Zgodnie z pozwoleniem, lecz za blisko granicy

Buduję dom zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem. Pozostały mi do wykonania tylko prace wykończeniowe. Niedawno sąsiad zgłosił zastrzeżenia co do przebiegu granicy. Po dokonaniu rozgraniczenia okazało się, że mój budynek znajduje się 2,8 m od granicy. Na skutek interwencji sąsiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał mi budowę i nakazał wykonać inwentaryzację geodezyjną. W urzędzie powiedziano mi też, że mogę otrzymać nakaz doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem. Czy to oznacza, że będę musiał rozebrać budynek?

Nie ma podstaw prawnych do tego, aby nakazać rozbiórkę obiektu wybudowanego zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem. Fakt, że w trakcie budowy dokonano rozgraniczenia i skorygowano przebieg granicy, nie może prowadzić do pozbawienia inwestora praw nabytych na skutek ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie dostępnego wówczas materiału dowodowego.
Jeśli nie zachowano przepisowych odległości od granicy na skutek błędnego oznaczenia granicy na mapie znajdującej się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej, a nie na skutek błędnego wytyczenia obiektu, to nie ma podstaw do nakazywania rozbiórki lub przebudowy domu. Poza tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyczerpał już prawne możliwości decydowania w tej sprawie, wydając najpierw postanowienie o wstrzymaniu budowy, a następnie decyzję nakazującą wykonanie czynności zmierzających do doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem, czyli zinwentaryzowanie budynku i naniesienie go na aktualną mapę. Ewentualny nakaz rozbiórki mógłby zapaść wyłącznie wtedy, gdyby inwestor nie zastosował się do tych zaleceń.
Po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej nadzór budowlany  powinien wydać pozwolenie na wznowienie robót.
Jeśli sąsiad czuje się poszkodowany w związku z niezachowaniem przepisowej odległości (3 m) od granicy, to może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Podstawa prawna: art. 50 i 51 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi