Wybierz sobie gotowy komin. Przegląd stalowych i ceramicznych systemów kominowych

Komin może być wykonany jako integralna część domu lub stanowić osobną konstrukcję, umieszczoną na zewnątrz. Zawsze jednak musi być dobrze dobrany do urządzenia grzewczego, z którego odprowadza spaliny.

Zadaniem komina jest odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych albo olejowych lub dymu powstającego podczas spalania paliw stałych (drewna, węgla, koksu). Do komina muszą być podłączone kotły, podgrzewacze wody, kominki, wolno stojące piece kominkowe, piece kaflowe i kuchnie węglowe.
Nowoczesne systemy kominowe wykonuje się głównie z gotowych elementów ze stali kwasoodpornej lub kamionki szkliwionej. Jedynie kotły na paliwa stałe podłącza się jeszcze do kominów, murowanych z cegieł bezpośrednio na budowie.

Kominy stalowe

Do produkcji kominów używana jest najwyższej jakości stal szlachetna (wysokostopowa kwasoodporna, często z dodatkami stabilizującymi,na przykład z tytanem), odporna na korozję międzykrystaliczną. Jej powierzchnia jest bardzo gładka i dlatego na wewnętrznych ściankach komina nic się nie osadza.
W momencie rozruchu paleniska kotła komin stalowy bardzo szybko się nagrzewa, dzięki czemu natychmiast powstaje ciąg kominowy. Komin ten równie szybko stygnie. Dobrze więc współpracuje z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi o zmieniającym się w czasie obciążeniu cieplnym i niskiej temperaturze spalin.
Kominy stalowe mogą być jedno- lub dwuścienne.

Nowoczesne systemy kominowe wykonuje się głównie z gotowych elementów, na przykład ze stali kwasoodpornej. Są kominy specjalnie przeznaczone do montażu na zewnątrz domu.
Autor: SELKIRK

Kominy stalowe jednościenne. Nazywane są często wkładami, bo instaluje się je głównie w kominach murowanych. Mogą być wykonane jako:
- sztywne - średnicy od 80 do
1000 mm, grubości ścianek od 0,6 do 1,0 mm i długości 0,25, 0,5 i 1,0 m. Poszczególne elementy łączy się najczęściej kielichowo, wsuwając jeden element w drugi. Sposób łączenia może być różny u różnych producentów. Sztywne kominy (wkłady) stalowe można stosować zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Są przeznaczone do współpracy z kotłami gazowymi, olejowymi i na paliwa stałe;
- giętkie - są to elastyczne harmonijkowe przewody, które można dowolnie wyginać. Ich ścianki są zwykle cieńsze niż ścianki przewodów sztywnych, więc są mniej trwałe i częściej trzeba je wymienić. Są nieco tańsze od przewodów sztywnych i zwykle przeznaczone do pracy  z kotłami gazowymi lub olejowymi. Instaluje się je głównie w kominach modernizowanych, często krzywych lub z załamaniami. Część elementów takiego systemu (na przykład wyczystka, trójniki) to elementy sztywne.Kominy stalowe jednościenne mogą być wykonane ze sztywnych elementów (rur i kształtek)...
Autor: KOMIN-FLEX
...lub z elastycznych harmonijkowych przewodów, które instaluje się głównie w kominach modernizowanych, często krzywych lub z załamaniami.
Autor: KOMIN-FLEX
Kominy stalowe dwuścienne montuje się najczęściej na zewnątrz domu.
Autor: KOMIN-FLEX

Kominy stalowe dwuścienne. Kominy dwuścienne (warstwowe) składają się z:
- wewnętrznej rury spalinowej, wykonanej ze stali kwasoodpornej gwarantującej długotrwałą odporność na działanie spalin;
- izolacji termicznej, najczęściej z wełny mineralnej; 
- płaszcza zewnętrznego, wykonanego ze stali odpornej na warunki atmosferyczne.

Do domów jednorodzinnych przeznaczone są głównie systemy montowane na zewnątrz budynku, przy ścianie domu. Systemy wolno stojące przeznaczone są do dużych obiektów przemysłowych lub kotłowni osiedlowych.
Komin może być zamontowany na konsoli lub na stałym fundamencie. Do ściany przymocowuje się go za pomocą obejm i wsporników. Czopuch wyprowadzony jest na zewnątrz domu przez ścianę i tam podłączony do komina.
Kominy dwuścienne można też montować wewnątrz domu, na przykład do odprowadzania dymu z kominka.
Stalowe kominy dwuścienne mogą współpracować - zależnie od systemu - ze wszystkimi rodzajami urządzeń grzewczych. Są od 2 do 4 razy droższe od jednościennych.Kominy montowane na ścianie zewnętrznej mogą być wsparte na konsoli...
Autor: JEREMIAS
...lub na fundamencie.
Autor: JEREMIAS
Kominy dwuścienne można też montować wewnątrz domu, na przykład do odprowadzania dymu z kominka.
Autor: SELKIRK

Kominy ceramiczne (kamionkowe)
Kamionka rozgrzewa się dłużej niż stal, ale też dłużej od niej stygnie. Jest bardzo odporna na wysoką temperaturę i trwała.
Z rury kamionkowej, łączonej kielichowo na zaprawę cementową lub kit kwasoodporny, można - podobnie jak ze stalowej - wykonać wkład w kominie murowanym. Ale można też kupić cały system i wtedy nie potrzeba już komina murowanego.
Kominy kamionkowe są najczęściej warstwowe. Wewnętrzna rura jest ceramiczna (kamionkowa
z dodatkiem szamotu), zewnętrzną warstwę stanowi pustak z betonu lekkiego. Pustak ma na zewnątrz przekrój kwadratowy, wewnątrz - okrągły.
Warstwą izolacyjną między rurą a pustakiem może być pustka powietrzna lub maty z wełny mineralnej, ściśle przylegające do rury ceramicznej. Niektórzy producenci zalecają montowanie kominów z pustką powietrzną jedynie wewnątrz domów, a z wełną mineralną - na zewnątrz. Zdarza się też, że izolacja z wełny stosowana jest i w jednych, i w drugich kominach.

W niektórych systemach ceramicznych wewnątrz pustaka są specjalne kanały, którymi od dołu komina ku górze przepływa ciepłe powietrze. Przewietrzenie to, zwane też szczeliną wentylacyjną, zapobiega gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacyjnej, która najlepiej spełnia swoje zadanie, gdy jest sucha.


Kominy kamionkowe są najczęściej warstwowe: składają się z wewnętrznej rury ceramicznej, izolacji, na przykład z wełny mineralnej i pustaka z betonu lekkiego.
Autor: SCHIEDEL
W niektórych systemach ceramicznych wewnątrz pustaka są specjalne szczeliny, którymi od dołu komina ku górze przepływa ciepłe powietrze.
Autor: SCHIEDEL

Szczególny kocioł – szczególny komin
Kotły z zamkniętą komorą spalania. Kotły turbo pobierają powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, w którym są zamontowane.
Do współpracy z takimi kotłamiprzeznaczone są specjalne systemy kominowe wyprowadzane przez dach, nazywane od skrótu niemieckiej nazwy - LAS. Są wśród nich i kominy stalowe, i kamionkowe.
Producenci preferują systemy koncentryczne, to znaczy współosiowy komin powietrzno-spalinowy. Wewnętrzny przewód takiego komina odprowadza spaliny na zewnątrz, a zewnętrzny doprowadza powietrze spoza budynku wprost do komory spalania kotła. Można spotkać jeszcze systemy o dwóch kanałach: powietrze zasilające palenisko i spaliny są prowadzone w oddzielnych, umieszczonych obok siebie kanałach. 

Do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania przeznaczone są specjalne systemy kominowe wyprowadzane przez dach.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Odmianą systemu LAS jest zainstalowanie wkładu ze stali kwasoodpornej w istniejącym murowanym szybie kominowym. Wtedy kominem ze stali spaliny są odprowadzane na zewnątrz, a powietrze do spalania doprowadzane jest przestrzenią między szybem a stalowym przewodem spalinowym.

Kotły kondensacyjne. W tych kotłach odzyskuje się najwięcej ciepła ze spalin i spaliny najbardziej się schładzają – aż do temperatury poniżej punktu rosy (55°C). Dlatego właśnie w kominach współpracujących z takimi kotłami kondensuje najwięcej pary wodnej ze spalin.
Podczas spalania 1 m3 gazu powstaje od 0,8 do 1 l wody. Reaguje ona z tlenkami azotu, siarki i węgla, tworząc kwasy. W domach jednorodzinnych skropliny te odprowadza się bezpośrednio do kanalizacji - nie trzeba ich neutralizować, bo stanowią zaledwie niewielką część odprowadzanych ścieków. Powstający kwas może jednak niszczyć komin, a w razie najmniejszej nieszczelności komina - również budynek.
Dlatego systemy kominowe przeznaczone do współpracy z kotłami kondensacyjnymi powinny być wyposażane w dodatkowe uszczelki, gwarantujące całkowitą, najwyższą szczelność układu.
Oprócz kominów stalowych czy kamionkowych do odprowadzania spalin można też stosować kominy z tworzywa sztucznego.

Stary komin do nowego kotła
Wielu inwestorów rezygnuje z kotłów na paliwa stałe i zastępuje je kotłami gazowymi i olejowymi. Taka zamiana wymaga również dostosowania istniejących kominów murowanych do nowych urządzeń grzewczych i nowych warunków pracy. Bardzo rzadko bowiem w takiej sytuacji burzy się stary komin, by na jego miejscu postawić nowy - odpowiedni dla nowego kotła.
Najczęściej w starym kominie murowanym instaluje się jednościenny komin (wkład) stalowy lub kamionkowy. Warunkiem powodzenia takiej modernizacji jest:
- dobry stan techniczny starego komina - zwykle trzeba go dobrze wyczyścić z sadzy i innych produktów spalania i uzupełnić ewentualne ubytki budowlane,
- średnica i kształt umożliwiające wprowadzenie elementów nowego komina - z tym też najczęściej nie ma problemu, bowiem moc cieplna nowego kotła jest zazwyczaj dużo niższa od mocy starego. Straty ciepła w modernizowanych domach zmniejszają się w wyniku jego ocieplania lub wymiany okien na szczelne.

Komin „na miarę” kotła
Komin musi być tak zaprojektowany, by dobrze współpracował z urządzeniem grzewczym, od którego odprowadza spaliny lub dym. Podstawą do obliczeń przekroju przewodów spalinowych są:
- dla kotłów z palnikami atmosferycznymi - obciążenie cieplne urządzenia (moc grzewcza). Dodatkowym warunkiem jest takie wykonanie przewodów, by na całej ich długości podczas pracy kotła panowało podciśnienie nie mniejsze niż 1 Pa i nie większe niż 15 Pa; 
- dla kotłów z palnikami nadmuchowymi - nadciśnienie w komorze spalania i obciążenie cieplne urządzenia.
Producenci kotłów zawsze podają średnicę króćca wylotowego spalin, do którego podłącza się czopuch.

Uwaga! Komin jest ważnym elementem układu grzewczego. Najlepiej więc, jeśli zostanie
zaprojektowany przez instalatora, który dobierze średnice, zrobi zestawienia potrzebnych elementów i określi sposób prowadzenia komina.

Jeśli przekrój czopucha i komina będą:
- za duże - ciąg kominowy będzie zbyt silny i kocioł będzie pracował z mniejszą sprawnością;
- za małe - ciąg kominowy będzie niewystarczający do odprowadzenia spalin.

Zakończenia kominów
Daszki. Kominy zakańcza się często różnymi daszkami (parasolami). Wytyczne dotyczące zasad budowy kominów podają, że wyloty kominów pracujących okresowo powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i przed ptactwem. Jednak wielu producentów systemów kominowych - zwłaszcza wywodzących się z Niemiec, gdzie nakładanie takich osłon jest zabronione - nie zaleca ich stosowania, głównie ze względu na mogące powstawać zakłócenia wypływu spalin. Dopuszcza jedynie instalowanie kratek maskujących na wylotach kominów.
Ostateczna decyzja o sposobie zakończenia komina zależy od projektanta.


Kominy często zabezpiecza się przed opadami różnego rodzaju daszkami.
Autor: Zygmunt Stępiński

Autor: Eryk Gostyński

Nasady kominowe. Zdarza się, że mimo poprawnego doboru komina często występują zakłócenia ciągu kominowego. Mogą one być wywołane wiatrami skośnymi (fenowymi) lub wiatrami odbitymi od wyższej przeszkody. Czasem też na pracę komina wpływają warunki topograficzne terenu, na którym usytuowany jest dom. Aby poprawić ciąg, można wtedy zastosować nasady kominowe.
Montuje się je na kominach współpracujących z kotłami z palnikami atmosferycznymi. Jeśli odpływ spalin jest wymuszony - są niepotrzebne.

Nasady kominowe montuje się na kominach współpracujących z kotłami z palnikami atmosferycznymi.
Autor: DARCO

Co na rynku?
W tabelach 1-3 przedstawiono wybrane systemy kominowe różnych producentów. Oferta niektórych z nich jest bardzo bogata. Oprócz prezentowanych zawiera jeszcze systemy przeznaczone do współpracy z kotłami kondensacyjnymi lub systemy typu LAS.


Firmy często oferują pakiety systemów kominowych zawierające podstawowe elementy potrzebne do budowy komina: od rury wylotowej z kotła aż po wylot z komina. Pakiety te mogą różnić się od przykładowego zestawienia w tabeli.

Za komin kupiony w pakiecie zapłacimy najmniej. System kominowy można też dowolnie złożyć z poszczególnych elementów. Montaż komina jest zwykle prosty – połączenia poszczególnych elementów są identyczne, często nie potrzeba specjalistycznych narzędzi.
Firmy udzielają na swoje systemy najczęściej 5-10-letniej gwarancji. Warto dokładnie zapytać o jej zasady. Zdarza się bowiem, że jest respektowana tylko pod warunkiem montażu komina przez autoryzowanego wykonawcę. 
Jeśli kocioł jest właściwie eksploatowany, podłączony do niego komin może sprawnie funkcjonować nawet kilkadziesiąt lat. Może się jednak okazać, że w związku z nieustannym rozwojem techniki, w tym czasie „zestarzeje się technologicznie” i przestanie odpowiadać nowym wymaganiom.

Odbiór, czyszczeniei kontrola kominów
Odbiór. Po wykonaniu komin musi być odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdzi jego stan techniczny i sposób prowadzenia: drożność przewodów, ciąg kominowy, wloty i wyloty przewodów. Dokona także odbioru formalnego, polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonania komina z projektem, zgodności materiałów z dokumentacją oraz aktualności aprobat technicznych.

Czyszczenie. Podczas eksploatacji przewody kominowe powinny być czyszczone przez kominiarza:
- przewody odprowadzające spaliny – 2 razy w roku;
- przewody dymowe - 4 razy w roku.

Kontrola. Przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona kontrola techniczna sprawności przewodów kominowych i ich przydatności do dalszej eksploatacji. Kontrolę przeprowadza kominiarz.

Pora wybrać komin
Najlepiej zrobić to, gdy powstaje projekt domu lub rozpoczyna się budowa. Wtedy powinniśmy zdecydować, w jaki sposób dom będzie ogrzewany, co najczęściej jest równoznaczne z decyzją o wyborze kotła (również kominka) i komina. Możemy wówczas zaplanować miejsce zamontowania kotła i - w jego bezpośrednim sąsiedztwie - systemu odprowadzania spalin. Na tym etapie wybór jest prawie dowolny, zarówno jeśli chodzi o kocioł, jak i komin.
Większość właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na zamontowanie systemu kominowego wewnątrz domu.
Do najpopularniejszych i najtańszych kotłów tradycyjnych (z otwartą komorą spalania) zwykle buduje się kominy murowane i w nich instaluje wkłady ze stali kwasoodpornej. Komin powstaje wtedy równocześnie z domem. Wkład można zabudowywać cegłami lub dopiero po powstaniu komina wsunąć go od góry. Jeśli przegapimy moment wyboru komina, wykonanie go będzie wymagało kucia stropów albo postawienia komina na zewnątrz.

Na co musi być odporny komin?
Materiały, z których wykonuje się kominy odprowadzające spaliny z urządzeń grzewczych, muszą być odporne na:
- wilgoć - podczas spalania paliw powstaje woda, która w postaci pary wodnej unoszona jest ze spalinami; część pary wodnej wykrapla się na wewnętrznych ścianach komina;
- korozję;
- określoną przez producenta kotła temperaturę spalin;
- niszczące działanie kwasów powstających w wyniku łączenia się wody z innymi składnikami spalin (między innymi NO2, SO2 i CO).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi