Ulga na wspólną działkę

Kupiłam działkę budowlaną - 1800 m2 - na współwłasność z rodzicami, bratem i siostrą. Każde z nas ma 1/5 udziału. Nie korzystaliśmy dotąd z ulgi podatkowej na zakup działki. Czy każde z nas może sobie odliczyć po 1/5 limitu (czyli 19% ceny 70 m2)?
W opisanej sytuacji na każdego z nabywców działki przypada 360 m2 gruntu. Dlatego każdy z nabywców ma prawo do własnego pełnego limitu odliczenia. Ale uwaga! Rodzice Czytelniczki mają prawo tylko do jednej - a nie dwóch - ulg. Małżeństwa mogą bowiem korzystać tylko z jednego, wspólnego odliczenia.
Pełne odliczenie polega na pomniejszeniu podatku należnego za rok, w którym nabyto działkę, o 19% wartości 350 m2. Do ceny działki podanej w umowie można doliczyć - w odpowiedniej proporcji - poniesione opłaty (skarbową, notarialną i ewentualnie prowizję pośrednika).

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi