Ulga na zakup drugiej działki

W 1996 r. korzystałem z ulgi na zakup działki budowlanej na współwłasność. Odliczyłem wtedy od podstawy opodatkowania 15 379 zł (91 m2 po 169 zł). W 2001 r. planuję zakup działki o powierzchni 420 m2 pod budowę segmentu. Czy mogę jeszcze raz skorzystać z ulgi?
Tak. Każdy podatnik (lub małżonkowie razem) ma prawo do ulgi podatkowej odpowiadającej równowartości 350 m2 kupowanej działki budowlanej. Oznacza to, że gdy podatnik kupił najpierw jedną działkę, a później kolejną, to może ponownie skorzystać z ulgi - ale łącznie może uwzględnić w uldze wydatki poniesione na zakup 350 m2.
W opisanej sytuacji podatnikowi pozostało prawo do ulgi na zakup 259 m2 (350 - 91). Oczywiście, o ile w 1996 r. ulga była odliczana od podstawy opodatkowania, o tyle w 2001 r. odlicza się od podatku 19% wydatku. Jak policzyć wysokość przysługującej ulgi? Należy podzielić cenę działki (wliczając w nią koszty nabycia, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych i taksę notarialną) przez 420 (powierzchnię działki). Otrzymaną kwotę trzeba pomnożyć przez 259 (powierzchnia uprawniająca jeszcze do ulgi) i jeszcze raz pomnożyć przez 0,19. Otrzymany wynik będzie można odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2001 rok.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.  z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi