Zaplecze budowy

Jakie obiekty mogę postawić na placu budowy bez pozwolenia i czy muszę spełnić jakieś warunki, na przykład dotyczące odległości od granicy?

Budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych i położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów, używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, nie wymagają pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia w urzędzie. Obiekty takie można zatem postawić na placu budowy, nie pytając nikogo o zgodę - pod warunkiem że rzeczywiście będą one stanowiły zaplecze budowy. Czasem bowiem się zdarza, że inwestorzy wcale nie zamierzają rozpoczynać budowy, a mimo to stawiają na działce blaszane garaże, baraki czy wiaty. W takiej sytuacji obiekty te mogą być uznane za samowolę budowlaną i może być wydany nakaz rozbiórki. Tymczasowe obiekty na placu budowy można postawić w dowolnym miejscu, gdyż nie stosuje się do nich przepisów techniczno-budowlanych określających minimalne odległości od granicy (3 lub 4 m).
Przepisy te odnoszą się tylko do budynków, a więc obiektów trwale związanych z gruntem, mających fundamenty, ściany i dach. Musimy jednak pamiętać, że jeśli działania podjęte na naszej działce nadmiernie utrudnią sąsiadowi korzystanie z jego nieruchomości (na przykład postawimy blisko granicy jakieś bardzo hałaśliwe urządzenie lub zasłonimy dopływ światła do domu sąsiada), będzie on miał prawo zażądać na drodze cywilnej zaniechania naruszania jego prawa własności.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi