Wilgoć pod styropianem. Po Nitce do kłębka

Decydując się na docieplenie ścian domu szkieletowego płytami styropianowymi, trzeba wszystkie prace wykonać szczególnie dokładnie. Łatwo bowiem o kłopoty z wilgocią.

Wilgoć z wnętrza domu

Para wodna powstaje wewnątrz domu podczas gotowania, prania, kąpieli lub chociażby oddychania i musi mieć możliwość wydostania się z pomieszczeń, dlatego tak ważna jest działająca wentylacja. Jednak nawet przy sprawnej wentylacji para wodna przenika przez ścianę zewnętrzną. Dzieje się tak na skutek różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz domu oraz przez to, że każdy materiał w mniejszym lub większym stopniu przepuszcza parę wodną. Jest to ważne szczególnie dla ścian domów zbudowanych w technologii szkieletu drewnianego.

Ściany tego domu uległy zawilgoceniu - tak wyglądało poszycie po zerwaniu przyklejonych do niego płyt styropianowych.
Autor: Wojciech Nitka

Jeśli nie ma paroizolacji lub jest źle ułożona
Jeśli w ścianie domu szkieletowego od wewnątrz nie zostanie ułożona folia paroizolacyjna lub paroizolacja będzie nieszczelna (źle ułożona), para swobodnie wniknie w przegrodę. Materiały drewnopochodne dobrze przepuszczają parę, podobnie wełna mineralna, stanowiąca wypełnienie szkieletu. Styropian zaś jest w porównaniu z nimi materiałem znacznie szczelniejszym (ta sama ilość pary wodnej, która przeszła przez materiały drewnopochodne czy wełnę, przez styropian będzie przenikać znacznie dłużej). Jeśli zatem para wodna dochodzi do styropianu, napotyka na barierę ograniczającą jej swobodne przenikanie. Zaczyna się gromadzić przed styropianem, a następnie się skrapla. Powoduje to zawilgocenie materiałów ściany – zarówno konstrukcji drewnianej, jak i wypełnienia (wełny mineralnej). Jeśli taka sytuacja trwa długo, może doprowadzić do zagrzybienia ścian domu.

Oto, co się dzieje, gdy zapomnimy o paroizolacji, a gładkie płyty styropianowe przykleimy bezpośrednio do poszycia... Wilgoć z wnętrza domu przedostaje się w głąb ściany i zawilgaca ją.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak uniknąć kłopotów
Nie można zapomnieć o folii paroizolacyjnej, zabezpiecza ona bowiem drewnianą konstrukcję budynku oraz izolację cieplną przed kondensowaniem się pary wodnej. Paroizolację należy układać po zmontowaniu szkieletu i ułożeniu wypełnienia. Mocuje się ją zszywkami lub gwoździami po wewnętrznej stronie konstrukcji, pod płytami gipsowo-kartonowymi. Pasma folii łączy się na zakład szerokości 10-15 cm. Zakłady zwykle uszczelnia się dwustronną taśmą klejącą. Jeśli arkusze nie będą sklejane, zakłady powinny być większe – do 30 cm. W niektórych foliach – zbudowanych z kilku warstw – zatopiona jest nitka
wyznaczająca wielkość zakładu.

A tak być powinno. Wilgoć z wnętrza domu zatrzymywana jest przez paroizolację.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wilgoć z zewnątrz Jeśli elewacja jest nieszczelna
Deszcz, śnieg i grad zawilgacają powierzchnię zewnętrzną ściany. Gdy warstwa elewacyjna (tynk lub ściana ceglana) jest popękana albo jej styki ze stolarką okienną i drzwiową oraz miejsca obróbek blacharskich nie są uszczelnione lub uszczelnienie wykonane jest niedbale, woda opadowa przenika w tych miejscach pod styropian i dostaje się do środka ściany. Jeśli dodatkowo zastosuje się jako docieplenie gładkie płyty styropianowe, przyklejone bezpośrednio do poszycia, to brak jest pustki, która umożliwiałaby odparowanie nagromadzonej wilgoci, co może szybko doprowadzić do zniszczenia płyt poszycia.

Jak zrobić to poprawnie
Po przymocowaniu płyt poszycia szczeliny między oknem a ościeżem należy wypełnić pianką poliuretanową. Ponieważ pianka pełni funkcję tylko izolacji termicznej, szczeliny wokół okna należy dodatkowo uszczelnić na przykład gumową taśmą samoprzylepną. Zabezpiecza ona płyty poszycia przed wilgocią, która mogłaby dostać się pod styropian z zewnątrz. Zanim przyklejony zostanie styropian, należy zamontować listwę startową. Chroni ona dolną krawędź warstwy elewacyjnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wokół ościeży należy założyć siatkę, którą po zamontowaniu styropianu wywija się na niego (jak rękaw) i łączy z siatką podtynkową. Przed nałożeniem tynku należy uszczelnić, na przykład silikonem, styki styropianu i stolarki okiennej i drzwiowej, a także miejsca wokół obróbek blacharskich.
Teraz można przymocować styropian, siatkę podtynkową i nałożyć tynk.Płyty poszycia miały wilgotność 76%, a dopuszczalna wartość była trzy razy mniejsza.
Autor: Wojciech Nitka
Szczeliny wokół okna uszczelnione taśmą gumową.
Autor: Wojciech Nitka
Do ościeża przymocowano już siatkę, która będzie wywinięta na styropian i wzmocni docieplenie wokół okna.
Autor: Wojciech Nitka

Prosty sposób na kłopoty z wilgocią
Gładkie płyty, ale z pustką powietrzną
Jeśli chcemy docieplić dom gładkimi płytami styropianowymi, należy między poszyciem z wiatroizolacją a styropianem wytworzyć pustkę powietrzną. Można ją uzyskać przez przybicie do poszycia listew drewnianych lub styropianowych grubości około 1,5 cm. Odstęp między listwami zależy od rozstawu słupów konstrukcji. Zwykle wynosi 40 lub 60 cm.

Ściana docieplona styropianem mocowanym do listew.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Płyty ryflowane
Zamiast gładkich płyt można zastosować styropian w postaci płyt ryflowanych (rowkowanych). Mają one na jednej ze stron fabrycznie wykonane wyżłobienia o głębokości około 1,5 cm. Płyty takie montuje się ryflowaniem do ściany. Najwygodniej jest stosować płyty, których długość jest równa wysokości elewacji. Jeśli są krótsze, należy je mocować tak, aby zachować ciągłość rowków. Rowki tworzą wówczas pustkę powietrzną, pozwalającą na odprowadzenie kłopotliwej wilgoci na zewnątrz i osuszenie powierzchni poszycia. Pustka powietrzna powinna być wentylowana, dlatego należy pamiętać o zamontowaniu listwy startowej z otworami zapewniającymi nawiew powietrza wentylującego od dołu oraz o prawidłowej konstrukcji okapu umożliwiającej odpływ powietrza.

Stosując styropian ryflowany, trzeba zapewnić mu odpowiednią wentylację - zamontować listwę startową z otworami nawiewnymi.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Stosując styropian ryflowany, trzeba zapewnić mu odpowiednią wentylację - wykonać okap tak, aby umożliwiał odprowadzenie zawilgoconego powietrza spod styropianu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Należy pamiętać, że zastosowanie takiego styropianu wymaga zabezpieczenia warstwy konstrukcyjnej ściany wiatroizolacją. Chroni ona przed wywiewaniem ciepła ze ściany. Montuje się ją bezpośrednio do poszycia ścian. Styropian mocuje się do słupów kołkami z dużym plastikowym łebkiem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi