejsze do pokonania, a poza tym lepiej wtapiają się w otoczenie ogrodu. Najwygodniejsze są spoczniki, które mają głębokość równą przeciętnemu krokowi dorosłego człowieka, czyli średnio 63 cm (lub wielokrotność tej wartości – n), powiększoną o głębokość stopnia (jeśli stopień ma
40 cm głębokości, wielkość spocznika powinna mieć: 63 cm x n + 40 cm).       

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi