Zmiana decyzji czy nowe pozwolenie?Uzyskałem pozwolenie na budowę, jednak przed rozpoczęciem budowy postanowiłem zmienić projekt. Gdy poszedłem do urzędu, aby złożyć projekt zamienny, urzędnicy powiedzieli mi, że skoro jest to zupełnie inny projekt, to wszystkie dokumenty muszę załatwiać od początku i starać się o nowe pozwolenie. Czy to prawda?

Załatwianie wszystkich formalności od początku nie jest konieczne, jeśli:
- nowy projekt będzie realizowany na tej samej działce i przez tego samego inwestora,
- poprzednie pozwolenie nie wygasło (wygasa, jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu 2 lat od wydania pozwolenia),
- nowy projekt odpowiada warunkom wynikającym z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie nowego projektu, który trzeba dołączyć (w trzech egzemplarzach) do wniosku. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła jakieś prawa (na przykład pozwolenie na budowę), może być za zgodą strony w każdym czasie zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony albo interes społeczny.
Ustne informacje udzielane w urzędach nie zawsze są prawdziwe, dlatego trzeba w tej sprawie złożyć pisemny wniosek. Urząd musi go rozpatrzeć w ciągu miesiąca (lub dwóch, jeśli sprawa jest skomplikowana) i wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę lub odmowie zmiany.

Podstawa prawna: art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi