Usługa: wywóz szamba

Na terenach nieskanalizowanych urząd gminy w warunkach zabudowy zwykle nakazuje odprowadzać ścieki do szczelnych zbiorników, skąd trzeba je regularnie wywozić.


Dwa sposoby na ścieki

Ścieki można usuwać doraźnie, albo regularnie.
Pierwszy sposób - doraźny (nieregularny) - polega na zamawianiu samochodu asenizacyjnego (szambiarki) dopiero wtedy, gdy zbiornik na ścieki jest prawie pełny. Taka metoda ma trzy istotne wady:
- jeśli przegapimy moment, kiedy zbiornik się napełni, ścieki wyleją się na działkę lub wybiją przez domową instalację kanalizacyjną;
- firma, w której zamówimy usługę (najlepiej mieszcząca się niedaleko naszego domu, czasem - jedyna w tej okolicy) nie zawsze dysponuje w danej chwili wolnym wozem asenizacyjnym  - pierwszeństwo mają stali klienci;
- ekspresowa usługa zwykle więcej kosztuje.
Doraźne opróżnianie szamba ma jednak pewne zalety:
- nadaje się dla osób prowadzących nieregularny "tryb mieszkania" (na przykład odbywających częste, długie podróże służbowe), a więc nieregularnie napełniających zbiornik na ścieki;
- daje pewność, że płaci się za pełną, a nie jedynie częściowo napełnioną szambiarkę;
- brak stałej umowy nie wymusza przywiązania do jednej firmy: jeśli nie jesteśmy zadowoleni z jakości usługi, łatwo zmienić firmę na inną.

Drugi sposób pozbywania się ścieków z szamba - regularny - polega na wybraniu jednej firmy, podpisaniu z nią umowy i systematycznym płaceniu rachunków za wywóz ścieków. Firmy świadczące tego rodzaju usługi obsługują zazwyczaj określony teren - trzeba wybrać taką, która działa w naszej okolicy.
Korzystając z regularnej usługi:
- nie będziemy musieli kontrolować stopnia napełnienia zbiornika - wystarczy ustalić z firmą bezpieczną dla nas (użytkowników) częstotliwość wywozu nieczystości, na przykład raz na dziesięć dni;
- jako stali klienci możemy liczyć na obniżkę w opłatach - podobnie jak, na przykład, przy przedłużaniu umowy o ubezpieczenie samochodu czy mieszkania.
Ale uwaga:
- często płaci się za kurs samochodu asenizacyjnego, a nie za ilość faktycznie wywożonych ścieków; będziemy zatem musieli zapłacić za tyle kursów, ile przewidziano w umowie, nawet jeśli wóz będzie tylko częściowo wypełniony;
- jeśli nie jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonej usługi nie możemy "od ręki" zmienić usługodawcy, obowiązuje nas bowiem określony w umowie okres wypowiedzenia.

Gdzie szukać firm usługowych?
W gminie. O adresy firm opróżniających przydomowe szamba można spytać w dziale komunalnym lokalnego urzędu. Tą drogą mamy szansę trafić wprost do firmy działającej w pobliżu naszego domu.

W książkach telefonicznych. Firmy oferujące usługi asenizacyjne można znaleźć pod hasłami: oczyszczanie - przedsiębiorstwa, komunalne przedsiębiorstwa lub wywóz śmieci, asenizacja.

W Internecie. Najlepiej szukać pod hasłami: usługi komunalne lub usługi asenizacyjne, a także na naszej stronie internetowej.

Jak zawierać umowę?
Przed podpisaniem umowy trzeba ją dokładnie przeczytać. Również tę jej część, która jest napisana drobnym drukiem na końcu strony.
W umowie powinny się znaleźć informacje o:
- częstotliwości wywożenia ścieków;
- sposobie naliczania opłat:
 – zależnie od ilości ścieków (koszt 1 m3 ścieków);
 – zależnie od liczby kursów samochodu asenizacyjnego (koszt pojedynczego kursu); pojemność szambiarki to zazwyczaj: 4,5, 7,2, 10,5, 11,5 m3 - ale nie w każdej firmie jest taki wybór;
- możliwości zmiany opłat i sposobie powiadamiania klienta o tych zmianach;
- okresie obowiązywania umowy i zasadach, na jakich można ją wypowiedzieć;
- obowiązkach usługodawcy i usługobiorcy.
Warto również dowiedzieć się, czy w cenę usługi wliczony jest koszt utylizacji ścieków (może się zdarzyć, że za "zlanie" ściekówdo oczyszczalni trzeba dodatkowo zapłacić) i jak firma reaguje na sytuacje awaryjne, na przykład konieczność wcześniejszego niż wynika z umowy opróżnienia szamba.

Przyjeżdża szambiarka i co dalej...
Zależnie od tego, gdzie jest usytuowane szambo, samochód asenizacyjny wjeżdża na posesję lub nie. Jeśli musi wjechać, ktoś z domowników powinien być obecny lub brama wjazdowa powinna pozostać otwarta. Warto o tym pamiętać, planując usytuowanie szamba. Lepiej lokalizować je od strony ulicy.

Ile kosztuje pozbycie się ścieków?
Opłata za wywiezienie ścieków zależy od odległości między posesją a zlewnią (oczyszczalnią) i wynosi:
- za jednorazowy kurs samochodu, zależnie od regionu kraju i firmy, od 50 zł do ponad 200 zł;
- za 1 m3 ścieków od około 5 zł do 20 zł.
Rocznie, zależnie od wielkości szamba, za wywóz ścieków czteroosobowa rodzina będzie musiała zapłacić od około 2500 do około 5000 zł.

Ile ścieków powstaje w domu?
To, ile produkujemy w domu ścieków, zależy głównie od sposobu korzystania z wody i trybu życia.
Jedna osoba, przy umiarkowanym korzystaniu z wody, produkuje około 150 litrów ścieków dziennie. Gdy w domu są dzieci, często się pierze i kąpie, zużycie wody, a więc i produkcja ścieków wzrastają. Niekiedy dochodzi nawet do 300 litrów dziennie na osobę.
Ilość produkowanych przez jedną osobę ścieków wystarczy pomnożyć przez liczbę osób korzystających ze zbiornika i przez 10-14 (ponieważ szambo zwykle wybierane jest co około dwa tygodnie), a otrzymany wynik będzie stanowił szacunkową pojemność użytkową szamba.
Co to jest pojemność użytkowa zbiornika?
Najlepiej widać na rysunku - to obszar znajdujący się pod wylotem rury kanalizacyjnej do zbiornika.
Ilość ścieków w zbiorniku nie może być większa niż jego pojemność użytkowa.
Jeśli przegapimy moment, w którym konieczne jest opróżnienie szamba, i poziom ścieków przewyższy wylot rury kanalizacyjnej, ścieki mogą cofnąć się w kierunku domu, a nawet wylać do pomieszczenia przez najniżej zainstalowane urządzenie sanitarne, na przykład wpust podłogowy w piwnicy.


Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi