Czy można zagrodzić prywatną drogę?Na naszym osiedlu domów jednorodzinnych jest wewnętrzna droga dojazdowa, która stanowi współwłasność właścicieli domów. Niestety, nie wszyscy ponoszą koszty jej utrzymania. Część współwłaścicieli korzysta z innej uliczki dojazdowej i nie chce się składać na podatki, sprzątanie czy oświetlenie spornej drogi. Czy wobec tego możemy zagrodzić tę drogę, aby całkowicie uniemożliwić korzystanie z niej tym, którzy nie płacą?

Niestety, współwłaścicieli prywatnej drogi nie można samowolnie pozbawić korzystania z ich własności, nawet jeśli nie uczestniczą w kosztach jej utrzymania. Zgodnie bowiem z art. 206 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściele drogi mogą ograniczyć możliwość korzystania z drogi jedynie osobom, które nie mają żadnego tytułu prawnego do drogi.
Zagrodzenie drogi nie jest więc sposobem na rozwiązanie sprawy ponoszenia kosztów utrzymania drogi. Zgodnie z art. 207 k.c. współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną stosownie do wielkości swoich udziałów. Jest to obowiązek związany z prawem własności i każdy ze współwłaścicieli powinien go wypełniać, niezależnie od tego, czy korzysta z rzeczy (drogi), czy nie. Jeśli część mieszkańców nie jest zainteresowana korzystaniem z drogi i jej utrzymywaniem, może się zrzec swoich udziałów na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Dopóki to nie nastąpi, współwłaściciele, którzy ponieśli wydatki niezbędne na utrzymanie drogi, mogą dochodzić od pozostałych współwłaścicieli zwrotu przypadających na nich kosztów. Roszczenia te mogą być dochodzone na drodze sądowej.
Podstawa prawna: kodeks cywilny.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty