Ulga na remont a odszkodowanie za pożar
Mój dom został częściowo zniszczony przez pożar. Na szczęście byłem ubezpieczony i dostałem odszkodowanie. Nie pokryło ono jednak całości kosztów przywrócenia domu do stanu sprzed pożaru. Czy będę mógł odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej wszystkie wydatki (do wysokości limitu), czy tylko te pokryte z własnych pieniędzy, a nie z odszkodowania?
W opisanej sytuacji podatnik może odliczyć od podatku wszystkie wydatki (w ramach limitu) na remont i modernizację domu mieszkalnego – zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wątpliwości Czytelnika mógł wzbudzić art. 27 a ust. 7 pkt 1 ustawy, w którym stwierdzono, że odliczenie stosuje się, jeżeli wydatki nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Odszkodowanie za szkody spowodowane żywiołem wypłacone na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego nie może jednak być traktowane jako zwrot poniesionych wydatków remontowych. Warto jeszcze dodać, że otrzymane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej (z których dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach).

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr. 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi