Usługa: dostawa gazu płynnego i zainstalowanie zbiornika

Zbiornik z gazem płynnym na co dzień praktycznie nie wymaga obsługi. Najczęściej trzeba go tylko dwa razy w roku napełnić nową porcją gazu.
Gdy wybieramy dostawcę gazu płynnego, ważne jest to, czy kupiliśmy zbiornik, czy też go dzierżawimy. Dlaczego?

Schemat instalacji gazu płynnego.
Autor: SHELL GAS

Zbiornik dzierżawiony
Podstawową zaletą dzierżawienia zbiornika są niewysokie koszty. Unikamy jednorazowego dużego wydatku na zakup zbiornika, a i ceny za dzierżawę nie są wygórowane:
- za zbiorniki naziemne trzeba płacić od 30 zł do 50 zł miesięcznie;
- za zbiorniki podziemne - około 40 zł miesięcznie.
Opłatę uiszczamy zgodnie z umową podpisaną z firmą, od której dzierżawimy zbiornik. Możemy więc płacić co miesiąc, kwartalnie, raz na pół roku lub raz w roku. Najczęściej jednak firma, od której dzierżawimy zbiornik, jest jednocześnie dostawcą gazu. Bardzo często warunkiem dzierżawy jest zaopatrywanie się w gaz w tej samej firmie, która dzierżawi zbiornik lub w innej, przez nią wskazanej. Zmiana dostawcy gazu wiąże się z niedotrzymaniem warunków umowy dzierżawy - a tym samym utratą dzierżawionego zbiornika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Firmy stosują różne formy promocji - dla pozyskania odbiorców proponują na przykład za symboliczną złotówkę dostawę zbiornika do odbiorcy.

Zbiornik kupiony
Za zbiornik podziemny zapłacimy około 40% więcej niż za zbiornik naziemny tej samej pojemności.
Przykładowe koszty zbiorników na gaz płynny to:
- zbiornik naziemny o pojemności 2700 litrów - około 4280 zł,
- zbiornik naziemny o pojemności 4850 litrów - około 6420 zł.
W cenę wliczony jest koszt transportu oraz zainstalowanie zbiornika na działce, na fundamencie wykonanym wcześniej przez inwestora (firmę przez niego zatrudnioną).
Własny zbiornik umożliwia nam dowolny wybór dostawcy gazu - możemy zdecydować się na firmę oferującą najtańszy gaz, mającą siedzibę najbliżej naszej działki, naszym zdaniem najlepszą i najsolidniejszą. Mamy pewność, że poniesiony koszt przyłączenia zbiornika do budynku będzie jednorazowy.

Podłączenie zbiornika
Instalację gazu płynnego może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami. Najczęściej więc pracę zleca się firmie, która będzie dostawcą gazu. Potrzebny jest projekt i dopełnienie wielu formalności. Zwykle większość z nich załatwia zleceniobiorca.
Zainstalowanie zbiornika na gaz płynny wymaga kolejno:
- uzyskania mapki terenu (podkładu geodezyjnego) w skali 1:500;
- uzyskania w rejonowym organie administracji państwowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wykonania projektu budowlanego i uzgodnienia go w komendzie rejonowej Państwowej Straży Pożarnej lub z rzeczoznawcą do spraw pożarowych;
- uzyskania w rejonowym organie administracji państwowej pozwolenia na budowę;
- powołania kierownika budowy;
- zawiadomienia terenowego organu administracji państwowej o rozpoczęciu budowy i uzyskanie dziennika budowy;
- ustanowienia inspektora nadzoru;
- wytyczenia przez geodetę usytuowania zbiornika na działce;
- zainstalowania zbiornika;
- ustanowienia stałego dozoru Urzędu Dozoru Technicznego;
- zgłoszenia w terenowym organie administracji państwowej zakończenia budowy.
Uruchomienie instalacji może nastąpić po 14 dniach od zgłoszenia zakończenia budowy. Za podłączenie zbiornika do instalacji gazowej w budynku zapłacimy 2000-2500 zł. Ten koszt musimy ponieść zarówno wtedy, kiedy kupimy zbiornik, jak i wtedy gdy go dzierżawimy.

Gdzie można ustawić zbiornik na gaz płynny
Są dwie możliwości usytuowania zbiornika na gaz płynny: nad lub pod ziemią.


W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się zbiorniki naziemne, głównie ze względu na niższe koszty inwestycyjne i prostszy montaż.
Autor: Piotr Mastalerz
Gdy zbiornik jest zakopany w gruncie, pozostaje widoczna tylko klapa włazu.
Autor: ELECTRIM EUROGAZ


Instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym (wymiary w metrach).
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym (wymiary w metrach).
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiGdzie szukać zbiorników na gaz?
W Polsce działa kilka dużych firm zajmujących się sprzedażą i dzierżawą zbiorników na gaz płynny (między innymi GASPOL, PROGAS, EUROGAZ, SHELL GAS, BP). Adresy firm można też znaleźć w książkach telefonicznych - pod hasłem GAZ oraz w Internecie - pod hasłem GAZ NAPEŁNIANIE
Ile gazu na sezon grzewczy?
Ilość potrzebnego gazu zależy przede wszystkim od powierzchni budynku, jego zapotrzebowania na ciepło, sprawności kotła spalającego gaz oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę (jeśli kocioł jest dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.). Na częstotliwość napełniania zbiornika ma również wpływ jego wielkość. Najczęściej robi się to dwa razy w roku.
Do zaopatrzenia w gaz płynny instalacji w domach jednorodzinnych wybiera się zwykle zbiorniki o pojemności:
- 2700 l - dla domów o zapotrzebowaniu na moc około 30 kW (maksymalny ciągły pobór gazu 2,2 kg/h),
- 4850 l - dla domów o zapotrzebowaniu na moc około 50 kW (maksymalny ciągły pobór gazu 3,7 kg/h).
O poziomie gazu informuje wskaźnik stopnia napełnienia, który podaje objętość gazu w zbiorniku w procentach.

Poziom gazu w zbiorniku odczytuje się na wskaźniku stopnia napełnienia.
Autor: Piotr Mastalerz

Uwaga! O napełnieniu zbiornika trzeba zacząć myśleć, gdy poziom gazu spadnie do około 25% pojemności całkowitej.

Dostawa gazu
Minimalna ilość gazu płynnego, którą możemy zamówić, to 500 litrów. Im większa ilość zamówionego gazu, tym niższa cena. Dostawę gazu można zamówić telefonicznie. Gaz zostanie dostarczony następnego dnia po złożeniu zamówienia: przyjeżdża cysterna i tankuje gaz do zbiornika. Koszt transportu wliczony jest w cenę gazu.

Zbiornik musi być tak zlokalizowany, aby można było z cysterny tankować do niego gaz płynny.
Autor: BP

Za litr gazu, zapłacimy od 0,95 do 1,10 zł. Należy pamiętać, że ceny gazu nie są jednakowe na przestrzeni roku kalendarzowego. Generalnie - w okresie grzewczym cena gazu płynnego wzrasta, natomiast w okresie letnim jest niższa. Warto więc pomyśleć o zatankowaniu zbiorników przed sezonem grzewczym.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi