Studnia źródłem ciepła

Jeśli dolnym źródłem pompy ciepła jest układ dwóch studni, to czy studnia odbierająca wodę (druga w kolejności) będzie w stanie rozprowadzić w gruncie wodę pobraną przez pierwszą? Od czego to zależy?

W dobrze zaprojektowanym i wykonanym układzie dwóch studni nie ma niebezpieczeństwa, że pobierana woda nie będzie mogła być oddana do źródła.
To, ile wody jest pobierane do układu, zależy przede wszystkim od mocy pompy ciepła. Ale zawsze woda pobrana musi być oddana, inaczej układ nie miałby sensu (bo co zrobić z nadmiarem wody?).
Pobrana w pierwszej studni woda przepływa układem rur do parownika, gdzie odbierane jest od niej ciepło. Następnie już schłodzona płynie do drugiej studni, gdzie jest oddawana do źródła.
Woda odpływa przez perforowaną część obudowy, umieszczoną w warstwie wodonośnej.
W niekorzystnych warunkach wodnych można zwiększyć średnicę takiej studni, przez co zwiększy się powierzchnia perforowana i wzrośnie ilość wody oddawanej do gruntu w jednostce czasu. Można też, zamiast jednej studni oddającej wodę - wybudować dwie.
Wzajemne położenie obu studni nie jest bez znaczenia. Istotny jest kierunek przepływu wód gruntowych, wykorzystywanych w obiegu. Zgodnie z kierunkiem przepływu wód gruntowych studnia pobierająca wodę do układu powinna znajdować się powyżej studni oddającej wodę, przede wszystkim ze względu na temperaturę wody oddawanej, która jest o 3-4°C niższa od temperatury wody pobieranej.
Odwrotne umiejscowienie studni względem siebie może spowodować obniżenie temperatury wody pobieranej, a przez to spadek wydajności pompy ciepła.

System ogrzewania domu wodną pompą ciepła z układem dwóch studni.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi