WC z dala od pionu. Przegląd urządzeń do rozdrabniania i przepompowywania ścieków

Planujesz w piwnicy siłownię z natryskiem? Chcesz przerobić pomieszczenie gospodarcze na pralnię? A może urządzić dodatkowe WC obok pokoju gościnnego? Dziś to wszystko jest możliwe - urządzenia sanitarne można umieszczać w dowolnym miejscu w domu.

W domowych instalacjach kanalizacyjnych ścieki spływają z misek ustępowych, umywalek, wanien i zlewozmywaków do pionów kanalizacyjnych, a dalej przez przyłącze do sieci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Poziome przewody instalacji układa się ze spadkiem 2-3% (co oznacza 2-3 cm różnicy wysokości na 1 m), tak aby ścieki mogły spływać grawitacyjnie. Aby to było możliwe, wszystkie przybory sanitarne podłączone do instalacji kanalizacyjnej powinny być zamontowane powyżej poziomu szamba, oczyszczalni lub spiętrzenia kanalizacji i w odpowiedniej odległości.
Spełnienie tych warunków nie zawsze jest możliwe. Tak może się zdarzyć na przykład, gdy zamierzamy urządzić natrysk czy pralnię w piwnicy lub łazienkę w niezamieszkanym dotąd budynku gospodarczym. Wystarczy wtedy zainstalować urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków. Pozwalają one na pełną swobodę w rozmieszczeniu przyborów sanitarnych i kuchennych, zarówno w domu, jak i w mieszkaniu w bloku.


Urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków umożliwiają w pełni swobodne rozmieszczenie przyborów sanitarnych i kuchennych...
Autor: JOVIAL
...na przykład w pomieszczeniach o pierwotnie innym przeznaczeniu.
Autor: JOVIAL

Kiedy je stosować?

Urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków montuje się przy tych przyborach sanitarnych, z których nie można odprowadzać ścieków grawitacyjnie. Tak dzieje się, gdy przybory sanitarne znajdują się:
- poniżej najniższego przewodu odpływowego;
- powyżej najniższego przewodu odpływowego, ale na tyle daleko od pionu kanalizacyjnego, że nie uda się zachować wymaganego spadku.


Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące stosuje się do odprowadzenia ścieków z przyborów sanitarnych położonych poniżej najniższego przewodu odpływowego.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące często wykorzystuje się do odprowadzenia ścieków z adaptowanych pomieszczeń usytuowanych z dala od pionu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków często wykorzystuje się w pomieszczeniach adaptowanych, w których dotychczas nie było kanalizacji. Mogą dostarczyć ścieki do przewodów kanalizacyjnych położonych nawet kilkadziesiąt metrów dalej lub kilka metrów wyżej.

Jak działają?

Urządzenia oferowane przez różne firmy mają nieco odmienne rozwiązania konstrukcyjne, ale zasada ich działania jest taka sama. Składają się z rozdrabniacza, pompy i zespołu sterującego. Ścieki z przyborów spływają grawitacyjnie do urządzenia rozdrabniająco-przepompowującego.
Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy napłyną do niego ścieki. Czas jego pracy wynosi zaledwie od kilku do kilkunastu sekund i zależy od wydajności. Stalowe noże rozdrabniają fekalia i papier toaletowy, a następnie przepompowują ścieki do kanalizacji. Rozdrobnione części stałe i zużyta woda mogą przepłynąć przez rurę kanalizacyjną nawet o małej średnicy. Najczęściej jest to 18-40 mm, rzadziej – 50 mm. Po przepompowaniu ścieków urządzenie wyłącza się automatycznie. Klapa zwrotna zabezpiecza je przed cofaniem się ścieków.

Uwaga! Urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków mogą rozdrabniać tylko papier toaletowy i fekalia. Nie rozdrabniają: podpasek, szmat, waty, papieru innego niż toaletowy, toreb foliowych itp. Wrzucenie ich do urządzenia może spowodować awarię.

Tylko z miski ustępowej

Do urządzeń przeznaczonych tylko do jednej miski ustępowej nie można podłączyć oprócz niej ani umywalki, ani wanny. Mogą być wolno stojące lub wbudowane w miski ustępowe.

Urządzenie wolno stojące to zbiornik o wymiarach i kształcie zbliżonym do zwykłego zbiornika spłukującego. Montuje się je jako przystawkę do istniejących przyborów sanitarnych. Ustawia na posadzce, bezpośrednio za miską ustępową, która powinna mieć odpływ poziomy (tak zwany typ poznański). Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego. Dzięki gładkim powierzchniom łatwo go utrzymać w czystości.

Urządzenia wbudowane w miskę ustępową są z zewnątrz niewidoczne. Nazywa się je urządzeniami kompaktowymi, w skrócie kompaktami. Rozdrabniacz i pompa są zamontowane w tylnej części miski ustępowej. Uruchamia się je przyciskiem na obudowie. Miski ustępowe podłącza się bezpośrednio do sieci wodociągowej.
Miski z wbudowanym urządzeniem rozdrabniająco-przepompowującym są estetyczne – porcelanowe, zwykle białe. Zajmują mniej miejsca niż urządzenie wolno stojące i oddzielna miska ustępowa. Oszczędzają też wodę – do spłukiwania zużywają jednorazowo około 3-4 litrów.Do urządzeń wolno stojących przepompowujących ścieki podłącza się miski ustępowe z poziomym odpływem.
Autor: BORYSOWSKI
Kompakty to miski ustępowe z wbudowanym urządzeniem rozdrabniająco-przepompowującym.
Autor: BORYSOWSKI
Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące odprowadzające ścieki z kilku przyborów sanitarnych ustawia się zwykle na podłodze za lub pod jednym z nich.
Autor: GRUNDFOS

Z kilku przyborów sanitarnych
Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące mogą odprowadzać ścieki z dwóch, trzech i większej liczby przyborów sanitarnych jednocześnie: z miski ustępowej, umywalki, wanny, brodzika, pralki, bidetu, zmywarki i zlewozmywaka. Z wyglądu prawie nie różnią się od urządzeń przeznaczonych tylko do misek ustępowych. Prawie, ponieważ mają dodatkowe króćce podłączeniowe z boku lub z góry zbiornika.
Nie trzeba koniecznie wykorzystywać wszystkich króćców – nieużywane można zaślepić.
Urządzenie można ustawić na podłodze, na przykład pod zlewem, koło pralki, w szafce kuchennej, pod brodzikiem.
Są też wersje przystosowane do zabudowy w ścianie, przeznaczone do wiszących misek ustępowych. Urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące umieszcza się wówczas za stelażem instalacyjnym i jest zupełnie niewidoczne.


Jeśli w przyszłości w pomieszczeniach mają być zainstalowane dodatkowe przybory sanitarne, trzeba kupić urządzenie z większą liczbą króćców podłączeniowych, na przykład z trzema.
Autor: BORYSOWSKI
Urządzenia wolno stojące przeznaczone do wiszących misek ustępowych montuje się w ścianie za stelażem instalacyjnym i po zabudowaniu są zupełnie niewidoczne.
Autor: JOVIAL

Oprócz miski ustępowej

Innym typem urządzeń są takie, które przepompowują ścieki ze wszystkich przyborów oprócz miski ustępowej. W odróżnieniu od urządzeń obsługujących miski ustępowe nie mają noży tnących. Można je montować nad podłogą w pobliżu zlewozmywaka, zmywarki czy pralki lub pod brodzikiem czy wanną.
Produkowane są urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące będące jednocześnie wpustem podłogowym w specjalnej studzience z tworzywa. Instaluje się je w podłodze. Studzienka może mieć wkład teleskopowy, który umożliwia regulację jej zagłębienia do 130 mm.Do odprowadzania wody ze zmywarki (lub pralki) trzeba wybrać urządzenie odporne na wysoką temperaturę.
Autor: BORYSOWSKI
Urządzenia przeznaczone do wszystkich przyborów oprócz miski ustępowej nie mają noży tnących, ale z zewnątrz niczym się nie różnią.
Autor: GRUNDFOS
Urządzenia do montażu pod podłogą stosuje się w pomieszczeniach z wpustem podłogowym, np. pralniach czy pomieszczeniach gospodarczych.
Autor: GRUNDFOS

Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Najlepiej zacząć od rozplanowania układu i określenia liczby przyborów sanitarnych w domu teraz i w przyszłości, z zaznaczeniem tych, które będą podłączone do urządzenia rozdrabniająco-przepompowującego. Producenci dokładnie określają, jakie przybory sanitarne mogą być podłączone do danego urządzenia rozdrabniająco-przepompowującego i tych zaleceń trzeba przestrzegać.
Najważniejsze parametry, które charakteryzują urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące, to wysokość i odległość tłoczenia oraz wydajność.
Uwaga! Producenci zawsze podają wartości maksymalne tych parametrów, chociaż nigdy nie występują one jednocześnie. Im dalej lub wyżej trzeba tłoczyć ścieki, tym wydajność jest mniejsza, i na odwrót.

Gdy wydajność urządzenia jest większa, krótszy jest czas jego pracy, a więc jest ono mniej uciążliwe dla domowników. Większa wydajność to także możliwość podłączenia większej liczby przyborów sanitarnych.
Jeśli urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące ma odprowadzać wodę z pralki lub zmywarki (temperatura ścieków odprowadzanych z tych przyborów może przekraczać nawet 70°C), trzeba wybrać takie, które będzie odporne na wysoką temperaturę. W przeciwnym razie nie będzie sprawnie działało: po odpompowaniu brudnej wody o wysokiej temperaturze może zadziałać wyłącznik termiczny, którego zadaniem jest ochrona silnika pompy przed przegrzaniem i zatarciem.
Warto sprawdzić, czy urządzenie przeznaczone do kilku przyborów sanitarnych ma zabezpieczenie przed przelaniem się ścieków przez miskę ustępową. Tak może się zdarzyć w czasie przerw w dostawie prądu lub awarii urządzenia, na przykład gdy poziom wody w wannie przekroczy wysokość górnej krawędzi miski.
Jeśli w przyszłości w pomieszczeniach mają być zainstalowane dodatkowe przybory sanitarne, można kupić urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące z większą liczbą króćców podłączeniowych. Dobrze jest zwrócić uwagę na wysokość ich umieszczenia. Woda ze wszystkich przyborów sanitarnych musi spływać do urządzenia rozdrabniająco-przepompowującego grawitacyjnie, co może być trudne do zrealizowania zwłaszcza przy instalowaniu brodzika czy wanny. Jeśli króćce podłączeniowe będą nisko nad podłogą (35-43 mm), nie ma konieczności podwyższania brodzika czy wanny. Zanim dokona się zakupu, warto sprawdzić, jakiej gwarancji na urządzenie udziela firma i jak sprawna jest jej sieć serwisowa. Niektórzy producenci oferują serwis 24-godzinny.

Montaż

Montaż urządzeń nie jest skomplikowany. Dobry hydraulik lub zaradny „pan domu” nie powinien mieć z tym problemu. Do każdego urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi, w której są zawarte wskazówki dotyczące podłączenia urządzenia do kanalizacji.
Rurę odprowadzającą łączy się z najbliższym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej. Używa się zwykle przewodów z tworzywa. Aby osiągnąć optymalną wysokość tłoczenia, przewód tłoczny dobrze jest poprowadzić najpierw pionowo, a dopiero później poziomo. Odcinek pionowy powinien zacząć się jak najbliżej urządzenia. Konieczne załamania trasy przewodów powinny być wykonane jak najłagodniejszym łukiem. Im prostsza instalacja, tym bardziej wydajna. Każde załamanie przewodu tłocznego powoduje znaczne opory zmniejszające wysokość tłoczenia, na przykład 3 kolanka 90° powodują stratę wysokości ciśnienia odpowiadającą 1 m przewodu pionowego lub 10 m przewodu poziomego.
Urządzenie do rozdrabniania i przepompowywania ścieków musi być stale zasilane prądem, zwykle 220 V. Podłącza się je do gniazda elektrycznego z bolcem uziemiającym. Gniazdo powinno być nie dalej niż 1,5 m, gdyż tak długi jest najczęściej kabel. Urządzenie odpowietrzane jest zwykle przez połączenie z najbliższym pionem kanalizacyjnym zakończonym wywiewką na dachu lub przez własny filtr z węglem aktywnym.
Urządzenie nie pracuje głośno, ale słychać odgłos wody wtłaczanej do rury. Może to być uciążliwe, zwłaszcza wtedy, gdy jest zamontowane na piętrze.


Niektóre urządzenia mają króćce przyłączeniowe nisko nad podłogą. Dzięki temu podłączonego do nich brodzika nie trzeba bardzo podwyższać.
Autor: JOVIAL
Większość urządzeń musi być stale zasilana prądem 220 V. Podłącza się je do gniazda z bolcem uziemiającym.
Autor: JOVIAL

Z całego domu

Jeśli dom położony jest w zagłębieniu terenu, poniżej sieci kanalizacyjnej lub w znacznej odległości od niej, dobrym rozwiązaniem są przepompownie ścieków. Mogą odprowadzać ścieki z całego domu lub większej liczby urządzeń sanitarnych. Składają się ze zbiorników o różnej pojemności, różnym kształcie i wymiarach oraz z pomp zatapialnych, również z wirnikiem rozdrabniającym. Mogą być montowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Oferta firm

Tylko z miski ustępowej


SANIPLAST 1, spółka BORYSOWSKI
Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,8 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 80 m. Wydajność: 280 l/min. Moc: 600 W. Maksymalna temperatura ścieków: 100°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 985 zł.
Autor: BORYSOWSKI
SOLOLIFT 3-0, firma GRUNDFOS
Zbiornik z tworzywa. Kraj produkcji: Dania/Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Wydajność: 65 l/min. Moc: 440 W. Maksymalna temperatura ścieków: 35°C. Gwarancja: rok. Cena: firma nie podała ceny.
Autor: GRUNDFOS


SANIFLU, spółka BORYSOWSKI
Urządzenie kompaktowe porcelanowe, dostępne w trzech wersjach: owalnej o długości (od ściany) 45 i 56 cm oraz prostokątnej – 50 cm. Kraj produkcji: Włochy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,8 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 80 m. Wydajność: 280 l/min. Moc: 600 W. Maksymalna temperatura ścieków: 100°C. Gwarancja: rok. Cena: zależnie od wersji 1395-1820 zł.
Autor: BORYSOWSKI

Z miski ustępowej i innych przyborów sanitarnych


SANIPLAST 3, spółka BORYSOWSKI
Przeznaczony do montażu za miską ustępową. Oprócz miski ustępowej można do niego dodatkowo podłączyć umywalkę, bidet, natrysk, wannę, pralkę i zmywarkę. Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,8 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 80 m. Wydajność: 280 l/min. Moc: 600 W. Maksymalna temperatura ścieków: 100°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 1395 zł.
Autor: BORYSOWSKI
SANIPACK, firma JOVIAL
Można podłączyć do niego miskę ustępową wiszącą, umywalkę, bidet, natrysk. Przystosowany do zabudowy w ścianie (małe wymiary). Króciec podłączeniowy na wysokości 43 mm, nie trzeba podwyższać brodzika. Kraj produkcji: Francja. Maksymalna wysokość tłoczenia: 4 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Moc: 360 W. Maksymalna temperatura ścieków: krótkotrwale 70°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 1680 zł.
Autor: JOVIALSANIBRAVO, spółka BORYSOWSKI
Rozdrabniacz i pompa w porcelanowej misce (kompakt). Może przyjmować ścieki z łazienki i kuchni (również z pralki i zmywarki). Dostępny w wersji z funkcją bidetu; możliwość podłączenia innych przyborów z prawej lub lewej strony. Kraj produkcji: Włochy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,8 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 80 m. Wydajność: 280 l/min. Moc: 600 W. Maksymalna temperatura ścieków: 100°C. Gwarancja: rok. Cena: 1820 zł, z funkcją bidetu – 2090 zł.
Autor: BORYSOWSKI
SANICOMPACT PLUS, firma JOVIAL
Urządzenie kompaktowe do odprowadzania ścieków z miski ustępowej, umywalki i kabiny prysznicowej. Produkowane w różnych wersjach, na przykład: zasilanych prądem stałym 12 lub 24 V, w wersji wiszącej ze stelażem (grubość 7 cm). Kraj produkcji: Francja. Maksymalna wysokość tłoczenia: 3 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Moc: 360 W. Maksymalna temperatura ścieków: 35°C, krótkotrwale 70°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 2493 zł.
Autor: JOVIALSOLOLIFT 4-2, firma GRUNDFOS
Można do niego podłączyć miskę ustępową, umywalkę i brodzik (wszystko musi być w jednym pomieszczeniu). Kraj produkcji: Dania/Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Wydajność: 65 l/min. Moc: 440 W. Maksymalna temperatura ścieków: 35°C. Gwarancja: rok. Cena: firma nie podała ceny.
Autor: GRUNDFOS
SANIPLUS, firma JOVIAL
Może obsługiwać: miskę ustępową, umywalkę, natrysk, bidet i wannę. Króciec podłączeniowy jest na wysokości 43 mm, więc jeśli podłączamy brodzik czy wannę, nie trzeba ich podwyższać. Kraj produkcji: Francja. Maksymalna wysokość tłoczenia: 4 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Moc: 360 W. Maksymalna temperatura ścieków: 35°C, krótkotrwale 70°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 1937 zł.
Autor: JOVIAL

Z innych przyborów niż miska ustępowa


SANIVELOX 3, spółka BORYSOWSKI
Małe wymiary, montaż na podłodze, bezpośrednio obok przyborów. Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,8 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 80 m. Wydajność: 280 l/min. Moc: 600 W. Maksymalna temperatura ścieków: 100°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 1395 zł.
Autor: BORYSOWSKI
LIFTAWAY C, firma GRUNDFOS
Z pompą do brudnej wody. Możliwość podłączenia z prawej lub lewej strony. Kraj produkcji: Dania/Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 100 m. Wydajność: 135 l/min. Moc: 300 W. Maksymalna temperatura ścieków: do 50°C, krótkotrwale do 70°C. Gwarancja: rok. Cena: firma nie podała ceny.
Autor: WILO


LIFTAWAY B, firma GRUNDFOS
Gotowa studzienka z wpustem podłogowym o regulowanej wysokości. Kraj produkcji: Dania/Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 100 m. Wydajność: 135 l/min. Moc: 300 W. Maksymalna temperatura ścieków: do 50°C, krótkotrwale do 70°C. Pojemność zbiornika: około 100 l. Gwarancja: rok. Cena: firma nie podała ceny.
Autor: GRUNDFOS
WILO-OPTI-BOX TMH, firma WILO
Do montażu pod podłogą. Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 12 m*. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m*. Wydajność: 300 l/min*. Maksymalna temperatura ścieków: 50°C (krótkotrwale – 2-3 min – 90°). Gwarancja: rok. Cena: 1860 DM (około 3608 zł).
Autor: WILOSANIVITE, firma JOVIAL
Podłączenie króćców na wysokości 40 mm mierzonej do środka otworu – nie trzeba podwyższać brodzika. Kraj produkcji: Francja. Maksymalna wysokość tłoczenia: 5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Moc: 350 W. Maksymalna temperatura ścieków: krótkotrwale 70°C. Gwarancja: 2 lata. Cena: 1541 zł.
Autor: JOVIAL
WILO-OPTI-BOX TMP, firma WILO
Do montażu nad poziomem podłogi. Króciec podłączeniowy na wysokości 41 mm. Podłączenie dopływu i rurociągu tłocznego z lewej lub prawej strony. Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 100 m. Wydajność: 110 l/min. Moc: 500 W. Maksymalna temperatura ścieków: 75°C. Gwarancja: rok. Cena: 712 DM (około 1381 zł).
Autor: WILO

Z całego budynkuKompletna kompaktowa przepompownia ścieków VORTOBOX !B, spółka BORYSOWSKI
Najczęściej montuje się ją w podłożu na poziomie najniższej kondygnacji, wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Kraj produkcji: Włochy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 7,5 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 100 m. Wydajność: 360 l/min. Moc: 750 W. Maksymalna temperatura ścieków: 60°C. Zbiornik o pojemności: 170 l. Króćce podłączeniowe: trzy o średnicy 100 mm, króciec tłoczny 50 mm. Gwarancja: rok. Cena: 4400 zł.
Autor: BORYSOWSKI
WILO-DRAINLIFT S, firma WILO
Możliwość zabudowania w ścianie. Kraj produkcji: Niemcy. Maksymalna wysokość tłoczenia: 6,7 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 50 m. Wydajność: 900 l/min. Moc: 1100 W. Maksymalna temperatura ścieków: 35°C. Gwarancja: rok. Cena: 3172 DM (około 6154 zł).
Autor: WILO


Kompaktowa przepompownia ścieków VORTOSET 1B, spółka BORYSOWSKI
Do montażu w podłożu najniższej kondygnacji. Wyposażona w pompę z wirnikiem VORTEX o swobodnym przelocie od 20 do 35 mm, przeznaczona do wypompowywania ścieków zawierających tylko fekalia i papier toaletowy. Zintegrowana z podłogową kratką ściekową. Kraj produkcji: Szwecja. Maksymalna wysokość tłoczenia: 9 m. Maksymalna odległość tłoczenia: 130 m. Wydajność: 236 l/min. Moc: 540 W. Maksymalna temperatura ścieków: 60°C. Pojemność zbiornika: 130 l. Króćce przyłączeniowe: dwa o średnicy 100/150 mm oraz jeden 100 mm. Odprowadzanie ścieków przewodem 50 mm. Gwarancja: rok. Cena: 4400 zł.
Autor: BORYSOWSKI

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi