Wodne ogrzewanie podłogowe. PrzeglądKomfort cieplny, brak grzejników na ścianach, gałązek i zaworów, a trochę pewnie i moda sprawiają, że ogrzewanie podłogowe jest chętnie instalowane w domach jednorodzinnych.

Do jakich domów?

Z punktu widzenia zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców domu najbardziej wskazane jest utrzymywanie dość wysokiej temperatury (około 24°C) przy podłodze, a niższej – w górnych partiach ogrzewanych pomieszczeń. Ogrzewanie podłogowe spełnia te warunki znacznie lepiej niż tradycyjna instalacja z grzejnikami: w pomieszczeniach, gdzie są zainstalowane grzejniki, a zwłaszcza konwektory, najcieplej jest pod sufitem.Rozkład temperatury w pomieszczeniu zależy od rodzaju zastosowanego ogrzewania.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Temperatura podłogi w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym nie powinna jednak przekraczać 29°C. Wyjątek stanowią łazienki oraz strefy brzegowe pomieszczeń (pod oknami i wzdłuż ścian zewnętrznych), gdzie może być wyższa – do 34°C. Ograniczenia te powodują, że ilość ciepła oddawana przez podłogę wynosi maksymalnie około 70 W/m2. Dlatego jeśli ogrzewanie podłogowe ma być jedynym systemem grzewczym, nadaje się tylko do domów dobrze ocieplonych.
Przeznaczone jest do pomieszczeń z niewielką liczbą mebli, o zwartych gabarytach. Ważne jest także wykończenie podłogi. Najlepsze są okładziny ceramiczne lub naturalny kamień. Jeśli powierzchnia wolna od mebli jest niewielka lub wyłożona dywanami, ogrzewanie pracuje z mniejszą wydajnością. Mogą także wtedy występować strefy, w których ilość oddawanego ciepła jest niewystarczająca.
W domach jednorodzinnych ogrzewanie podłogowe stosuje się najczęściej w salonach wykładanych terakotą lub kamieniem, łazienkach, kuchniach i holach.
W domach jednorodzinnych w pokojach dziennych na parterze często układa się ogrzewanie podłogowe. Takie rozwiązanie jest i komfortowe (podłogę często wykłada się zimną w dotyku ceramiką), i estetyczne (nie trzeba instalować grzejników).
Autor: Mariusz Bykowski

Jakie źródło ciepła?

Ogrzewanie podłogowe (ze względu na ograniczoną do 29°C temperaturę podłogi) może być zasilane wodą o temperaturze nie wyższej niż 55°C. Parametry wody wynoszą więc maksymalnie 55/45°C (55°C - temperatura wody wychodzącej z kotła, 45°C – temperatura wody powracającej z instalacji).
Źródłem ciepła dla takiego systemu są najczęściej kotły wodne, jedno- lub dwufunkcyjne, gazowe lub olejowe, rzadko – węzły cieplne. Do ogrzewania podłogowego polecane są kotły kondensacyjne, które pracując na niskich parametrach, osiągają najwyższą sprawność.
Innym nowoczesnym, niskotemperaturowym źródłem ciepła, które dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, jest pompa ciepła.

Z czego składa się ciepła podłoga?
Ogrzewanie podłogowe to cały system, na który składają się:
- rury grzewcze z systemem mocowań,
- izolacja termiczna i przeciwwilgociowa,
- rozdzielacze i system regulacji.
Układ warstw w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Rury. I miedziane, i te z tworzywa sprzedawane są w zwojach różnej długości. Do ogrzewania podłogowego nadają się tylko niektóre rodzaje rur z tworzywa. Coraz rzadziej stosuje się rury z polipropylenu ze względu na ich dużą sztywność i wynikające z niej trudności w układaniu.
Uwaga! Polibutylen i polietylen przepuszczają tlen, którego obecność w wodzie instalacyjnej sprzyja korozji elementów instalacji. Dlatego przewody wykonane z tych materiałów powinny mieć barierę antydyfuzyjną, która zabezpiecza przed jego przenikaniem.


Rury układa się na izolacji, rozwijając je ze zwoju. Pojedynczą pętlę wykonuje się z jednego kawałka rury. Brak połączeń w podłodze gwarantuje szczelność instalacji.
Autor: Mariusz Bykowski
Początek pętli łączy się z rozdzielaczem zasilającym, koniec - z powrotnym. Rozdzielacze umieszcza się w specjalnej szafce.
Autor: Mariusz Bykowski
Jeśli ogrzewanie układa się na styropianie z czopami, rozstaw i sposób ułożenia rur jest z góry narzucony, ale za to montaż jest prosty i szybki.
Autor: REHAU

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa. Rury grzewcze mocowane są na izolacji cieplnej, pokrytej warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Izolację powinno się dobrać tak, aby ilość ciepła wypromieniowana do dołu (w strop lub podłogę na gruncie) była dziesięciokrotnie mniejsza od ilości ciepła przekazywanej ogrzewanej podłodze przez rury grzejne. Niektórzy producenci systemów ogrzewania podłogowego oferują tak zwane izolacje systemowe. Jest to styropian z naklejoną izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej lub cienkiej warstwy aluminium. Do takiej izolacji rury przymocowuje się za pomocą klipsów. Innym rodzajem gotowych rozwiązań jest styropian z rowkami lub czopami (bez dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej), pomiędzy które wciska się rury grzejne.


Poszczególne płyty izolacji skleja się ze sobą, aby warstwa izolacji była szczelna.
Autor: Mariusz Bykowski
Na folii będącej wierzchnią warstwą izolacji systemowej najczęściej nadrukowany jest tak zwany raster, czyli podziałka, która ułatwia układanie rur.
Autor: Mariusz Bykowski
Gdy powierzchnia grzewcza jest duża, trzeba ją podzielić na mniejsze części, oddylatowane nie tylko od konstrukcji budynku, ale również od siebie. Do dylatacji można użyć specjalnej taśmy.
Autor: Mariusz Bykowski

Podkład. Po ułożeniu rur ogrzewania podłogowego wykonuje się próbę ciśnieniową i jeśli wynik jest pomyślny, przykrywa się je warstwą betonu nazywaną jastrychem. Bardzo ważny jest sposób wygrzewania jastrychu. Należy postępować ściśle według instrukcji producenta systemu, ponieważ zbyt wolne lub za szybkie wygrzewanie może doprowadzić do jego zniszczenia i w przyszłości oznaczać konieczność demontażu całego systemu.
Płyta grzejna powinna być zdylatowana (odizolowana) od konstrukcji budynku. Dylatacja umożliwia pracę płyty – rozszerzanie się lub kurczenie – pod wpływem temperatury. Dylatację wykonuje się wzdłuż wszystkich ścian, filarów oraz otworów na drzwi. Brak dylatacji może spowodować pękanie jastrychu.
Szczeliny dylatacyjne należy wykonać również, jeżeli:
- długość płyty przekracza 8 m,
- jeden z jej boków jest dwa razy dłuższy od drugiego,
- powierzchnia płyty jest większa niż 30 m2,
- płyta ma złożony kształt, na przykład litery L.Dylatacje można wykonać przy użyciu specjalnych zestawów dylatacyjnych. Rury przechodzące przez dylatację trzeba prowadzić w osłonach o długości co najmniej 50 cm. Dzięki nim rury grzejne nie zniszczą się, gdy płyty grzejne będą się przesuwać względem siebie.
Autor: Mariusz Bykowski
Rury powinny omijać miejsca, w których planowana jest stała zabudowa, na przykład wanna.
Autor: Mariusz Bykowski
Rury pokrywa się warstwą jastrychu, na której zostanie ułożona posadzka.
Autor: Mariusz Bykowski

Spirala czy meander?

Rury ogrzewania podłogowego najczęściej układa się:
- równolegle, w tak zwane spirale,
- w meandry.
Między rurami trzeba zachować odstępy zgodne z projektem. Im mniejszy jest rozstaw rur, tym większa wydajność cieplna podłogi. Zwykle rozstaw wynosi 10-30 cm. Na 1 m2 powierzchni układa się średnio 5-6 m rury.

Rury ułożone równolegle zapewniaja w miarę stałą temperaturę podłogi.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Jeśli rury są ułożone w meandry, najcieplej jest tam, gdzie woda dopływa do pętli. Wraz z kierunkiem przepływu temperatura wody w rurach zmniejsza się.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


W strefach brzegowych - pod oknami lub ścianą zewnętrzną - straty ciepła są większe niż w innych częściach pomieszczenia, dlatego rury układa się tam gęściej. Mniejsze odstępy między nimi robi się również w pomieszczeniach, w których powierzchnia podłogi jest niewielka, na przykład w łazienkach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Często w jednym pomieszczeniu rury układa się na dwa sposoby: w strefach brzegowych - meandrami, w pozostałej części - równolegle.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Uwaga! Rur grzejnych nie układa się pod stałymi elementami zabudowy: szafkami kuchennymi, szafami wnękowymi oraz wanną i brodzikiem ze względu na możliwość wysychania syfonów.

Co na podłogę?

W systemie ogrzewania podłogowego można stosować właściwie wszystkie materiały wykończeniowe, ale istnieje pewna granica opłacalności. Jeśli materiał ma dobre właściwości izolacyjne, trzeba gęsto ułożyć rury grzewcze albo – dla osiągnięcia tego samego efektu – podwyższyć parametry pracy instalacji. Pociąga to za sobą wzrost kosztów eksploatacji. Dlatego właśnie na ogrzewaniu podłogowym wskazane jest układanie posadzek ceramicznych lub kamiennych.
Drewno również, ale w mniejszym stopniu, nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Jeśli zdecydujemy się na drewnianą podłogę, pamiętajmy, że grubość parkietu lub desek nie powinna przekraczać 10 mm, a wilgotność 9%.
Istnieją również specjalne typy drewnianych paneli podłogowych i wykładzin dywanowych przeznaczonych do układania na „ciepłej podłodze”.
Uwaga! Wszystkie materiały wykończeniowe oraz kleje powinny mieć dopuszczenie do stosowania w ogrzewaniu podłogowym. O te dopuszczenia należy pytać sprzedawcę.
Wykładziny dywanowe i panele przeznaczone do układania na ogrzewaniu podłogowym powinny być oznaczone specjalnym symbolem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

O czym warto pamiętać?

Znaczny koszt instalacji, skomplikowana automatyka oraz brak możliwości późniejszych poprawek powinny być wystarczającymi argumentami przemawiającymi za koniecznością wykonania projektu ogrzewania podłogowego. W tym systemie nie warto przewymiarowywać średnic rur lub oszczędzać na automatyce. Opłaca się natomiast zatrudnić instalatora z doświadczeniem, najlepiej przeszkolonego przez producenta systemu.
Gwarancja udzielana na ogrzewanie podłogowe jest długa, nawet dziesięcioletnia (nie dotyczy jednak automatyki, którą obejmuje zwykle roczny okres gwarancyjny). Przed zakupem zapytajmy o warunki, jakie należy spełnić, by ją uzyskać. Często podstawowym wymogiem jest zastosowanie wyłącznie elementów danego systemu i/lub wykonanie instalacji przez autoryzowaną ekipę rekomendowaną przez producenta.

Wodne suche ogrzewanie podłogowe

W systemie suchej zabudowy wodnego ogrzewania podłogowego TBS na równym, suchym podłożu układa się płyty styropianowe (1) z zakładkami i rowkami prowadzącymi, w rowkach – rynienki grzewcze (2), a w nich rurę zespoloną AluPex (3). Po podłączeniu obwodów grzewczych do rozdzielacza i wykonaniu próby szczelności przykrywa się je blachą grzewczą (4) zapewniającą równomierny rozkład temperatury na całej ogrzewanej powierzchni. Na warstwie blachy układa się izolację z folii PE (5) i suche płyty jastrychowe (6). Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy i małemu ciężarowi ten rodzaj ogrzewania nadaje się zarówno do domów nowo budowanych, jak i remontowanych. Nie wprowadza do budynku dodatkowej wilgoci (z płynnego jastrychu) i można go układać bezpośrednio na istniejących posadzkach, pod warunkiem że są równe i mają odpowiednią nośność.

Autor: ROTH

Ogrzewanie podłogowe: za i przeciw

Każdy system ogrzewania ma zalety i wady. Do plusów ogrzewania podłogowego można zaliczyć to, że jest:
- komfortowe - ze względu na korzystny rozkład temperatury,
- trwałe - dzięki niskiej temperaturze i ciśnieniu pracy,
- oszczędne w eksploatacji - ze względu na niskie parametry pracy i możliwość zasilania przez wysokosprawne kotły kondensacyjne,
- niewidoczne, a więc pasujące do każdego wnętrza,
- dobre dla alergików - bo nie powoduje krążenia cząsteczek kurzu oraz jest pozbawione elementów grzejnych, na których kurz mógłby się osadzać,
- proekologiczne - dzięki możliwości zasilania przez ekologiczne źródła ciepła - kotły kondensacyjne lub pompy ciepła.

Do minusów ogrzewania podłogowego trzeba zaliczyć to, że:
- jest kosztowne na etapie realizacji,
- po wykonaniu podłóg nie można go już zmienić,
- wymaga współpracy instalatora z architektem już na etapie powstawania projektu,
- ogranicza swobodę aranżacji wnętrz i wyboru posadzki,
- ma dużą bezwładność,
- zwiększa grubość stropów.        

Ofreta firm
Aquatherm PolskaKraj produkcji: Niemcy.
Nazwa systemu: Aquatherm.
Materiał rur: polibutylen PB, polipropylen PP-R.
Średnice rur: 16, 17, 20 mm.
Izolacja:
- termiczna: Valufix - poliuretan o grubości 32, 55 lub 74 m, λ = 0,025 W/m·K; płyty izolacyjne laminowane ze styropianu o grubości 30 lub 50 mm, λ = 0,036 W/m·K, płyty izolacyjne ze spienionego polistyrenu o grubości 30, 40 lub 50 mm, λ = 0,027 W/m·K.
- przeciwwilgociowa: aluminiowa folia rastrowa, powlekana, o szerokości 1 m.
Sposób mocowania rur: uchwyty do rur (również do tackera), szyny mocujące z tworzywa.
Rozstaw rur: co 7,5; 10; 15; 20; 25 i 30 mm.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne lub stalowe, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające, głowice termoelektryczne, termostaty; możliwość podłączenia pompy mieszającej.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, układy mieszające.
Gwarancja: 10 lat pod warunkiem przestrzegania zasad montażu.
Cena 1 m2 ogrzewania: 75-96 zł (w kalkulacji nie uwzględniono układu mieszającego).

Comap SA
Kraj produkcji: Francja.
Nazwa systemu: system Comap Biofloor.
Materiał rur: wielowarstwowe Pe-Xc/Al/Pe-Xb; z polietylenu PEHD usieciowanego fizycznie Pe-Xc z warstwą antydyfuzyjną.
Średnice rur: 16 mm (Pe-Xc), 14-40 mm (Pe-Xc/Al/Pe-Xb).
Izolacja:
- termiczna: T2000PS 30 z polistyrolu PS 30, grubość 10 mm, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/m·K.
- przeciwwilgociowa: twarda powłoka z polistyrenu o grubości 0,65 mm na izolacji termicznej.
Sposób mocowania rur: zatrzaskiwanie między kołkami mocującymi.
Rozstaw rur: co 8, 16 lub 25 cm.
Rozdzielacze: 2-10 sekcji, z żywicy poliamidowej wzmacnianej włóknem szklanym, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające i przepływomierze lub wkładki regulacyjne.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, włókna polipropylenowe do betonu.
Gwarancja: 10 lat pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów systemu Biofloor, wykonania przez autoryzowanego instalatora i potwierdzenia odbioru przez Comap.
Cena 1 m2 ogrzewania: 95 zł (w kalkulacji uwzględniono zestaw regulacyjny pompowy COMAP 9100, głowice elektrotermiczne do indywidualnego sterowania temperaturą umieszczone na rozdzielaczach, dwa chromotermostaty tygodniowe).

GABOTHERM (IMI INTERNATIONAL)
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa systemu: TAC.
Materiał rur: polibutylen PB z barierą antydyfuzyjną.
Izolacja:
- termiczna: płyta systemowa gładka z izolacją dźwiękową i nadrukowaną podziałką.
- przeciwwilgociowa: folia Al.
Sposób mocowania rur: klipsy TAC.
Rozstaw rur: co 10 cm i wielokrotność.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, miernik kontroli ilości wody, wkładki zaworowe i zawory odcinające oraz profilowane wsporniki z dźwiękochłonnymi uszczelkami i mierniki kontroli jakości wody w obiegu.
Oferta uzupełniająca: zestw do regulacji temperatury (zawór termostatyczny, zawór regulacyjny Mikroterm, głowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym i sterownik elektryczny).
Gwarancja: 10 lat; żywotność oceniana na 50 lat.
Cena 1 m2 ogrzewania: 78 zł (w kalkulacji uwzględniono układ automatycznej regulacji).

HEPWORTH
Kraj produkcji: Wielka Brytania.
Nazwa systemu: Hep2O.
Materiał rur: polibutylen.
Średnice rur: 16, 20 mm.
Izolacja: brak w ofercie.
Sposób mocowania rur: klipsy.
Rozstaw rur: co 7,5; 15; 22,5; 30 cm.
Rozdzielacze: 2-10 sekcji, ze stali nierdzewnej, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające, adaptory na rurę Hep2O 16 mm.
Oferta uzupełniająca: brak.
Gwarancja: 10 lat na rozdzielacz, 25 lat na rury.
Cena 1 m2 ogrzewania: nie można skalkulować ceny ze względu na ograniczoną ofertę.

KANKraj produkcji: Polska. Nazwa systemu: KAN-therm.
Materiał rur: LPE (opcjonalnie PEX-c, PEX-c/Al/PEX-c).
Średnice rur: 12, 14, 18 mm (LPE lub PEX-c), 14, 16 mm (PEX-c/Al/PEX-c).
Izolacja:
- termiczna: styropian z folią aluminiową z nadrukiem, gęstość min. 20 kg/m3, grubość 30 mm, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K.
- przeciwwilgociowa: folia aluminiowa.
Sposób mocowania rur: spinki.
Rozstaw rur: dowolny.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone zależnie od typu w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające, czujnik temperatury z zaworem regulacyjnym oraz pompą.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, rury osłonowe do przejść przez szczeliny dylatacyjne.
Gwarancja: 10 lat na kompletny system KAN-therm.
Cena 1 m2 ogrzewania: 61-65 zł (w kalkulacji uwzględniono układ mieszający na rozdzielaczu - regulacja stałowartościowa).

KISAN
Kraj produkcji: Polska.
Nazwa systemu: system KISAN.
Materiał rur: wielowarstwowe PEX-Al-PEX lub PE80-Al-PE80.
Średnice rur: 16 i 20 mm.
Izolacja:
- termiczna: płyta izolacyjna ze styropianu z folią PE; grubość 20 lub 30 mm; współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K.
- przeciwwilgociowa: folia PE, grubość co najmniej 200 Km.
Sposób mocowania rur: listwy montażowe, spinki.
Rozstaw rur: od 10 cm (co 5 cm).
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, zawory odcinające.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, szyny montażowe.
Gwarancja: 10 lat pod warunkiem wykonania instalacji przez autoryzowaną firmę.
Cena 1 m2 ogrzewania: 66 zł (w kalkulacji uwzględniono rozdzielacz, zawór termostatyczny, układ mieszający z zaworem termostatycznym, sterowanie pompą).

Rehau
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa systemu: rurowe ogrzewanie podłogowe.
Materiał rur: PE-Xa.
Średnice rur: 14, 16, 17, 20, 25, 32 mm.
Izolacja:
- termiczna: VARIO - grubość 23 mm, TACKER lub PST/PSTK - grubość 22, 32, 52, 102 mm; współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K.
- przeciwwilgociowa: folia przykrywająca REHAU z PE.
Sposób mocowania rur: obrotowy klips rurowy, szpilka mocująca.
Rozstaw rur: co 5, 10, 15, 20, 30 cm.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające, uchwyty ze stali ocynkowanej i zawór do napełniania.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, szafki do rozdzielaczy natynkowe i podtynkowe, siatki i listwy montażowe do układania rur, zestaw do montażu licznika ciepła, zespół mieszający, automatyka regulacyjna.
Gwarancja: 10 lat na rury i złączki.
Cena 1 m2 ogrzewania: 30-150 zł bez izolacji cieplnej (w kalkulacji uwzględniono system regulacji RAUMATIC M).

Rettig Heating Group (PURMO)
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa systemu: system ogrzewania podłogowego PURMO.
Materiał rur: polietylen usieciowany PEX-a z powłoką antydyfuzyjną.
Średnice rur: 16, 17, 20 mm.
Izolacja:
- termiczna: ROLLJET - styropian 25 lub 35 mm; FALTJET - poliuretan z pianką polietylenową 74 mm.
- przeciwwilgociowa: powłoka z folii fabrycznie zespolona ze styropianem.
Sposób mocowania rur: klipsy.
Rozstaw rur: co 10-3 cm.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, tackery do wbijania klipsów, klipsy, pełna gama złączek.
Gwarancja: 10 lat na instalację wykonaną z materiałów PURMO zgodnie z wytycznymi firmy (próba szczelności, wygrzewanie i pielęgnacja jastrychu itp.).
Cena 1 m2 ogrzewania: 85 zł (uwzględniono blok mieszający z siłownikiem, listwę automatyki, siłowniki, termostaty pokojowe).

Roth Werke GmbH
Kraj produkcji: Niemcy.
Materiał rur: polietylen usieciowany PEX-C, polietylen z wkładką aluminiową AluPE.
Średnice rur: 14, 17 mm.
Izolacja:
- termiczna: płyta izolacyjna ze styropianu z folią; grubość 30 lub 50 mm.
- przeciwwilgociowa: folia polipropylenowa
na styropianie.
Sposób mocowania rur: spinki.
Rozstaw rur: co 10-35 cm.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, zawory odcinające, zawory do nastawy wstępnej z pełną regulacją.
Oferta uzupełniająca: taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, szafki do rozdzielaczy, tackery do wbijania spinek, bęben do rozwijania rur.
Gwarancja: 10 lat na elementy systemu, rok na urządzenia elektryczne.
Cena 1 m2 ogrzewania: 75 zł (w kalkulacji uwzględniono termostaty pokojowe w każdym pomieszczeniu, termostat zegarowy, siłowniki, moduł przyłączeniowy, blok mieszający).

Uponor Wirsbo AB
Kraj produkcji: Szwecja.
Nazwa systemu: ogrzewanie podłogowe WIRSBO.
Materiał rur: pePEX.
Średnice rur: 20 mm.
Izolacja:
- termiczna: styropian M 20; grubość 50 mm - stropy nad pomieszczeniami ogrzewanymi;
80 mm - podłoga na gruncie i stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.
- przeciwwilgociowa: folia polietylenowa grubości 0,15 mm.
Sposób mocowania rur: za pomocą wiązadeł do siatki metalowej, klipsami lub taśmą mocującą.
Rozstaw rur: co 15, 25, 30 cm.
Rozdzielacze: 2-12 sekcji, mosiężne, wyposażone w zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające.
Oferta uzupełniająca: taśma brzegowa, wiązadła do mocowania rur, łuki profilujące.
Gwarancja: 10 lat pod warunkiem wykonania przez autoryzowanego wykonawcę.
Cena 1 m2 ogrzewania: 75 zł (w kalkulacji uwzględniono termostaty pokojowe, siłowniki termoelektryczne, skrzynkę połączeniową, termostat).

WielandKraj produkcji: Niemcy.
Nazwa systemu: CUOPROTHERM.
Materiał rur: miedź.
Średnice rur: 12, 14 mm.
Izolacja:
- termiczna: PST32/30 WGL 40 lub rolka CUPROTHERM - pianka poliestrowa grubości 32 mm,
PST 52/50 WGL 42 - pianka poliestrowa grubości 52 mm.
- przeciwwilgociowa: nie ma w ofercie.
Sposób mocowania rur: klipsy.
Rozstaw rur: co 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Rozdzielacze: 2-14 sekcji, mosiężne, wyposażone w odpowietrznik, zawór spustowy, wkładki zaworowe, zawory odcinające i przepływomierze.
Oferta uzupełniająca: plastyfikator do betonu, taśma brzegowa, zestawy do dylatacji, klipsy do mocowania rur, folia rastrowa, taśma łukowa, śrubunki, szafki rozdzielaczowe.
Gwarancja: 5 lat.
Cena 1 m2 ogrzewania: 123 zł (w kalkulacji uwzględniono mieszacz i regulator pogodowy firmy Siemens, pozostała automatyka firmy Wieland).

Firmy biorące udział w przeglądzie określiły cenę 1 m2 ogrzewania podłogowego przy następujących założeniach:
- ogrzewanie ma być wykonane na stropie między pomieszczeniami o tej samej temperaturze (+20°C),
- powierzchnia ogrzewania - 100 m2,
- liczba pętli - 6,
- rozstaw rur - co 15 cm.
W cenie należało uwzględnić układ mieszający, rozdzielacz, szafkę rozdzielacza oraz automatykę, pominąć koszt jastrychu. Ceny zawierają podatek VAT.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi