Wentylacja mechaniczna wyciągowa - wolno czy nie?
W lutowym numerze miesięcznika Murator jako jeden z 40 błędów, jakie najczęściej spotyka się w instalacjach, wymieniono zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w domach, w których jest zamontowany kominek, kocioł lub podgrzewacz z otwartą komorą spalania. Mam wątpliwości, czy rzecz dotyczy domu, czy konkretnego pomieszczenia?

W rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 154. ust. 1 możemy przeczytać: „W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest zabronione”. W drugim punkcie tego paragrafu jest mowa, że „przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”.
Przepisy dotyczą zatem palenisk zarówno z otwartą, jak i zamkniętą komorą spalania. W przytoczonym paragrafie jest mowa o „pomieszczeniu”. W wypadku domów jednorodzinnych jako pomieszczenie rozumie się cały dom, ponieważ wszystkie pomieszczenia stanowią wspólną przestrzeń wentylowaną. Zamontowanie wyciągu nad kuchnią, którym usuwa się powietrze z kuchni na zewnątrz, lub na przykład kotła z otwartą komorą spalania może spowodować odwrotny ciąg kominowy i cofanie się spalin do pomieszczeń.
W stosunku do urządzeń z zamkniętą komorą spalania przepis jest może trochę na wyrost, ale prawo jest prawem i podczas corocznej wizyty kominiarz może zakwestionować używanie okapu kuchennego z wyciągiem mechanicznym lub wentylatora wywiewnego w łazience.
Przepisy są obecnie nowelizowane i prawdopodobnie w nowym rozporządzeniu zapis o kotłach z zamkniętą komorą spalania zostanie usunięty, pozostała treść jednak nie ulegnie zmianom.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi