Usługa: przegląd i czyszczenie instalacji kominowej

Gdy zobaczymy go na ulicy, łapiemy się za guzik, a w myślach wypowiadamy życzenia z nadzieją, że się spełnią. Bo przecież kominiarz przynosi szczęście... Gdy zabraknie jego regularnych wizyt w domu - mogą być kłopoty.

Komin w domu

W domu mogą być przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, które mają wspólną nazwę – przewody kominowe. Zadaniem przewodów dymowych jest odprowadzanie dymu z kominków, pieców kaflowych i kuchni węglowych. Przewody spalinowe odprowadzają spaliny z urządzeń grzewczych, takich jak kotły (gazowe, olejowe lub węglowe) i gazowe podgrzewacze wody.
Przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych usuwane jest zużyte powietrze.
W domach jednorodzinnych najczęściej są to przewody wentylacji grawitacyjnej.
Przewody muszą być szczelne, zwykle bowiem prowadzone są równolegle do siebie, oraz drożne – by dym, spaliny czy zużyte powietrze bez problemów opuszczały budynek.

Uwaga! Wszystkie przewody kominowe muszą być nie tylko odpowiednio zaplanowane, ale i wykonane, aby spełniały swoje funkcje i niewłaściwą konstrukcją nie zagrażały domownikom.


Autor: Andrzej T. Papliński

Idzie kominiarz po drabinie...

Kominiarz jest jednocześnie osobą wykonującą usługę i urzędnikiem. Wynika to z jego obowiązków i przysługujących mu uprawnień. Do obowiązków kominiarza należy odbiór techniczny nowo wybudowanych lub gruntownie remontowanych przewodów kominowych. Sprawdza zgodność ich wykonania z projektem, a rodzaj użytych materiałów z dokumentacją oraz aprobatami.
W każdym domu wszystkie przewody kominowe powinny być obowiązkowo raz w roku sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Jeśli przewody spalinowe i dymowe są używane, powinny być również regularnie czyszczone:
- spalinowe – dwa razy w roku,
- dymowe – cztery.
Jeśli podczas sprawdzania kominów okaże się, że przewód wymaga naprawy, kominiarz określa zakres robót i termin, w którym powinny być wykonane. Może sam wykonać te prace lub zlecić, aby o ich wykonanie zadbał właściciel nieruchomości. Jeśli uszkodzone przewody kominowe stanowią zagrożenie pożarowe lub niekorzystnie wpływają na środowisko, a właściciel (lub administrator) budynku nie naprawi ich w terminie, kominiarz powinien zgłosić to w odpowiedniej instytucji (nadzoru budowlanego, straży pożarnej czy ochrony środowiska). Wydaje też opinie na temat podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych.

Umawiamy się z kominiarzem

Jeśli umawiamy się jedynie na sprawdzenie przewodów kominowych, warto zaznaczyć to na wstępie rozmowy. Jeśli wzywamy kominiarza, gdyż niepokoimy się na przykład z powodu cofania się spalin lub dymu z kominka albo wyłączania się gazowego podgrzewacza wody, opiszmy nasz problem w miarę możliwości dokładnie – to ułatwi kominiarzowi przygotowanie się do wizyty. Kominiarz ma zazwyczaj przy sobie sprzęt konieczny do przeczyszczenia kanałów, ale nie zawsze jest przygotowany do „grubych” napraw. Na taką trzeba się będzie umówić jeszcze raz.
Kominiarzowi należy zapewnić dostęp do wszystkich przewodów kominowych, to znaczy ich wylotów zarówno na dachu budynku, jak i wewnątrz domu – do kratek wentylacyjnych, podłączeń urządzeń grzewczych, pieców kaflowych, kuchni węglowych, kominków itd.

Ważne są uprawnienia

Zanim kominiarz przystąpi do pracy, spytajmy go o uprawnienia. Tylko opinia wystawiona przez mistrza kominiarskiego jest ważna i stanowi podstawę ewentualnych reklamacji lub roszczeń. Tylko taka opinia ważna jest również dla nadzoru budowlanego. Opinia kominiarska wystawiana jest w dwóch lub trzech egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron plus jedna (jeśli zachodzi taka potrzeba) dla nadzoru budowlanego. O tę ostatnią trzeba się jednak upomnieć.Uwaga! Dla bezpieczeństwa własnego i domowników nie warto oszczędzać na kontroli przewodów kominowych – przeprowadzana regularnie zminimalizuje niebezpieczeństwo ewentualnej awarii. Wcześniej wykryte wady czy uszkodzenia będzie łatwiej usunąć, a i koszt usługi będzie wtedy niższy.

Ile trzeba zapłacić za usługę

Ceny usług kominiarskich są różne w różnych regionach kraju i zależą – podobnie jak inne ceny – od średnich dochodów i kosztów utrzymania w danym regionie. Wiadomo, że w Warszawie taka sama usługa będzie droższa niż w Suwałkach. Ceny mogą być różne w różnych zakładach kominiarskich. Zwykle mniej zapłacimy tam, gdzie jest większa konkurencja, czyli więcej zakładów kominiarskich. Największym chyba skupiskiem tego rzemiosła jest Śląsk.
Koszt usługi zależy oczywiście od zakresu i stopnia trudności przeprowadzanych prac. Za sprawdzenie przewodów kominowych, ich szczelności i drożności zapłacimy około 200 złotych. Każdą większą naprawę wycenia się indywidualnie.

Dobry komin to powód do zadowolenia
Komin jest często traktowany przez budowlańców i inwestorów jako zło konieczne – dodatek do domu, a nie jego niezbędny element. Zły komin – źle zaprojektowany czy niedokładnie wykonany – może się latami „mścić” na użytkownikach. Warto zatem już na etapie projektowania domu zasięgnąć porady specjalisty od kominów.

Gdzie znaleźć kominiarza?

Mistrza kominiarskiego nie jest trudno znaleźć. W niektórych miastach i dzielnicach domów jednorodzinnych kominiarze zaraz po sezonie grzewczym (albo tuż przed nim) odwiedzają właścicieli posesji i proponują swoje usługi. Oczywiście taki sposób zatrudnienia kominiarza wiąże się z pewnym ryzykiem: zlecamy usługę osobie niesprawdzonej. Znacznie bezpieczniej skorzystać z ogłoszeń w lokalnej gazecie, w książkach telefonicznych (pod hasłem usługi kominiarskie) lub w Internecie. Dobrze jest oczywiście zdecydować się na kominiarza, który jest już sprawdzony, na przykład polecony przez sąsiada. Wbrew pozorom kominiarza znacznie łatwiej znaleźć poza miastem niż w samym mieście.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi