Wygodne wejście do domu. DOM BEZ BARIER

 


Strome schody i wąski podest to często pierwsze bariery trudne do pokonania dla osoby niepełnosprawnej. Gdy taka osoba ma zamieszkać sama lub z nami, musimy przede wszystkim ułatwić jej wchodzenie do domu i wychodzenie z niego.

Większość projektów domów jednorodzinnych powstaje zwykle z myślą o osobach zdrowych. Dobry projekt powinien jednak dać możliwość dostosowania go w przyszłości do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybierając projekt domu, zwróćmy uwagę, jak wysoko ponad poziom gruntu wyniesiony będzie poziom parteru, jaką szerokość ma podest i gdzie ewentualnie można byłoby zrobić pochylnię.

Zamiast schodów

Do pokonania różnicy wysokości między poziomem terenu a poziomem parteru budynku służą schody. Dla osób poruszających się na wózkach są one jednak barierą nie do pokonania: konieczna będzie pochylnia, winda lub podnośnik.
O tym, jaki sposób pokonania bariery wysokości będzie najlepszy, zadecyduje wysokość poziomu posadzki parteru względem poziomu terenu, kształt domu i jego ustawienie na działce, usytuowanie schodów wejściowych, ukształtowanie terenu, a także sposób zagospodarowania działki. Pochylnia jest dobrym rozwiązaniem, jeśli wysokość do pokonania nie jest duża. Im wyżej wyniesiony dom, tym dłuższa będzie pochylnia: na przykład dla wysokości 75 cm pochylnia powinna mieć aż 12 m długości i pośredni podest. Nie zawsze jest miejsce na tak długi podjazd, trudno go też ładnie i funkcjonalnie wkomponować w otoczenie domu. Tam, gdzie różnica poziomów jest większa niż 50 cm i stać na to właściciela domu, lepiej zastosować podnośnik mechaniczny.
Planując miejsce pochylni, pamiętajmy, że wjazd na nią nie powinien być oddalony od wejścia na działkę! Najlepiej, jeśli można umieścić ją wzdłuż jednej ze ścian budynku. Dopuszczalne są jednak również inne usytuowania. Pochylnię należy wyposażyć w obustronne podwójne poręcze na wysokości 75 i 90 cm.

Przykłady usytuowania pochylni

Pochylnia usytuowana wzdłuż budynku z wjazdem i schodami wejściowymi umieszczonymi po przeciwległych stronach podestu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Pochylnia usytuowana wzdłuż budynku. Schody wejściowe ustawiono prostopadle do wejścia.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Pochylnia i schody usytuowane prostopadle do wejścia do domu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Pochylnia zbudowana w kilku odcinkach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jaka pochylnia?
Minimalna szerokość pochylni wynosi 120 cm. Spadek pochylni zależy od różnicy wysokości między poziomem terenu a posadzką parteru domu:
- jeśli wynosi ona nie więcej niż 15 cm,  spadek pochylni nie powinien być większy niż 15% (na zewnątrz budynku bez przekrycia, a także pod dachem i wewnątrz),
- przy różnicy wysokości od 15 do 50 cm spadek pochylni nie może być większy niż 8% (na zewnątrz budynku bez przekrycia) i 10% (wewnątrz budynku i pod dachem),
- powyżej 50 cm spadek pochylni nie powinien być większy niż 6% (na zewnątrz budynku) i 8% (wewnątrz budynku i pod dachem).

Wygodny podest

Każda pochylnia powinna kończyć się wygodnym spocznikiem o powierzchni zapewniającej wygodę i bezpieczeństwo poruszania się przed drzwiami wejściowymi. Wymiary takiego podestu powinny umożliwić obrót wózkiem i wygodne otwieranie drzwi, dlatego jego najkrótszy bok nie może mieć mniej niż 150 cm. Jego powierzchnia uzależniona jest od kierunku otwierania drzwi i od usytuowania pochylni. Jeśli otwarcie drzwi wymaga dodatkowych manewrów wózkiem, podest musi być odpowiednio większy. Krawędzie podestu należy zabezpieczyć balustradami lub murkami. Murki można zastąpić przymocowanymi do posadzki i wypełnionymi ziemią pojemnikami na kwiaty.
Drzwi wejściowe zgodnie z przepisami budowlanymi nie mogą mieć szerokości mniejszej niż 90 cm. Jeśli są dwuskrzydłowe, taką szerokość musi mieć przynajmniej jedno ze skrzydeł.

Przykłady adaptacji wejścia do potrzeb osoby niepełnosprawnej

D55 „Gościnny”D55 "Gościnny" - wejście do domu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Strefę wejścia tworzą szerokie schody, duży podest w podcieniu wejściowym i obszerny przedsionek z wnęką na ubrania. Obie pary drzwi w przedsionku otwierają się do wewnątrz. Wszystkie te elementy zapewniają wygodę i nie stanowią przeszkód, jeśli mieszkańcy domu są w pełni sprawni. Dom będzie przyjazny również dla osoby niepełnosprawnej, jeśli wprowadzimy w nim kilka niewielkich zmian. Podest nie wymaga powiększenia: jest na tyle duży, że umożliwi swobodny obrót wózkiem inwalidzkim. Schody wejściowe pozostają bez zmian: będą mogły z nich korzystać sprawni mieszkańcy domu. Osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim trzeba jednak dać inną możliwość pokonania bariery wysokości. Zapewni ją pochylnia, którą w tym wypadku można usytuować wzdłuż ściany domu. Różnica wysokości między poziomem gruntu a parterem wynosi około 50 cm – pochylnia będzie miała ponad 5 m długości. Jeśli nie zamierzamy jej budować od razu, przy ścianie domu trzeba pozostawić tyle wolnej powierzchni.
Niewielkich zmian wymaga adaptacja przedsionka. Z uwagi na konieczność uzyskania w nim powierzchni manewrowej należy zmienić kierunek otwierania drzwi: obie pary drzwi powinny otwierać się na zewnątrz przedsionka.
Przed adaptacją.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Po adaptacji.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

D26 „Rodzinny”
D26 "Rodzinny" - wejście do domu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Wejście jest kameralne, osłonięte od wiatru ścianą garażu i zadaszone wysuniętym fragmentem połaci dachu. Podest umieszczono w załamaniu dwóch brył domu - części mieszkalnej i garażu. Drzwi wejściowe znajdują się we wnęce powstałej w wyniku cofnięcia fragmentu ściany w stosunku do linii elewacji domu. Wszystkie drzwi w przedsionku otwierają się do wewnątrz.
Dla osób niepełnosprawnych takie wejście będzie jednak miało kilka barier. Aby je zlikwidować, należy wprowadzić kilka zmian. Zbudowanie pochylni wzdłuż ściany garażu wymaga ustawienia schodów prostopadle do elewacji domu. Takie zmiany ograniczą konieczność manewrowania wózkiem do minimum. Wskazane jest też zapewnienie powierzchni manewrowej w przedsionku. Można ją uzyskać, zmieniając kierunek otwierania drzwi, a także rezygnując z wnęki wejściowej. 

Przed adaptacją.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Po adaptacji.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


D11 „Modelowy’98” – typ B
D11 "Modelowy'98" - typ B - wejście do domu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Szerokie schody, duży podest w podcieniu i obszerny przedsionek z dwuskrzydłowymi drzwiami otwierającymi się na zewnątrz domu stanowią wygodną strefę wejściową. Zmiany, jakich trzeba dokonać, przystosowując dom do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, nie będą duże. Wielkość podestu i przedsionka zapewnia odpowiednią powierzchnię manewrową. Dojazd do domu zapewni niewielka pochylnia usytuowana wzdłuż ściany budynku. Wystarczy jeszcze tylko wymienić drzwi wejściowe na takie, w których jedno skrzydło ma szerokość minimum 90 cm, i będziemy mieli dom rzeczywiście bez barier.
Przed adaptacją.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Po adaptacji.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi