Śmietnik w ogrodzeniu

Śmieci i odpadki - wszystko to, co ukrywamy w szafce pod zlewozmywakiem - w końcu trafia do pojemnika lub kontenera. Śmietnik - miejsce, które musi być, chociaż wolelibyśmy, żeby go nie było. Jak go zrobić, aby jak najmniej przeszkadzał?

Śmietnik najlepiej zbudować w ogrodzeniu. Jest wtedy łatwo dostępny dla pracowników firm wywożących śmieci, nie zajmuje niepotrzebnie miejsca w ogrodzie, łatwo go też odizolować od reszty posesji. Śmietnik musi być na tyle duży, aby zmieściła się w nim ilość pojemników odpowiednia do wielkości i potrzeb rodziny oraz dostosowana do częstotliwości odbioru śmieci. Trudno jest jednoznacznie określić ilość śmieci „produkowanych” przez jedną osobę. Ilość odpadków wyrzucanych do śmietnika zależy między innymi od tego, czy są segregowane (na przykład odpadki organiczne można kompostować), jakie są upodobania domowników (czy dużo produktów kupowanych jest w jednorazowych opakowaniach), czy w rodzinie jest małe dziecko (wtedy dużą część śmieci będą stanowiły jednorazowe pieluszki i słoiki po odżywkach dla niemowląt). Można przyjąć średnio, że przeciętna czteroosobowa rodzina zapełnia śmieciami w ciągu tygodnia 110-120-litrowy pojemnik.

Jaki powinien być

Planując budowę śmietnika, należy zwrócić uwagę, aby był:
- architektonicznie dostosowany do ogrodzenia;
- z posadzką na poziomie chodnika, a jeżeli wystąpi różnica wysokości – z pochylnią umożliwiającą wytaczanie pojemnika na zewnątrz;
- zabezpieczony, gdyż jest fragmentem ogrodzenia i musi spełniać także jego funkcję;
- najlepiej zadaszony, o wysokości umożliwiającej wygodny dostęp do pojemników.
Najlepiej, by śmietnik nie stał tuż obok furtki wejściowej. Jeżeli jest jednak planowany pod wspólnym z nią zadaszeniem, trzeba pamiętać o zróżnicowaniu obu wejść i o odpowiednim do tej sytuacji
odizolowaniu śmietnika.

Śmietniki zamknięte

Najczęściej są to obudowane zatoczki ulicy, wchodzące na teren posesji odizolowane od chodnika furtkami-parawanami. Właściwe, zamykane na klucz graniczne furtki znajdują się wewnątrz śmietników. Takie estetyczne i mało widoczne śmietniki nie zwracają niepotrzebnie uwagi osób idących chodnikiem.

Śmietniki otwarte

Wnętrze z pojemnikami jest otwarte od strony ulicy, przez co widoczne i łatwo dostępne z zewnątrz. Takie rozwiązanie jest wygodne dla pracowników firmy wywożącej śmieci, ale nie upiększa frontu posesji. Istnieje poza tym ryzyko, że w zapełnianiu naszego pojemnika będą mieli swój udział także przechodnie, a wtedy trudno o utrzymanie czystości. Odpadki unoszące pokrywy pojemników i zasypujące posadzki będą szpecić nie tylko wnętrze śmietnika, ale i najbliższą okolicę.


Zadaszone śmietniki są fragmentami zespołów wejściowych na posesje.
Autor: Grzegorz Otwinowski
Formy furtek i sposoby ich zaakcentowania zostały dopasowane do architektury ogrodzeń.
Autor: Grzegorz OtwinowskiŚmietnik-zagroda ukryty za drewnianym ogrodzeniem jest prawie niewidoczny od strony ulicy. Do takiego śmietnika zbyt łatwo można „podrzucić” śmieci, dlatego też zda on egzamin tylko przy bocznych ulicach i na spokojnych osiedlach.
Autor: Piotr Gorączko
Pojemniki na śmieci schowane zostały w małym pomieszczeniu przy furtce wejściowej, są więc dostępne jedynie od wnętrza posesji. Dzięki takiemu rozwiązaniu mniej jest w ogrodzeniu furtek, konieczne jest jednak uzgodnienie z firmą oczyszczania zasad jej dostępu do pojemników.
Autor: Tomasz Trusewicz

Od strony posesji

Śmietnik powinien być jak najmniej widoczny. Niestety, zwłaszcza w niewielkich ogródkach jest zwykle trudny do ukrycia. Najprostszym i najczęściej wybieranym sposobem maskowania śmietnika jest ukrycie go w niezawodnej, w takich sytuacjach, zieleni.

Mniej śmieci

Objętość śmieci można znacznie zmniejszyć, zgniatając wyrzucane do kosza opakowania. Nie wszystkie odpadki muszą też lądować we wspólnego pojemniku. Resztki organiczne (w niektórych gospodarstwach domowych mogą one stanowić nawet 35%) można kompostować – powstanie z nich nawóz, dobry dla wszystkich roślin. W dużych ogrodach warto zbudowć kompostownik, w niewielkich lepiej postawić termokompostownik (do kupienia w sklepach ogrodniczych), który zajmuje mało miejsca, poza tym szybko tworzy się w nim kompost. Warto też segregować papier, puszki aluminiowe, szkło i tworzywa sztuczne. Jeśli jednak surowce te mają być gromadzone w śmietniku, musi on być odpowiednio duży, by pomieścił oddzielne pojemniki.

Gdzie powinien stać śmietnik?

Na terenach zabudowy jednorodzinnej miejsca gromadzenia odpadów (zadaszone osłony śmietnikowe, pomieszczenia z pojemnikami na śmieci) mogą być usytuowane przy ogrodzeniu od strony ulicy. Powinny się one znajdować w odległości co najmniej 3 m od okien i drzwi oraz 2 m od granicy działki. Wymaganej odległości od sąsiedniej działki można nie zachowywać, jeśli śmietniki na przylegających posesjach stykają się ze sobą.

Wymagana minimalne odległości usytuowania śmietników na działce.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Śmietnik i przepisy (bs)

Przepisy prawne nie nakazują budowy śmietnika (wiaty, oddzielnego pomieszczenia), ale zobowiązują właściciela do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów. Może to być na przykład ustawiony na działce pojemnik na śmieci (niektóre gminy nakazują jednak w decyzji o warunkach zabudowy, wybudowanie zadaszonej wiaty na pojemniki do gromadzenia śmieci). Ponadto odpowiedni organ gminy może skontrolować, czy właściciel posesji ma umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem śmieci lub rachunek za ich składowanie na wysypisku.
Jeśli już zdecydujemy się na budowę śmietnika, to nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę. Śmietnik należy bowiem do obiektów małej architektury, a te wymagają jedynie zgłoszenia w urzędzie gminy lub starostwie, co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.


Zadbane, ładne ogrodzenie, śmietnik dyskretnie schowany z dala od wejścia na posesję. Aby taki śmietnik wyglądał dobrze, musi być często sprzątany.
Autor: Mirosław Krogulec
Zbyt duży w stosunku do śmietnika pojemnik z kolorowym napisem panuje nad otoczeniem, przykuwając uwagę przechodniów.
Autor: Mirosław KrogulecMasywna bryła śmietnika z pewnością zdominowałaby tę część ogrodu, gdyby nie porastające ścianę pnącze.
Autor: Elżbieta Borkowska-Gorączko
Śmietnik niczym ogrodowa altana – jest pełnowartościowym elementem ogrodowej architektury.
Autor: Jerzy Romanowski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi