Wieszamy grzejnik płytowy.Zainstalowanie grzejnika na ścianie nie jest trudne. Możemy je wykonać samodzielnie. Podłączenie grzejnika do instalacji i wykonanie próby ciśnieniowej warto jednak powierzyć instalatorowi.


Zaczynamy od precyzyjnego wyznaczenia miejsca, w którym zostanie powieszony grzejnik. W tym celu odmierzamy odległość od parapetu i podłogi - powinna wynosić co najmniej 10 cm - i zaznaczamyna ścianie krawędzie grzejnika: dolną i boczną. Jeśli odległość jest mniejsza niż 10 cm, ale większa niż 7 cm, to zgodnie z zaleceniami producentów moc grzejnika trzeba zwiększyć od 5 do 10%. Gdy jest mniejsza niż 7 cm, lepiej dobrać grzejnik o mniejszej wysokości.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Do montażu instalacji centralnego ogrzewania wykorzystano szablon montażowy. Umożliwia on precyzyjne wyprowadzenie rur z podłogi do grzejnika. Pozwala także na wykonanie próby ciśnieniowej instalacji jeszcze przed zamontowaniem grzejników. Grzejnik można oczywiście zamontować, nie używając szablonu.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Przyłącze zainstalowanego szablonu montażowego ustawiamy w odpowiedniej odległości od ściany. Odległość ta zależy od liczby płyt, czyli typu grzejnika (typ 11 - jednopłytowy, typ 22 - dwupłytowy, typ 33 - trzypłytowy).
Autor: Krzysztof Zasuwik


Grzejniki typu V22 i V33 (z podłączeniem od dołu) instaluje się na wspornikach szynowych, które dostarczane są wraz z grzejnikiem.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Kołki mocujące powiny być dobrane do rodzaju ściany. Nasz grzejnik zostanie powieszony na ścianie zbudowanej z bloczków betonu komórkowego, dlatego kołki z zestawu fabrycznego (do muru z cegły pełnej) trzeba zastąpić kołkami rozporowymi typu TUR.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Do powieszenia grzejnika potrzebne są dwa elementy szynowe.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Szablon montażowy zastąpiono zestawem przyłączeniowym prostym. Teraz można już zawiesić grzejnik– uwaga – najlepiej w opakowaniu, które należy zdjąć dopiero po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Po usunięciu opakowania trzeba zamontować wkładkę zaworową i głowicę termostatyczną. Wkładka stanowi komplet z grzejnikiem, głowicę należy dokupić. Przy zakupie trzeba sprawdzić, czy wybrana głowica pasuje do wkładki. Informację taką podają producenci.
Autor: Krzysztof ZasuwikKorki zaślepiające i odpowietrznik są często montowane przez producenta, jeśli nie, trzeba je wkręcić: odpowietrznik – w górny króciec, ...
Autor: Krzysztof Zasuwik
...korki – w dwa dolne króćce przyłączeniowe.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Grzejnik typu V można podłączyć, stosując zestaw przyłączeniowy kątowy. Podłączenie kątowe jest bardziej estetyczne niż proste, ułatwia utrzymanie podłogi w czystości, ale wykonanie go jest bardziej pracochłonne. Rury wyprowadzone są ze ściany, ukrywa się je w wykutej bruździe.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Podłączenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania do grzejnika


Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania użyto rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PEX/AL/PEX.Odmierzono odpowiednią długość rury, tak by pomiędzy rozdzielaczem i grzejnikiem ułożyć przewód z jednego kawałka, bez połączeń.Odmierzony odcinek rury trzeba odciąć nożycami. Cięcie musi być wykonane prostopadle do osi przewodu.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Rury wielowarstwowe łatwo ukształtować ręcznie. Raz wygięta rura nie powraca do poprzedniego ułożenia, nie ma tak zwanej pamięci kształtu. W miejscu podłączenia grzejnika rurę trzeba wygiąć w łuk o małym promieniu. Do wykonania takiego łuku trzeba użyć specjalnej sprężyny.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Rurę łączy się z zestawem montażowym za pomocą złączek skręcanych. Złączki składają się z nakrętki i pierścienia, które nakłada się na rurę, oraz tulejki ze stożkiem.
Autor: Krzysztof Zasuwik


Podczas cięcia okrągły przekrój przewodu zniekształcił się. Dlatego końcówkę rury formuje się za pomocą kalibratora, aby uzyskała kształt stożka. Następnie w rurze umieszcza się tulejkę.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Kiedy podłączenie jest gotowe, przeprowadza się próbę ciśnieniową, a gdy wypadnie pomyślnie, rury izoluje się termicznie. Dopiero teraz można je przykryć podkładem betonowym. Instalację można poprowadzić w rurze ochronnej, tak zwanym peszlu.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Podłączając grzejnik, trzeba pamiętać, że zasilenie znajduje się od wewnętrznej, a powrót od zewnętrznej strony grzejnika. Odwrotne podłączenie grzejnika powoduje spadek jego mocy o ponad 60%.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podłączamy grzejnik typu C

Grzejniki typu C podłącza się z boku. Rury można rozprowadzić podobnie jak do grzejników typu V– w podłodze, a gałązki ukryć w bruzdach.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Do zawieszenia grzejnika potrzebny jest zestaw wsporników. W komplecie z grzejnikiem znajdują się dodatko wokorek i odpowietrznik.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Prawidłowo wykonane podłączenie grzejnika typu C jest równie estetyczne, jak grzejnika typu V. Widoczne pozostają jedynie krótkie gałązki i głowica termostatyczna.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi