Termomodernizacja na kredyt. Ważne dla właścicieli zimnych domów


Choć kredyty z premią termomodernizacyjną są udzielane od lipca 1999 r., to zaciągnęło je do tej pory niewiele osób. Tymczasem już od roku - dzięki częściowej zmianie przepisów - kredyty te są znacznie dostępniejsze.

Premię z budżetu państwa – 1/4 kwoty kredytu – dostaje się po zakończeniu inwestycji, a nie jak wcześniej dopiero po spłacie 3/4 kredytu (nie otrzymuje się jej jednak do ręki, tylko jest ona przekazywana bezpośrednio na spłatę zadłużenia). Ponadto maksymalny czas spłaty wydłużono z 7 do 10 lat, dzięki czemu rata spłaty kredytu może być niższa. A jest to bardzo ważne, bo warunkiem przyznania premii jest, aby pieniądze zaoszczędzone na ogrzewaniu zmodernizowanego budynku wystarczyły na spłatę zadłużenia.

Do 15 kwietnia br. – czyli w ciągu trzech lat funkcjonowania programu – właściciele domów jednorodzinnych złożyli 293 wnioski o premię termomodernizacyjną, przyznano im 200 premii. Przewidywane oszczędności kosztów energii w wyniku realizacji premiowanych przedsięwzięć wyniosą w skali roku 1,5 mln zł, czyli średnio 7,5 tys. zł rocznie na jeden dom.
           
Na co kredyt
Kredyt można dostać między innymi na modernizację systemu ogrzewania, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien, zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne (na przykład pompę ciepła).
Inwestycja termomodernizacyjna będzie uprawniać do ubiegania się o kredyt z premią, jeśli zmniejszy roczne zużycie energii na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej:
- o 10% – jeżeli modernizuje się jedynie system grzewczy,
- o 15% – jeżeli w budynku zmodernizowano już wcześniej (w latach 1985-2001) system ogrzewania, a teraz dokonuje się nowych ulepszeń,
- o 25% – w pozostałych wypadkach.

Warunki przyznania i spłaty kredytu
Kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może przekroczyć 80% kosztów tego przedsięwzięcia, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 lat. Kredyt ten spłaca się jak każdy inny kredyt komercyjny, czyli w pełnych ratach kapitałowo-odsetkowych. Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna jednak mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii, co oznacza, że miesięczna rata nie może być wyższa niż 1/12 kwoty rocznych oszczędności na ogrzewaniu. Na wniosek inwestora, który chciałby szybciej spłacić kredyt, bank może jednak ustalić wyższe raty. Znaczna część kredytobiorców korzysta z tej możliwości, choć może się to wiązać z opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu.
Każdy bank udzielający tych kredytów sprawdza ponadto zdolność kredytową wnioskodawcy oraz zaproponowane zabezpieczenia kredytu.
Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć wniosek o premię termomodernizacyjną i audyt energetyczny, które po zawarciu wstępnej, warunkowej umowy kredytowej bank przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK w ciągu maksymalnie 30 dni dokonuje weryfikacji audytu i sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki przyznania premii termomodernizacyjnej. Jeśli tak, zawiadamia o tym inwestora i bank kredytujący o wysokości przyznanej premii. W tym momencie następuje wypłata kredytu, przy czym potrącana jest z niego prowizja dla BGK w wysokości 0,6% premii.

Warunki wypłaty premii

BGK przekazuje do banku kredytującego premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia, że inwestycja została wykonana zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym (musi to być odpowiednio poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru budowlanego) oraz w terminie określonym w umowie kredytowej.
Premia jest zaliczana przez bank kredytujący na poczet spłaty kredytu wykorzystanego przez inwestora.
           
Gdzie po kredyt

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych są udzielane przez 28 banków, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich wykaz jest publikowany na stronie internetowej

Podstawa prawna:
- ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. nr 12, poz. 114)

Audyt energetyczny

Do wniosku o kredyt na termomodernizację domu musi być dołączone opracowanie zwane audytem energetycznym określające zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji i wskazujące rozwiązanie optymalne. W audycie trzeba też wykazać, że planowana inwestycja będzie opłacalna, czyli że kredyt pomniejszony o premię termomodernizacyjną da się spłacić z kwot zaoszczędzonych na ogrzewaniu maksymalnie w ciągu 10 lat.
Audyt musi być wykonany zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. Teoretycznie audyt można wykonać samemu, ale w praktyce trzeba to zlecić specjaliście – audytorowi z certyfikatem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Listę audytorów można otrzymać w bankach udzielających kredytów termomodernizacyjnych lub znaleźć na internetowej stronie
Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego kosztuje od 300 do 2000 zł. Ponieważ nie ma pewności, czy audyt dowiedzie opłacalności inwestycji, warto wcześniej – przed wydaniem pieniędzy – wykonać samemu audyt uproszczony. Jak to zrobić, radziliśmy w Muratorach 12/1999 i 2/2000 oraz w Numerze Specjalnym „Audytor energetyczny – praktyczny przewodnik po twoim domu".

Termomodernizacja z premią - przykład
Dom to piętrowa, podpiwniczona kostka, typowa dla budownictwa lat sześćdziesiątych, dwie kondygnacje i piwnica nieogrzewana. Kubatura części ogrzewanej - 260 m3. Dom ogrzewany starym (ponad 20 lat) kotłem gazowym, system regulowany centralnie, bez zaworów termostatycznych.
Jaki dom.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Zakres prac.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi