Ulga na spłatę kredytu

W zeznaniu podatkowym za 2000 r. nie uwzględniłem spłaty zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu (odliczałem ją w ubiegłych latach), ponieważ ulga ta wygasła z końcem 1999 r. W prasie spotkałem się jednak z opinią, że można nadal odliczać ten wydatek.
Faktycznie, ulga ta już nie obowiązuje, jednak nie oznacza to, że osoba spłacająca kredyt za pośrednictwem spółdzielni nie może zrekompensować sobie tych wydatków.
Przypomnijmy, że obowiązująca do końca 1999 r. ulga przysługiwała osobom, które spłacały kredyt zaciągnięty przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. Osoby te mogły odliczać wydatki na spłatę od dochodu (do wysokości limitu). Była to ulga odrębna od dużej ulgi budowlanej.
Po 1 stycznia 2000 r. osoby spłacające kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię mają prawo do odliczenia od podatku 19% poniesionych na spłatę wydatków w ramach ulgi na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej (ulgi wymienionej w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pogląd taki został wyrażony także w piśmie Ministerstwa Finansów z 10 marca 2000 r. (nr PB 5/IMD-0209-525/00). Odliczenie musi mieścić się w limicie dużej ulgi budowlanej (w 2000 r. wynosił 29 260 zł, a w 2001 r. - 30 590 zł). Limit ten dotyczy wszystkich wydatków mieszkaniowych, objętych ulgą i poniesionych od 1992 r. W kwocie limitu nie uwzględnia się jednak odliczeń dokonanych do końca 1999 r. z tytułu spłaty spółdzielczych kredytów, ponieważ - jak już napisaliśmy - ulga ta funkcjonowała niezależnie od dużej ulgi budowlanej.
Podatnik, który nie odliczył w zeznaniu rocznym należnej mu ulgi, może złożyć w urzędzie skarbowym korektę tego zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Podstawa prawna:
- art. 3 ustawy z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 137, poz. 638 z późn. zm.),
- art. 27a ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi