Sposób na świeże powietrze w domu. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła - przegląd


Kiedyś przed nadchodzącą zimą uszczelniano okna i drzwi. Dziś problemem są zbyt szczelne domy. W pogoni za energooszczędnym domem zapomiano, niestety, o konieczności wentylacji pomieszczeń.

Dlaczego trzeba wentylować pomieszczenia?
O związku jakości powietrza z naszym zdrowiem i samopoczuciem nikogo nie trzeba przekonywać. Wiadomo, jak czujemy się po spędzeniu kilku godzin w dusznym, niewietrzonym pomieszczeniu. A przecież większość z nas przebywa w zamkniętych pomieszczeniach ponad 20 godzin na dobę.
Zadaniem wentylacji jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie w jego miejsce świeżego – zewnętrznego. Powietrze nawiewane zawiera tlen potrzebny nie tylko do oddychania, ale także do procesów spalania. Poprawne działanie kuchenek gazowych, kotłów centralnego ogrzewania, przepływowych podgrzewaczy wody jest uzależnione od odpowiedniej wymiany powietrza. Wraz ze zużytym powietrzem z pomieszczeń trzeba usunąć między innymi produkty spalania, dym papierosowy, substancje chemiczne wydzielane przez elementy wykończenia domu i meble, zapachy powstające podczas gotowania etc.
Ważną rolą wentylacji jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci, która w gospodarstwie domowym wydziela się podczas gotowania, suszenia bielizny, kąpieli czy po prostu gdy oddychamy.

W starych, słabo izolowanych domach (a) straty ciepła są znacznie większe niż w nowych - szczelnych (b). Inna jest także ich struktura procentowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Druga strona medalu
Wykorzystując nowe technologie, budujemy coraz cieplejsze i szczelniejsze domy. W ten sposób zmniejszamy wydatki na ogrzewanie, często – niestety – kosztem jakości powietrza wewnętrznego. O zgubnych skutkach braku wentylacji mogli się przekonać ci, którzy wymienili stolarkę okienną na szczelną. Brak możliwości odprowadzenia wilgoci często powodował rozwój grzybów pleśniowych w miejscach o niewielkiej cyrkulacji powietrza – na przykład za meblami i firankami. Ograniczenie tego zjawiska wymagało z kolei częstego otwierania okien, a to niweczyło oszczędności wynikające z ocieplenia i uszczelnienia domu.
Jeśli porówna się strukturę zużycia energii na ogrzewanie domu teraz i przed laty, okazuje się, że w nowo budowanych, ciepłych i szczelnych, ale jednocześnie dobrze wentylowanych domach około 50% tej energii trzeba zużyć na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Kiedyś ta wartość wynosiła około 15%. Ciepło „uciekało” głownie przez przegrody budowlane: ściany zewnętrzne, dach i okna.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

W szczelnych domach stosowana powszechnie wentylacja grawitacyjna jest zwykle nieskuteczna. Zastąpienie jej wentylacją mechaniczną zwiększa zużycie energii cieplnej na ogrzanie powietrza zewnętrznego napływającego do pomieszczeń. Dlatego coraz chętniej stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. W układzie z odzyskiem ciepła ogrzane powietrze wewnętrzne poprzez system przewodów jest usuwane na zewnątrz z pomieszczeń, w których wydziela się wilgoć i intensywne zapachy (z łazienki, kuchni, toalety, garderoby, pomieszczenia gospodarczego). Jego ciepło wykorzystuje się do ogrzania powietrza czerpanego z zewnątrz i dostarczanego do pokoi.
Schemat działania instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Uwaga! Powietrze znad kuchenki gazowej powinno być usuwane przez odrębny, niezależny przewód wentylacyjny podłączony do okapu, aby tłuszcz i zanieczyszczenia nie osadzały się w przewodach wentylacji mechanicznej i w wymienniku ciepła.

Co to jest centrala wentylacyjna?
Tak wygląda centrala wentylacyjna. Dwa grubsze przewody to tłumiki zamontowane na przewodach za wentylatorami.
Autor: Andrzej Szandomirski

Centrala wentylacyjna, czyli rekuperator, to umieszczone w zaizolowanej termicznie i akustycznie stalowej obudowie i współpracujące ze sobą elementy: wymiennik ciepła, dwa wentylatory, filtry, czasem również grzałka.
Centrala wentylacyjna.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wymiennik ciepła. Przepływają przez niego, nie mieszając się, dwa strumienie powietrza – usuwany i nawiewany. Tu przekazywane jest ciepło zimniejszemu (zewnętrznemu) strumieniowi.
Wymiennik, najczęściej krzyżowy, zbudowany jest z cienkich płyt z tworzywa sztucznego lub aluminium, ułożonych równolegle do siebie. Pomiędzy szczelinami przepływają strumienie powietrza.
Sprawność nominalna takiego wymiennika wynosi około 60%. Nowością na rynku są wymienniki przeciwprądowe. Kontakt strumieni przez płyty wymiennika jest większy, a jego sprawność, jak podają producenci, osiąga nawet 90%.

W wymienniku krzyżowym strumienie powietrza przepływają pomiędzy równolegle ułożonymi płytami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
W wymienniku przeciwprądowym droga strumieni jest dłuższa, dzięki czemu wymiennik ma większą sprawność.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Równie wysoką sprawność mają rekuperatory z dwoma wymiennikami krzyżowymi umieszczonymi jeden za drugim.
Wymienniki krzyżowe umieszczone jeden za drugim zwiększają efektywność wymiany ciepła między strumieniami powietrza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

W niektórych centralach montuje się wymienniki obrotowe. Przez wirujący bęben przepływają na zmianę: raz ciepłe usuwane powietrze, raz chłodne powietrze zewnętrzne. Sprawność tego wymiennika wynosi około 80%. Ilość ciepła przekazanego w wymienniku zależy od różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz ich wilgotności. Im większa różnica temperatury i większa wilgotność, tym większa sprawność.
W lecie w miejsce zwykłego wymiennika można zamontować wymiennik letni zwany kasetą lub blokiem letnim. Umożliwia on przepływ strumieni bez wymiany ciepła. Koszt kasety letniej wynosi około 200 zł. Zamiast niej można zastosować obejście z przepustnicami, dzięki którym powietrze ominie wymiennik.

W wymienniku obrotowym ciepło odebrane od powietrza wywiewanego jest oddawane, gdy bęben przechodzi przez obszar zimnego powietrza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Latem w rekuperatorze można zamontować wymiennik letni, w którym strumienie powietrza (nawiewany i wywiewany) nie wymieniają ciepła.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wentylatory. Przepływ powietrza wymuszają wentylatory – nawiewny i wywiewny. Można spotkać centrale ze zintegrowanym wentylatorem nawiewno-wywiewnym z jednym silnikiem.
Wentylatory mają najczęściej trzy prędkości obrotowe: normalną, na którą dobiera się wielkość jednostki, obniżoną – do pracy nocą lub podczas nieobecności domowników, i maksymalną – włączaną, gdy jest potrzebna bardziej intensywna wymiana powietrza, na przykład w czasie wizyty gości palących papierosy. Niektóre wentylatory są ośmiostopniowe, wówczas łatwo dostosować ilość powietrza do potrzeb.
Pracą wentylatorów można sterować automatycznie. Panele sterujące znajdują się na urządzeniu. Niektóre firmy oferują sterowniki do montażu w pomieszczeniach. Programatory czasowe dostępne są w wersji dziennej i tygodniowej. W rozbudowanym modelu można w wybranym dniu tygodnia w dowolnym czasie ustawić zadane parametry pracy wentylatora, czyli ilość wymienianego powietrza. Regulacja może odbywać się według pomiaru wilgotności w pomieszczeniu, a nawet stężenia CO2. Centrale podłącza się do prądu jednofazowego o napięciu 230 V. Wymagane jest gniazdko z uziemieniem. System wentylacji pracuje przez wszystkie dni w roku 24 godziny na dobę, zatem jakość wentylatorów jest bardzo ważna. Kupując centralę wentylacyjną, zapytajmy o części zamienne i jakość serwisu.

Filtry. Powietrze czerpane z zewnątrz przepływa przez filtr. Zazwyczaj są to filtry, które zatrzymują cząsteczki średnicy do 0,5 mikrometra (filtr klasy EU7 według DIN, F7 według normy europejskiej). Wychwytują one zarodniki grzybów, pyłki roślin, sadzę. Są wystarczające dla osób chorych na alergię. Na wywiewie powietrza z pomieszczeń przed wymiennikiem jest zamontowany filtr mniej dokładny – EU3 (G3) – chroniący wymiennik przed zanieczyszczeniami wywiewanymi z pokojów. Materiał, z którego wykonane są filtry, powinien być łatwy do czyszczenia. Filtry wykonuje się z tworzyw sztucznych, aluminium i włóknin.
Są takie, które można trzepać i prać, inne trzeba wymieniać. Niektóre modele central wentylacyjnych mają wbudowaną kontrolkę stopnia zabrudzenia filtra, która sygnalizuje konieczność jego czyszczenia lub wymiany.
Filtry trzeba okresowo czyścić lub wymieniać.
Autor: VENTURE INDUSTRIES

Grzałki elektryczne. Powietrze nawiewane nie musi mieć temperatury pokojowej. Zanim od nawiewnika umieszczonego w górnej części pomieszczenia dotrze ono do strefy przebywania ludzi, zdąży się ogrzać. Trzeba jednak pamiętać, że lokalizacja nawiewników i prędkość nawiewanego powietrza nie mogą być przypadkowe, by cyrkulacja w pomieszczeniu była odpowiednia.
Elementem centrali, zwykle montowanym za dodatkową opłatą, jest grzałka elektryczna. Służy do podgrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, gdy na zewnątrz jest niska temperatura. Z praktyki wynika, że dogrzewanie powietrza jest przydatne, gdy na zewnątrz temperatura jest niższa niż –10°C.
Grzałka włącza się, jeśli odzyskane ciepło nie wystarcza do odpowiedniego podgrzania powietrza. Montuje się ją zwykle za wymiennikiem ciepła. Wielkość grzałki jest dopasowana do ilości nawiewanego powietrza. Jej moc wynosi zazwyczaj od 1000 do 2000 W.

Ochrona przeciwmrozowa

Zdarza się, że przy dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze na wymienniku wykrapla się para wodna i zamarza. Szronienie wymiennika jest większe w centralach o wyższej sprawności. Aby zapobiegać temu zjawisku, stosuje się różne rozwiązania techniczne.
- Wentylator nawiewny pracuje z przerwami (np. co pół godziny jest włączany na 5 minut). Działa wtedy tylko wentylator wywiewny. Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń, przepływając przez wymiennik, chroni go przed oblodzeniem.
- Na dopływie powietrza zewnętrznego do rekuperatora zamontowane są przepustnice, które odcinają częściowo przepływ przez wymiennik. Okresowo przez połowę wymiennika przepływa tylko ciepłe powietrze.
- Prędkość obrotów wentylatora nawiewnego jest zmniejszana.
- Przepustnica powietrza przed wentylatorem nawiewnym zmienia przepływ zależnie od temperatury. Wentylator co pewien czas zasysa ciepłe powietrze z pomieszczeń, a nie zimne – zewnętrzne.
- Przed wymiennikiem zainstalowana jest grzałka elektryczna, która podgrzewa nawiewane powietrze.
W trzech pierwszych przypadkach w pokojach może powstać czasowe niewielkie podciśnienie. W rozwiązaniu z grzałką i przepustnicą przed wentylatorem podciśnienie nie powstaje, ale grzałka zużywa dodatkową energię elektryczną.
Podczas rozmrażania skropliny gromadzą się na tacy na dnie obudowy rekuperatora i są odprowadzane specjalnym przewodem. Są one odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji lub zbierane do pojemnika, który jest okresowo opróżniany. Gdy jest niska temperatura, systemy rozmrożeniowe włączają się automatycznie. Oprócz czujników temperatury w niektórych typach urządzeń są dodatkowo czujniki wilgoci.

Przewody rozprowadzające
Przewody giętkie mogą być izolowane...
Autor: VENTURE INDUSTRIES
... lub mogą nie mieć izolacji termicznej.
Autor: VENTURE INDUSTRIES

Instalację nawiewno-wywiewną łatwiej wykonać w domu nowo budowanym, ponieważ przebieg przewodów można uwzględnić w projekcie budowlanym.
Jeśli budynek ma jedną kondygnację, centralę umieszcza się najczęściej na nieużytkowanym poddaszu, a przewody rozprowadza nad stropem pomieszczeń mieszkalnych. Ważne jest, by centrala znajdowała się w pomieszczeniu suchym, w którym jest dodatnia temperatura. Przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny być izolowane.
W budynkach kilkukondygnacyjnych centralę umieszcza się w piwnicy, na parterze lub poddaszu. Pionowe przewody można ukryć za obudową lub w bruździe, zaś poziome prowadzić w stropie lub w suficie podwieszonym.
W domach istniejących ułożenie instalacji jest trudniejsze, ale można na przykład wykorzystać istniejące, nieużywane przewody wentylacyjne lub spalinowe w kominach, sprawdziwszy uprzednio ich szczelność.
Stosuje się różne rodzaje przewodów wentylacyjnych. Najtańsze i najprostsze do układania są giętkie przewody wykonane z aluminium, zwane flex. Droższe są rury z aluminium lub tworzywa sztucznego, zbrojonego drutem stalowym i zaizolowane wełną mineralną. Zewnętrzną warstwę takiego przewodu stanowi aluminium. Przewody okrągłe do domów jednorodzinnych mają średnicę 100-200 mm. Jeśli zależy nam, by kanał zajmował niewiele miejsca, na przykład gdy prowadzimy go w stropie, można wybrać prostokątne przewody z tworzyw sztucznych o wymiarach 60 x 120 lub 60 x 200 mm. Najtrwalsze są przewody ze zwiniętej taśmy stalowej ocynkowanej, tak zwane spiro.


Rury spiro z blachy stalowej.
Autor: Andrzej Szandomirski
W suficie podwieszanym łatwo ukryć płaski przewód z tworzywa.
Autor: Andrzej Szandomirski
W gotowym domu trudno ukryć przewody rozprowadzające powietrze.
Autor: Andrzej Szandomirski

Nawiewy i wywiewy w pomieszczeniach można sytuować w suficie lub ścianie. Najlepiej, gdy powietrze napływa bądź wypływa przez anemostaty o regulowanym przepływie, choć można również zainstalować zwykłe kratki.
Różne rodzaje nawiewników.
Autor: Piotr Mastalerz , Andrzej Szandomirski

Wykonanie i projekt instalacji warto powierzyć fachowcom. Odpowiedni dobór urządzeń i średnic przewodów oraz późniejsze wyregulowanie instalacji zapewnią właściwą ilość powietrza i jego prędkość nawiewania w każdym pomieszczeniu. Niektóre firmy do kupionych urządzeń dołączają bezpłatnie projekt instalacji.

Czerpnia i wyrzutnia
Wyrzutnię, czyli zakończenie przewodu, którym usuwane jest powietrze, umieszcza się na dachu. Miejsce, skąd jest pobierane świeże powietrze (czerpnia), powinno być oddalone od wyrzutni, kominów, wywiewek kanalizacyjnych o około 10 m. Dlatego w budynkach jednorodzinnych zwykle instaluje się ją na ścianie zewnętrznej od strony ogrodu, tam gdzie powietrze jest mniej zanieczyszczone.

Dodatkowe podgrzewanie

Czerpnię można umieścić także w ogrodzie poza budynkiem, w odpowiedniej odległości od kompostownika, śmietnika i garażu (10 m). Powietrze do domu doprowadza się wtedy rurą z tworzywa sztucznego ułożoną około 1,5 m pod ziemią, a więc poniżej głębokości przemarzania. W ten sposób powstaje wymiennik gruntowy.
Wymiennik gruntowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Przewód powinien być poprowadzony ze spadkiem, by swobodnie spływały nim skropliny.
Uwaga! Przewód powinien znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych.

Powietrze, przepływając pod ziemią, gdzie temperatura jest zawsze dodatnia, wstępnie się ogrzewa. Po przejściu przez wymiennik gruntowy jest o kilka stopni cieplejsze od zewnętrznego. Jest to korzystne zwłaszcza zimą, przy niskich temperaturach. Latem w wymienniku gruntowym można uzyskać efekt odwrotny – schłodzenie powietrza nawiewanego.
Stosowanie wymiennika gruntowego w okresach przejściowych, wiosną i jesienią, nie jest uzasadnione. Powietrze zewnętrzne o temperaturze na przykład +13°C, przepływając pod ziemią, niepotrzebnie się ochłodzi. Razem z czerpnią ziemną z wymiennikiem gruntowym warto więc zaprojektować równolegle czerpnię ścienną i – za pomocą przepustnicy – zależnie od temperatury zewnętrznej uruchamiać jedną lub drugą.

Czerpnię powietrza często umieszcza się na ścianie budynku.
Autor: Andrzej Szandomirski
Tu usytuowana jest pod tarasem, a przewód doprowadzający powietrze zakopany jest wzdłuż budynku.
Autor: Andrzej Szandomirski

Hałas

Centrala wentylacyjna wytwarza dźwięk średnio ponad czterdzieści dB. Poziom hałasu można porównać z cicho pracującą zmywarką. Co prawda centrale są umieszczone w wydzielonych pomieszczeniach, ale hałas wywołany przez wentylatory przenosi się kanałami. Cichy szum jest niezauważalny w ciągu dnia. W nocy, gdy nie ma tła dźwiękowego, może być uciążliwy. Dlatego za wentylatorami nawiewnym i wywiewnym powinno się zainstalować tłumiki.

Współpraca z urządzeniami grzewczymi...

W pomieszczeniach, z których powietrze jest wywiewane: kuchnia, łazienka, toaleta, panuje podciśnienie, w pomieszczeniach z nawiewem – pokojach – nadciśnienie.
W pokojach może okresowo powstać podciśnienie w wyniku działania systemu
rozmrożeniowego. To zjawisko szczególnie niepożądane tam, gdzie jest zamontowany kominek, ponieważ do spalania potrzebna jest odpowiednia ilość tlenu. Dlatego niektóre firmy proponują, by uwzględnić to przy rozdziale powietrza do pomieszczeń i nawiewać go więcej do pokoju z kominkiem. Dodatkowo do kominka należy koniecznie doprowadzić powietrze zewnętrzne specjalnym przewodem.
Problem z odpowiednią ilością powietrza do spalania i spalinami przy ciągu naturalnym występuje w wypadku kotłów z otwartą komorą spalania. W domu z rekuperatorem powstają różnice ciśnienia między pomieszczeniami. Nie należy więc instalować urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, chyba że w wydzielonej, szczelnej kotłowni, która będzie miała własną, niezależną wentylację nawiewno-wywiewną.

... i wentylacją grawitacyjną

Zapobiegliwi inwestorzy projektują w swoich domach dwa systemy wentylacji: grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła. System grawitacyjny traktowany jest jako awaryjny, na wypadek przerw w dopływie prądu lub związanych z konserwacją rekuperatora. Trzeba jednak pamiętać, by podczas działania wentylacji mechanicznej przewody grawitacyjne były zamknięte, bo w przeciwnym razie może wystąpić w nich wsteczny strumień powietrza.

Gwarancja i konserwacja

Rekuperatory objęte są zazwyczaj jedno- lub dwuletnią gwarancją. Producenci zalecają coroczną konserwację urządzeń, która obejmuje przede wszystkim przegląd i czyszczenie wentylatorów oraz wymiennika. Zależnie od rodzaju filtra i stopnia zabrudzenia trzeba go prać, trzepać lub wymieniać. W mieście filtr powietrza zewnętrznego może wymagać kontroli co parę tygodni.

Ile trzeba wydać
Koszt centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła o wydajności 250 m3/h to wydatek rzędu 3000-9000 zł. Ceny elementów instalacji są zróżnicowane. Na przykład rura stalowa ocynkowana spiro średnicy 100 mm kosztuje około 7 zł/m, sztywne przewody prostokątne z tworzywa sztucznego o wymiarach 120 x 60 mm – 16 zł/m, giętkie przewody izolowane średnicy 100 mm – 20 zł/m, najtańsze są rury flex 5 zł/m, nawiewniki i wywiewniki około 30 zł/szt.
Za instalację nawiewno-wywiewną i montaż (przewody rozprowadzające, elementy nawiewne i wywiewne, tłumiki, grzałkę elektryczną) zapłacimy – zależnie od jej standardu i wielkości – drugie tyle co za rekuperator, a niekiedy więcej.

Ile można zyskać?

Zainstalowanie w domu centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła pozwoli zmniejszyć o 1/4 koszty jego ogrzewania, ale przy założeniu, że dotychczasowe straty ciepła na wentylację wynosiły 50% całkowitego zapotrzebowania ciepła, a rekuperator ma sprawność 50%. Wzrosną jednak wydatki na energię elektryczną potrzebną do zasilania wentylatorów i grzałki.
Jeżeli dotychczasowa wentylacja była niewystarczająca, to oznacza, że straty ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego były mniejsze niż 50%. W takim wypadku poczynione inwestycje nie dadzą tak dużych efektów z punktu widzenia oszczędności energii.

Jak duży rekuperator?

Wielkość (wydajność) centrali wentylacyjnej określana jest przez strumień powietrza wyrażany w m3/h. Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego, czyli minimalna wydajność centrali, jest sumą strumieni usuwanych z poszczególnych pomieszczeń. Określa je norma i wynoszą one co najmniej dla:
- kuchni z oknem z kuchenką gazową lub węglową – 70 m3/h;
- kuchni z oknem z kuchenką elektryczną, w mieszkaniu dla maksimum 3 osób – 30 m3/h, w mieszkaniu, gdzie jest więcej niż 3 osoby – 50 m3/h;
- kuchni bez okna lub wnęki kuchennej z kuchenką elektryczną – 50 m3/h;
- kuchni bez okna z kuchenką gazową – 70 m3/h;
- łazienki – 50 m3/h;
- toalety – 30 m3/h;
- pomieszczeń gospodarczych bez okna – 15 m3/h;
- z pokojów na wyższej kondygnacji w domu jednorodzinnym, wielokondygnacyjnym – 30 m3/h.

Stosunek ilości powietrza wentylacyjnego (usuwanego) do kubatury pomieszczenia jest nazywany krotnością wymian. Producenci urządzeń zalecają dobór centrali na krotność wymiany od 0,3 do 0,8.
Ponieważ norma podaje minimalne ilości powietrza wentylacyjnego, projektanci instalacji zazwyczaj zakładają większe krotności wymian niż wynikające z obliczeń.

Przykład. W domu jednorodzinnym o powierzchni 120 m2 (i kubaturze 120 m2 . 2,5 m = 300 m3) z kuchnią, łazienką i wydzieloną toaletą strumień powietrza usuwanego wynosi co najmniej
70 + 50 + 30 = 150 m3, zatem krotność wymian 150/300 = 0,5.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – zalety i ograniczenia

- zapewni zdrowe powietrze we wszystkich pomieszczeniach;
- usunie wilgoć sprzyjającą powstawaniu grzyba;
- usunie nieprzyjemne zapachy i parę wodną z miejsc, gdzie one powstają: z kuchni, łazienki, toalety;
- ograniczy koszty ogrzewania domu;
- zmniejszy hałas ze źródeł zewnętrznych (nie będzie trzeba otwierać okien);
ale:
- zainstalowanie jej sporo kosztuje;
- wymusza stosowanie kotłów z zamkniętą komorą spalania, kotłowni z własną wentylacją dla kotłów tradycyjnych;
- wymaga projektu;
- trudno ją zrobić w istniejącym domu.

Oferta firm

BURSA PH (ELGE)Kraj produkcji: Francja.
Nazwa produktu: VMC DFN Recuvent.
Wydajność: 100-400 m3/h.
Sprawność: nominalna 60%, maksymalna 70%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z tworzywa sztucznego (PCW), dodatkowo wymiennik letni.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną z pianki poliuretanowej grubości 1 cm.
Wymiary*: 640 x 470 x 300 mm.
Sposób montażu: stojący lub wiszący.
Filtry: włókninowy, na wlocie – 1 szt., na wylocie – 1 szt.
Wentylatory: 2 x 160 W, z dwustopniową regulacją.
Automatyka: jako opcja sterowanie czasowe i na podstawie zmian wilgotnościw pomieszczeniu.
Ochrona przeciwmrozowa: przez przerywanie pracy wentylatora nawiewnego.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: z systemem rozdzielaczowym rozprowadzenia przewodów i regulacją przepływów na wywiewie – 3670 zł.

Autor: BURSA

DIM 5 Sp. z o.o. (MAICO Ventilatoren)Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa produktu: WS-250.
Wydajność: 100-250 m3/h.
Sprawność: maksymalna 92%.
Rodzaj wymiennika: przeciwprądowy z tworzywa sztucznego, kanał obejścia do pracy letniej.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną.
Wymiary: 759 x 531 x 854 mm.
Sposób montażu: stojący.
Filtry: z tworzywa sztucznego, na wlocie –  2 szt.: klasy EU3 (G3 )i EU7 (F7), na wylocie–  1 szt. klasy EU3 (G3).
Wentylatory: 2 x 95 W,z trzystopniową regulacją.
Automatyka: programator czasowy w wersji dziennej lub tygodniowej, sygnalizator zabrudzenia filtra, funkcja przewietrzania, funkcja lato-zima, jako opcja sterowanie na podstawie zmian wilgotności i temperatury zewnętrznej, czujnik CO2, sterowanie dodatkową grzałką.
Ochrona przeciwmrozowa: grzałką elektryczną o mocy 500 W.
Gwarancja: rok.
Cena: 9460 zł.

Autor: DIM 5

ECOTHERM (NUTECH ENERGY SYSTEMS)
Kraj produkcji: Kanada.
Nazwa produktu: Lifebreath 195 DCS Euro.
Wydajność: 150-360 m3/h.
Sprawność: nominalna 88%, maksymalna 94%.
Rodzaj wymiennika: dwa wymienniki krzyżowe z aluminium, dodatkowo wymiennik letni.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną ze styropianu grubości 2 cm.
Wymiary: 1245 x 375 x 483 mm.
Sposób montażu: wiszący.
Filtry: z tworzywa sztucznego, na wlocie – 1 szt., na wylocie – 1 szt.
Wentylator: 1 x 110 W, zintegrowany nawiewno-wywiewny z jednym silnikiem i dwustopniową regulacją.
Automatyka: sterowanie na podstawie zmian wilgotności w pomieszczeniu, funkcja pracy przerywanej i intensywnego przewietrzania, jako opcja sterowanie czasowe.
Ochrona przeciwmrozowa: za pomocą przepustnicy, zmieniającej przepływ powietrza z zewnętrznego na wewnętrzne (recyrkulacja); regulacja czasu rozmrażania.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 6600 zł.

Autor: ECOTHERM

ELEKTRA s.c. (FLEXIT AS)
Kraj produkcji: Norwegia.
Nazwa produktu: VG-400.
Wydajność: 150-400 m3/h.
Sprawność: nominalna 65%, maksymalna 70%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z aluminium, dodatkowo wymiennik letni.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną z wełny mineralnej grubości 5 cm.
Wymiary: 1100 x 350 x 675 mm.
Sposób montażu: stojący.
Filtry: na wlocie – 2 szt.: kompaktowy klasy EU7 i z tworzywa sztucznego klasy EU3, na wylocie – 1 szt. z tworzywa sztucznego klasy EU3.
Wentylatory: 2 x 165 V, z trzystopniową regulacją.
Automatyka: programator tygodniowy, regulacja temperatury nawiewu (5-25°C), siedmiostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów, niezależna praca wentylatorów.
Ochrona przeciwmrozowa: system Termohumidistat, włączający grzałkę mocy 975 W na podstawie zmian wilgotności i temperatury, przy niskiej temperaturze dodatkowo zmniejszanie prędkości wentylatora nawiewnego.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: z dodatkową grzałką dogrzewającą o mocy 1650 W – 6090 zł.

Autor: ELEKTRA

FLOP SYSTEM (INDUX)
Kraj produkcji: Wielka Brytania.
Nazwa produktu: REKU 400.
Wydajność: 150-300 m3/h.
Sprawność: maksymalna 70%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z tworzywa sztucznego (PVC-U).
Obudowa: z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 595 x 575 x 280 mm.
Sposób montażu: stojący lub wiszący (poziomy lub pionowy).
Filtry: poza wyposażeniem centrali.
Wentylatory: 2 x 179 W, jako opcja sześciostopniowa regulacja wydajności.
Automatyka: jako opcja sterowanie czasowe i na podstawie zmian wilgotności w pomieszczeniu.
Ochrona przeciwmrozowa: możliwość zamontowania grzałki w kanale wlotowym.
Gwarancja: rok.
Cena: 3040 zł.

Autor: FLOP SYSTEM

FORM S.C.Kraj produkcji: Polska.
Nazwa produktu: EKOWENT 1.
Wydajność: 300-550 m3/h.
Sprawność: maksymalna 85%.
Rodzaj wymiennika: obrotowy z aluminium.
Obudowa: z blachy stalowej i profili aluminiowych z izolacją termiczną z wełny mineralnej grubości 2,5 cm.
Wymiary: 940 x 550 x 700 mm.
Sposób montażu: stojący lub wiszący.
Filtry: kieszeniowy, na wlocie – 1 szt. klasy EU3 lub wyższej na zamówienie, na wylocie
– 1 szt. klasy EU3.
Wentylatory: 2 x 90 W lub 2 x 145 W, z dwu- lub trzystopniową regulacją.
Automatyka: regulator mikroprocesorowy, programator pomieszczeniowy z czujnikiem i nastawnikiem temperatury, jako opcja wskaźnik zabrudzenia filtrów, kanałowy czujnik temperatury.
Ochrona przeciwmrozowa: nie jest wymagana.
Gwarancja: rok.
Cena: z grzałką o mocy 1,5 lub 2,0 kW – 5980 zł, możliwość zamówienia wersji z pompą ciepła.

Autor: FORM

KOSS Sp. z o.o.Kraj produkcji: Polska.
Nazwa produktu: VX0500EC.
Wydajność: 100-500 m3/h.
Sprawność: 70%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z tworzywa sztucznego.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną ze styropianu ekstrudowanego grubości zmiennej 4-15 cm.
Wymiary: 1090 x 350 x 800 mm.
Sposób montażu: stojący.
Filtry: z tworzywa sztucznego, na wlocie – 2 szt.: klasy EU3i EU4, na wylocie – 1 szt. klasy EU3.
Wentylatory: 2 x 240 W, z pięciostopniową regulacją.
Automatyka: regulacja temperatury powietrza nawiewanego (16-23°C), wskaźnik zabrudzenia filtrów.
Ochrona przeciwmrozowa: grzałką elektryczną o mocy 500 W.
Gwarancja: rok.
Cena: z grzałkami elektrycznymi (2 x 500 W) – 5490 zł.

Autor: KOSS

DORSYSTEM - grupa LEKOP (INGENIEURBÜRO FÜR WÄRMETECHNIK)
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa produktu: WT 200.
Wydajność: 250 m3/h.
Sprawność: nominalna 79%,
maksymalna 95%.
Rodzaj wymiennika: przeciwprądowy z aluminium.
Obudowa: blacha stalowa, izolacja termiczna jako opcja.
Wymiary: 325 x 350 x 250 mm.
Sposób montażu: stojący lub wiszący. Filtry: jako opcja.
Wentylatory: jako opcja.
Automatyka: jako opcja trzystopniowa regulacja wydajności wentylatorów, możliwość współpracy z systemem ogrzewania kominkowego.
Ochrona przeciwmrozowa: poza wyposażeniem centrali.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 2900 zł.

POLARIS Sp. z o.o. (ECOKLIMAKS)
Kraj produkcji: Polska.
Nazwa produktu: ZRK-450V.
Wydajność: 300-450 m3/h.
Sprawność: maksymalna 65%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z aluminium, dodatkowo wymiennik letni.
Obudowa: z blachy stalowej i profili aluminiowych z izolacją termiczną z wełny mineralnej grubości 2 cm.
Wymiary: 850 x 270 x 850 mm.
Sposób montażu: stojący.
Filtry: z wełny syntetycznej, na wlocie – 1 szt. klasy EU5, na wylocie – 1 szt. klasy EU3.
Wentylatory: 2 x 180 W z dwustopniową regulacją.
Automatyka: wskaźnik zabrudzenia filtrów, jako opcja programator czasowy
i regulacja temperatury nawiewu przy zastosowaniu dodatkowej grzałki.
Ochrona przeciwmrozowa: przez przerywanie pracy wentylatora nawiewnego.
Gwarancja: rok.
Cena: 4450 zł.

POL-STOWEST Sp. z o.o. (J.E.STORK.AIR)
Kraj produkcji: Holandia.
Nazwa produktu: WTW 11/15 KP.
Wydajność: 120-350 m3/h.
Sprawność: maksymalna 70%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z aluminium.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną z pianki polimerowej grubości 2 cm.
Wymiary: 620 x 326 x 670 mm.
Sposób montażu: stojący.
Filtry: z pianki polimerowej, na wlocie – 1 szt., na wylocie – 1 szt.
Wentylatory: 2 x 87 W, z trzystopniową regulacją wydajności.
Automatyka: jako opcja płynna regulacja pracy wentylatora.
Ochrona przeciwmrozowa: przez przerywanie pracy wentylatora nawiewnego.
Gwarancja: rok.
Cena: 2710 zł.


Autor: POL-STOWEST

Autor: POL-STOWEST

SYSTEMAIR SA (SYSTEMAIR-VILLAVENT)
Kraj produkcji: Norwegia.
Nazwa produktu: VM 1.
Wydajność: 100-280 m3/h.
Sprawność: nominalna 90%.
Rodzaj wymiennika: przeciwprądowy z tworzywa sztucznego.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną z wełny mineralnej grubości 2 cm.
Wymiary: 596 x 485 x 730 mm.
Sposób montażu: wiszący.
Filtry: papierowe, na wlocie – 1 szt. klasy EU5, na wylocie – 1 szt. klasy EU5.
Wentylatory: 2 x 74 W, z trzystopniową regulacją.
Automatyka: możliwość współpracy z programatorem czasowym, wyświetlacz sprawności odzysku ciepła.
Ochrona przeciwmrozowa: za pomocą przepustnic zamykających częściowo przepływ przez wymiennik.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: z projektem instalacji –  8400 zł.

Autor: SYSTEMAIR

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. (VALLOX OY)
Kraj produkcji: Finlandia.
Nazwa produktu: Vallox Digit SE.
Wydajność: 98-460 m3/h.
Sprawność: nominalna 60%.
Rodzaj wymiennika: krzyżowy z aluminium, przepustnica do kanału obejścia przy pracy letniej.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną z pianki poliestrowej grubości 1-2 cm.
Wymiary: 598 x 595 x 564 mm.
Sposób montażu: wiszący.
Filtry: z włókna poliestrowego EU3, z wkładem papierowym EU7 – na wlocie – 2 szt.: klasy EU3 i EU7, na wylocie – 1 szt. klasy EU3.
Wentylatory: 2 x 210 W, z ośmiostopniową regulacją.
Automatyka: sygnalizacja usterek i konieczności dokonania konserwacji, funkcja lato-zima, jako opcja sterowanie na podstawie stanu filtrów oraz zmian wilgotności i stężenia CO2  w pomieszczeniu.
Ochrona przeciwmrozowa: przez przerywanie pracy wentylatora nawiewnego; możliwość zadania temperatury włączenia i wyłączenia systemu rozmrażania.
Gwarancja: rok.
Cena: 5860 zł.

Autor: VENTURE INDUSTRIES

VIESSMANN Sp. z o.o.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa produktu: VITOVENT 300.
Wydajność: 90-275 m3/h.
Sprawność: nominalna 90%.
Rodzaj wymiennika: przeciwprądowy z tworzywa sztucznego.
Obudowa: z blachy stalowej z izolacją termiczną ze styropianu grubości 3,5 cm.
Wymiary: 417 x 604 x 604 mm.
Sposób montażu: stojący lub wiszący.
Filtry: z włókna fazowego, na wlocie – 1 szt. klasy EU6 (G6), na wylocie – 1 szt. klasy EU4 (G4).
Wentylatory: 2 x 120 W, z trzystopniową regulacją.
Automatyka: programator czasowy ze zdalnym sterownikiem, wskaźnik zabrudzenia filtrów, ustawienie częstotliwości wymiany filtrów, ustawienie cykli pracy: normalnej, zredukowanej i tzw. party.
Ochrona przeciwmrozowa: przez przerywanie pracy wentylatora nawiewnego, jako opcja grzałka elektryczna mocy 1kW.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 7190 zł.


Autor: VIESSMANN

* (długość x szerokość x wysokość)
Wszystkie ceny zawierają 22% VAT

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi