Utrata ulgi nie zawsze boli

W lutym kupiłam okazyjnie niewykończone mieszkanie od firmy deweloperskiej. Nie mogłam na razie wycofać pieniędzy z kasy przed upływem umówionego trzyletniego okresu oszczędzania, bo straciłabym wykorzystaną dotąd ulgę (odliczyłam w 1998, 1999, 2000 r. łącznie 15 000 zł). Czy będę mogła wydać zgromadzone oszczędności na wykończenie mieszkania (położenie podłóg, zamontowanie drzwi, pomalowanie ścian i tak zwany biały montaż), nie tracąc tej ulgi?

Niestety, wydanie pieniędzy z kasy na wykończenie mieszkania oznacza utratę ulgi na oszczędzanie w kasie, ale kupno nowego mieszkania i jego wykończenie dają prawo do ulgi budowlanej. Wszystkie te odliczenia rozlicza się w ramach limitu dużej ulgi budowlanej, dlatego utrata ulgi na kasę nie spowoduje żadnej dolegliwości finansowej.
Oszczędności z kasy mieszkaniowej muszą być wydane - jeśli chce się zachować ulgę - zgodnie z celami określonymi w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkoniowego, czyli na: budowę lub kupno domu bądź mieszkania (również na wtórnym rynku), remont domu albo mieszkania (z wyjątkiem bieżącej konserwacji), spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na wymienione cele i kupno działki budowlanej. W przepisie nie wymieniono wykańczania nabytego mieszkania. Oznacza to, że wydanie oszczędności z kasy na taką inwestycję powoduje obowiązek oddania wykorzystanej ulgi, czyli doliczenia do podatku w zeznaniu rocznym za 2001 r. odliczonych uprzednio kwot (w 1998, 1999 i 2000 roku).
Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kupno mieszkania uprawnia autorkę listu do dużej ulgi budowlanej.
Może ona odliczyć od podatku za 2001 r. 19% ceny mieszkania oraz wydatków poniesionych w tym roku na jego wykończenie, ale łączne odliczenie nie może przewyższyć kwoty 30 590 zł (jeśli to limit ulgi na 2001 r.).
Gdyby nasza Czytelniczka kupiła mieszkanie dopiero po zakończeniu oszczędzania w kasie, nie musiałaby zwracać ulgi, ale limit przysługującego odliczenia z tytułu kupna i wykończenia mieszkania musiałaby pomniejszyć o wykorzystaną ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Końcowy efekt (kwota podatku za 2001 rok) byłby zatem taki sam.

Podstawa prawna:
- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
- ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 133, poz. 654 z póź. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi