Usługa: dostawa gazu z sieci

Zasilanie domowych urządzeń gazem z sieci jest wygodne dla użytkowników - co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego gaz jest wciąż najchętniej wykorzystywanym paliwem.
Wykonanie przyłącza gazowego wymaga stosunkowo wysokich nakładów finansowych i sporo zachodu. Ale późniejsza wygoda rekompensuje te wysiłki. Prawie każdy, kto ma taką możliwość, korzysta z gazu ziemnego, ponieważ:
- jest uniwersalny – można na nim gotować, ogrzewać nim dom (za pomocą wysoko sprawnych, zautomatyzowanych kotłów) i podgrzewać wodę;
- jest wygodny – nie trzeba martwić się o jego dostawę i magazynować, tak jak gaz płynny czy olej opałowy;
- wciąż jest najtańszym paliwem na rynku. Uzyskana z gazu jednostka energii cieplnej kosztuje około 0,13 zł.


Na gazie wygodnie i szybko się gotuje, a nowoczesne kuchenki gazowe mogą być prawdziwą ozdobą kuchni.
Autor: TEKA
Kotły zasilane gazem używane do ogrzewania domu (jednofunkcyjne) lub ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody (dwufunkcyjne lub jednofunkcyjne z zasobnikiem) mają wysoką sprawność i dobrze „poddają się” automatycznej regulacji.
Autor: JUNKERS

Przede wszystkim gazociąg

Gdy sieć gazowa jest w pobliżu naszej działki (w odległości kilku, kilkunastu metrów, na przykład w ulicy), możemy rozpocząć starania o przyłączenie się do niej.
Gdy sieć jest dalej, ale oprócz nas większość sąsiadów jest również zainteresowana przyłączeniem się do sieci, gazociąg może zostać przedłużony w kierunku naszego domu. W takiej sytuacji część kosztów przedłużenia gazociągu może zostać przeniesiona na potencjalnych odbiorców, a nie całkowicie pokryta przez gazownię, jak to zwykle bywa.

Warunki techniczne

Starania o przyłączenie do sieci gazowej trzeba zacząć od uzyskania od dostawcy gazu (rejonowego zakładu gazowniczego) warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu.
W warunkach technicznych dostawca określa:
- czy jest w stanie pokryć zgłoszone przez odbiorcę zapotrzebowanie na gaz;
- przebieg i parametry najbliższych gazociągów;
- skład chemiczny i ciśnienie dostarczanego gazu;
- miejsce podłączenia się do sieci gazowej oraz niezbędny zakres budowy lub rozbudowy sieci gazowej, związany z planowanym przyłączeniem;
- miejsce montażu gazomierza oraz zasady pomiaru, kontroli i odbioru gazu;
- projektowany koszt wykonania przyłącza.
Warunki przyłączenia są ważne przez dwa lata od chwili wydania.

Projekt

Następny krok to zlecenie wykonania projektu technicznego instalacji gazowej. Obowiązkowo trzeba zrobić projekt przyłącza, czyli odcinka przewodu gazowego od gazociągu do kurka głównego włącznie.
Nie ma obowiązku projektowania domowej instalacji gazowej, ale warto to zrobić, ponieważ w odróżnieniu od innych wewnętrznych instalacji w domu podlega ona odbiorowi. Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi z uprawnieniami.
Można go znaleźć samodzielnie lub poprosić o wskazanie takiej osoby przez gazownię. Zwykle łatwiej (a często także i taniej) jest skorzystać z usług projektanta wskazanego przez gazownię.
Do wykonania projektu projektant będzie potrzebował:
- zaktualizowanej przez geodetę mapy geodezyjnej terenu;
- warunków zabudowy terenu uzyskanych w gminie lub starostwie;
- warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu wydanych przez gazownię;
- uzgodnienia w ZUD (Zespole Uzgodnień Dokumentacji).
Czasem potrzebne jest także uzgodnienie z zakładem energetycznym, jeśli występuje możliwość kolizji z kablami elektrycznymi.
Zgromadzenia dokumentacji nie powinno kosztować drożej niż 200 zł. Za projekt przyłącza zewnętrznego zapłacimy od 500 do 1200 zł. Na wykonanie projektu trzeba czekać co najmniej dwa tygodnie.
Przyłącze gazowe to odcinek zewnętrznej instalacji gazowej od sieci kurka głównego (znajdującego się w szafce przy ścianie domu lub w ogrodzeniu). Za kurkiem zaczyna się domowa instalacja gazowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Pozwolenie na budowę

Na budowę przyłącza potrzebne jest osobne pozwolenie (niezależne od pozwolenia na budowę domu). Mając gotowy projekt, zatwierdzony w gazowni, można wystąpić o takie pozwolenie do lokalnego urzędu (gminy lub starostwa). Przy składaniu podania trzeba wnieść opłatę (znaczek skarbowy) w wysokości około 30 zł.

Wykonanie przyłącza

Po uzyskaniu kompletu danych wymienionych w warunkach technicznych, pozostaje umówić się z firmą wykonawczą, która ma uprawnienia do prowadzenie robót instalacyjno-gazowych, i rozpocząć budowę przyłącza. Często jest tak, że gazownia wskazuje firmę lub wysyła własną ekipę. Wówczas wykonuje ona zarówno odcinek od gazociągu do skrzynki (będący własnością zakładu), jak i od skrzynki do budynku (należący do właściciela nieruchomości).
Skrzynka gazowa jest montowana na koszt odbiorcy. Czas wykonania przyłącza zależy przede wszystkim od jego długości. Gdy nie ma żadnych przeszkód, a przyłącze jest krótkie, może to trwać tylko jeden dzień.

Jeśli w pobliżu posesji przebiega sieć gazowa, łatwo uzyskać zgodę na przyłączenie się do niej. Często zdarza się, że przyłącze trzeba prowadzić pod ulicą.
Autor: Wojciech Tomasik
Na sieci gazowej biegnącej w pobliżu posesji wykonuje się wcinkę...
Autor: Wojciech Tomasik


... i od niej w wykopie prowadzi się rury gazowe do szafki gazowej w ogrodzeniu lub na ścianie domu.
Autor: Wojciech Tomasik
Kurek główny musi być odpowiednio zabezpieczony, ale i łatwo dostępny, dlatego umieszcza się go w szafce gazowej, zwykle razem z reduktorem i gazomierzem.
Autor: AWAR I SYN

Umowa przyłączeniowa

Trzeba ją podpisać z gazownią po wykonaniu przyłącza. Umowa obejmuje:
- przyłączenie skrzynki do gazociągu;
- montaż gazomierza i reduktora w skrzynce.
Umowa przyłączeniowa kosztuje około 500 zł, ale faktycznie koszt jest mniejszy, ponieważ dostawca pokrywa koszt projektu swojej części przyłącza (między gazociągiem a skrzynką), aby mieć jego pełną dokumentację. Otrzymujemy więc zwrot około 350 zł, co automatycznie potrącane jest z kosztów podpisania umowy przyłączeniowej.
Wspomniane wyżej kwoty dotyczą przyłączy, których długość nie przekracza 5 m mierzonych od rurociągu do skrzynki. Koszt wykonania przyłącza dłuższego niż 5 m, przebicie pod jezdnią lub inne utrudnienia są kalkulowane indywidualnie.

Odbiór i umowa na dostawę gazu
Po wykonaniu przyłącza i podpisaniu umowy przyłączeniowej, następuje inwentaryzacja powykonawcza przed zasypaniem przyłącza i jego odbiór, przy którym musi być obecny przedstawiciel dostawcy gazu. Sprawdzana jest zgodność wykonania instalacji z projektem i z obowiązującymi przepisami oraz jej szczelność. Z komisyjnego odbioru robót jest sporządzany protokół będący podstawą do podpisania z gazownią umowy na dostawę gazu.
Do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze opinia mistrza kominiarskiego, który sprawdza drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych. Kominiarz wystawia opinię kominiarską za 160-200 zł. Za umowę na dostawę gazu trzeba zapłacić około 140 zł (w tym 7% VAT).

Szafka gazowa

Na przyłączu do budynku zasilanego z sieci gazowej musi być zainstalowany kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do instalacji domowej. Aby można to było zrobić szybko, na przykład w razie zagrożenia pożarem lub wybuchem, kurek powinien być łatwo dostępny. Umieszcza się go w szafce gazowej na ścianie budynku lub w odległości nie większej niż 10 m od budynku, np. w ogrodzeniu.
W szafce gazowej montuje się także reduktor (zmniejszający ciśnienie dopływającego gazu do wartości wymaganej dla instalacji domowej) oraz gazomierz, na podstawie którego rozliczane jest zużycie gazu.
Gazomierz jest instalowany przez gazownię, ale kosztami jego zakupu jest obciążany inwestor. Czasem musi sam kupić gazomierz wskazany przez gazownię.

Szafkę gazową można ustawić przy ścianie budynku...
Autor: Piotr Mastalerz
... lub w odległości nie większej niż 10 m od budynku, na przykład w ogrodzeniu.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi