Usługa: jak wywieźć śmieci?

W domu zamieszkałym przez czteroosobową rodzinę powstaje tygodniowo co najmniej 120 litrów odpadów stałych. Najczęściej wywozi się je na wysypiska.

Odpady organiczne, które można kompostować, oraz te, które po przetworzeniu nadają się do powtórnego wykorzystania, dobrze jest gromadzić w oddzielnych pojemnikach. Dzięki temu - z korzyścią dla środowiska i własnej kieszeni - zmniejszy się ilość śmieci, które trzeba wywozić.Autor: Jarosław Kąkol

Kto wywiezie śmieci?


Za wywóz odpadów z terenu działki odpowiedzialni są jej właściciele. To oni muszą zadbać o podpisanie umowy z firmą wywozową. W dużych miastach z reguły wybór firm jest duży, a zatem działa rynek konkurencji. Łatwiej wtedy wybrać najkorzystniejszą ofertę. Gorzej jest w małych miejscowościach, gdzie często po prostu nie ma wyboru, bo teren obsługuje tylko jedna firma.

O co warto zapytać?

Zanim wybierze się firmę, warto zapytać o kilka szczegółów - nie tyle istotnych, co po prostu wygodnych dla użytkownika.
- Czy firma zapewnia pojemniki (użycza czy dzierżawi odpłatnie), jakiej są wielkości, za ile i kto przeprowadza ich okresowe czyszczenie i dezynfekcję. Coraz częściej firmy rezygnują z opłat dzierżawczych za pojemniki. Tym którzy nie mają pojemnika, a podpiszą z firmą umowę o wywóz odpadów, nieodpłatnie udostępniają pojemnik odpowiedniej wielkości.
- Czy gromadzone odpady powinny być segregowane, a jeśli tak, to w jaki sposób.
- Czy firma, oprócz wywozu odpadów z gospodarstw domowych zajmuje się wywózką gruzu, złomu lub innych nietypowych odpadów, które mogą powstawać w domu. Czasem warto podpisać umowę z firmą, która będzie usuwała z naszej nieruchomości również ścieki.

O czym warto pamiętać, zawierając umowę?

Przede wszystkim przed podpisaniem umowy trzeba ją dokładnie przeczytać. W niektórych umowach spotkać można klauzule umieszczone na końcu strony bardzo małym drukiem - często tekst ten jest pomijany przez czytających, a po podpisaniu umowy obowiązuje.
W umowie powinny się znaleźć:
- częstotliwość wywozu śmieci z ustaleniem dnia tygodnia,
- koszty wywozu jednego worka lub opróżnienia jednego pojemnika, możliwości zmiany ceny, sposób powiadamiania klienta o tych zmianach i czas na ich akceptację,
- na jaki czas zawierana jest umowa i na jakich zasadach można ją wypowiedzieć,
- jakie są obowiązki usługodawcy, a jakie usługobiorcy.

Usługa okazjonalna

Wywiezienie złomu, gruzu lub innych śmieci samochodem „Żuk” u prywatnego przewoźnika kosztuje do 50 złotych za kurs. Za taką jednorazową usługę zwykle nie dostajemy rachunku. Mimo to warto potwierdzić, czy odpady na pewno zostały wywiezione na wysypisko czy złomowisko - przewoźnik powinien przedstawić nam kwit przyjęcia śmieci na wysypisko. Inaczej istnieje ryzyko, że nasze śmieci zostaną odnalezione w lesie lub na dzikim wysypisku, zidentyfikowane, a my zostaniemy obarczeni pokaźnym mandatem.
Wypożyczenie i wywóz kontenera wielkości około 7 m3 na złom, gruz i większe odpady kosztuje 250-400 złotych. Takimi pojemnikami dysponują jedynie duże firmy, a używa się ich na przykład, gdy trzeba posprzątać po budowie lub remoncie. Pojemniki ustawiane są na określony czas, za załadunek odpowiada wynajmujący.

Koszty

Czteroosobowa rodzina płaci za wywóz odpadów stałych 20-40 złotych miesięcznie. Oczywiście kwota ta zależy od ilości gromadzonych śmieci.
Wywóz 110-120-litrowego worka (pojemnika) kosztuje 5-13 złotych. Worek 240-litrowy około 14-22 złotych.
Opróżnienie pojemnika 700-litrowego - 20-30 złotych, a 1100-litrowego 30-40 złotych.
Dzierżawa pojemnika 110- lub 240-litrowego kosztuje kilka (2-3) złotych miesięcznie, 700- lub 1100-litrowego 10-20 złotych.

Praktyczne rady

W dniu wywożenia śmieci pojemniki na odpady należy udostępnić firmie wywozowej. Nie wszyscy chcą jednak, by pracownicy firmy wchodzili na teren ich nieruchomości, a i oni się do tego nie palą, gdy po podwórku biega duży pies. Dlatego buduje się małe pomieszczenia, w których ustawione są pojemniki na śmieci. Pomieszczenia te mają dwa zamykane wejścia – od ulicy i od posesji. Wystarczy jedynie otworzyć w konkretnym dniu wejście od ulicy i zamknąć od strony podwórka, a z wyjęciem śmieci nie będzie problemu.
Właściciele posesji, na których nie zastosowano takiego rozwiązania muszą radzić sobie inaczej. Najczęściej w określonym dniu wystawiają zawiązane worki ze śmieciami przed furtkę. Istnieje wówczas jedynie ryzyko, że zanim śmieci zostaną zabrane, worki będą rozerwane przez psy.

Gdzie znaleźć firmę usługową?

Firmy świadczące usługi w zakresie wywozu śmieci zazwyczaj zajmują się również usuwaniem nieczystości płynnych. Zarówno sposób ich znajdowania, jak i forma umowy często są podobne, bo i usługa niezbyt się różni.
W urzędzie gminy w dziale komunalnym często można znaleźć firmy działające na jej terenie, a oferujące swoje usługi w zakresie wywozu śmieci.
W Internecie najlepsze efekty uzyskuje się pod hasłem usługi komunalne. Wpisując je w wyszukiwarkę, otrzymuje się linki do stron firm zajmujących się też wywozem odpadów stałych.
Warto szukać ofert w konkretnych miastach.

Firmy oferujące usługi komunalne znajdziemy też w książkach telefonicznych pod hasłami: oczyszczanie - przedsiębiorstwa, komunalne przedsiębiorstwa, lub wywóz śmieci, asenizacja.

Gdzie i jak gromadzić odpady?

Minimalne odległości umieszczania pojemnków na działce.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego, szczelnych, zamykanych pojemnikach.
- Pojemniki na śmieci powinny być ustawione w odpowiednio przygotowanych miejscach - na utwardzonej powierzchni, najlepiej zadaszonej.
- Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów musi się znajdować w odpowiedniej odległości od okien i drzwi. W zabudowie jednorodzinnej co najmniej 3 m od okien i 2 m od działki sąsiada. Odległość od granicy działki sąsiada nie musi być zachowana, gdy miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych graniczy z podobnym na posesji obok.
- Jeśli w okolicy nie działa żadne przedsiębiorstwo oczyszczania, śmieci gromadzi się w większych zbiornikach, na przykład betonowych, i wywozi jedynie okresowo. Zbiorniki takie muszą być szczelne, a dojazd do nich - utwardzony.

Gdy miejsce gromadzenia odpadów stałych graniczy z podobnym na sąsiedniej działce, nie musi być zachowana wymagana odległość od granicy działki.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi