Usługa: założenie telefonu

Podczas budowy domu naszą uwagę zaprząta problem zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, ogrzewania i elektryczności. Gdy dom już stoi, pierwszą potrzebą domowników staje się chęć komunikacji ze światem - czyli telefon.

Minęły czasy, w których na przydział numeru, a więc możliwość korzystania z telefonu, czekało się latami. Dziś założenie telefonu nie przysparza już większych kłopotów. W dużych miastach można nawet wybrać firmę oferującą usługi telekomunikacyjne.
Mówiąc o „założeniu telefonu” czy „przydziale numeru” mamy na myśli oczywiście doprowadzenie stacjonarnej, kablowej sieci telefonicznej. Telefon stacjonarny (w odróżnieniu od szturmem zdobywającego rynek - komórkowego) jest „przypisany” do konkretnej osoby i miejsca - domu, biura, gabinetu itp.

Jaki operator?

Dziś potentatem na rynku telekomunikacyjnym jest Telekomunikacja Polska SA. Większość potencjalnych abonentów musi korzystać z jej usług. Rosnącym w siłę konkurentem Telekomunikacji jest Netia Telkom, ale jej usługę mogą wybrać tylko ci, którzy mieszkają bądź budują dom w jej zasięgu. Sposób załatwiania formalności związanych z zainstalowaniem telefonu w obu firmach jest podobny.

Kto może mieć telefon?

O założenie telefonu można ubiegać się, gdy dom położony jest w strefie zasięgu sieci telekomunikacyjnej. Z wnioskiem o przyznanie telefonu może wystąpić każdy, kto ma tytuł prawny do lokalu bądź jest w nim na stałe zameldowany. Tytuł prawny oznacza prawo własności, użytkowania, dzierżawy, najmu lub służebności nieruchomości. Wniosek o przyznanie telefonu w TP SA należy złożyć w formie pisemnej w lokalnym oddziale firmy. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia.
Występując o telefon w sieci Netia, wystarczy przyjść do biura obsługi klienta lub umówić się na wizytę reprezentanta handlowego. Umowę podpisuje się od ręki.

Jak znaleźć najbliższą siedzibę operatora?

Numery telefonów i adresy biur obsługi klienta TP SA można bez trudu znaleźć na początkowych (kolorowych) stronach książki telefonicznej pod hasłem „usługi telekomunikacyjne”. Osoby mające dostęp do Internetu mogą także szukać potrzebnych informacji na internetowych stronach TP SA . Podobnie mogą postąpić potencjalni abonenci Netii . Abonentem Netii jest trudniej zostać, bo ma ona zdecydowanie mniejszy zasięg.

Linia doprowadzająca

Decydując się na założenie telefonu, zwykle nie możemy wybierać, jaki rodzaj przyłącza zostanie u nas wykonany. W miastach najczęściej układa się kable pod ziemią, w kanałach. Ale sieci telefoniczne mogą być także napowietrzne. Sieci napowietrzne są częściej od ziemnych narażone na zerwanie lub uszkodzenie. Przyłącze wykonują fachowcy przysłani przez operatora i - o ile płaci się abonament - oni też usuwają usterki i konserwują przyłącze. Można ze słupa telekomunikacyjnego poprowadzić przewód do ziemi i wykonać przyłącze kablowe, ale wówczas właściciel domu ponosi koszty konserwacji i ewentualnych napraw przyłącza. Rodzaj sieci nie ma większego wpływu na jakość rozmów telefonicznych, ale ma znaczenie przy korzystaniu z  Internetu - najlepiej przesyła się dane sieciami światłowodowymi, ale tych jest jeszcze stosunkowo niewiele.Telefon stacjonarny jest "przypisany" do osoby i miejsca.
Autor: Piotr Ligier
Przyłącze napowietrzne może być doprowadzone z jednego słupa do kilku budynków.
Autor: Ewa Trusewicz
Przewód napowietrzny można uszkodzić łatwiej niż kablowy.
Autor: Ewa Trusewicz

Jak zawierać umowę?

Do zawarcia umowy konieczne są: przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości oraz dowód tożsamości. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu firmy telekomunikacyjnej i terminowego wnoszenia opłat. Firma - do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Umowa może być zawarta na czas określony (TP SA) - nie dłuższy niż 36 miesięcy, lub nieokreślony (TP SA, Netia). Firma ma prawo odmówić zawarcia (przedłużenia) umowy, jeśli abonent zalega z płatnościami lub zalegał w przeszłości. Zawarcie umowy uzależnione jest również od warunków technicznych, czyli od tego, czy na danym terenie istnieje sieć telefoniczna, czy też nie.
Umowę oczywiście można rozwiązać. Każda ze stron ma do tego prawo. Jeśli umowę rozwiązuje się w normalnym trybie, obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli powodem rozwiązania jest niepłacenie rachunków przez abonenta - umowa może być wypowiedziana przez firmę bez zachowania tego okresu.

Dziś umowa, za miesiąc telefon

W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług telefonicznych TP SA powinna uruchomić łącze. Jest jednak warunek - abonent musi wnieść (w kasie biura obsługi lub na konto operatora) opłatę za przyłączenie do sieci i udostępnić lokal, by możliwe było założenie gniazdek telefonicznych.
W Netii na zainstalowanie telefonu czeka się dwa tygodnie lub 3 miesiące - zależnie od warunków określonych w umowie. Ile kosztuje telefon?
Koszty instalacji telefonu i abonamentu można znaleźć w taryfikatorach opłat poszczególnych operatorów.
Opłata instalacyjna pobierana jest jednorazowo. Abonament, podobnie jak rachunki, trzeba opłacać raz w miesiącu. Opłatę za instalację ustala operator. Cena obejmuje koszt wykonania przyłącza. Ale i tu dotarły promocje. Ogłaszane od czasu do czasu przez firmy telekomunikacyjne umożliwiają zawarcie umowy na specjalnych, bardziej korzystnych niż zwykle warunkach. Może to być na przykład niższa opłata za instalację (czasem tylko symboliczna, na przykład 1 zł) lub gwarancja niższych opłat za impulsy w określonym czasie, na przykład do końca roku.
Założenie instalacji telefonicznej w domu abonenta ogranicza się zwykle do zamontowania tylko jednego gniazdka telefonicznego. Jeśli chce się mieć więcej gniazdek, za każde pobierana jest dodatkowa opłata.
Niektórzy operatorzy kablowych sieci telewizyjnych (na przykład ASTER CITY) oferują swoim abonentom oprócz telewizji kablowej i Internetu także możliwość korzystania z telefonu, bez konieczności wykonania dodatkowej instalacji i taniej niż w TPSA czy w Netii.

Kto wybiera aparat i  jaki?

Aparat telefoniczny kupuje abonent. Może to zrobić w firmie telekomunikacyjnej albo w sklepie. Aparat powinien mieć homologację, czyli urzędowe zezwolenie na eksploatację, gwarantujące jego bezawaryjną współpracę z krajową siecią telekomunikacyjną. Jeśli telefon ma współpracować z centralą cyfrową - a takich jest już większość - dobrze, gdy ma możliwość tonowego wybierania numerów.

Telefon na budowie

Zainstalowanie telefonu na placu budowy jest możliwe i na pewno przydatne. Inwestor może mieć dzięki niemu stały kontakt z wykonawcą, a robotnicy na przykład możliwość szybkiego wezwania pogotowia w razie wypadku.
Operator sieci telefonicznej wykona przyłącze w każdym miejscu, do którego dociera jego sieć. Osoba ubiegająca się o telefon musi mieć jedynie prawo do nieruchomości (działki budowlanej). Zamiast podania składa się jedynie odpowiedni formularz. Jeśli na działce nie ma budynku, za zainstalowany telefon płaci się kaucję, której wysokość określa zakład telekomunikacyjny. Zwykle jest to około 300 złotych. Przyznanie numeru i instalacja kosztują - według taryfy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi