Dom obok lasuW jakiej odległości od lasu mogę wybudować budynek mieszkalny?

Nie ma przepisów, które określałyby, jak blisko lasu można postawić dom. Ze względu na ochronę przeciwpożarową zabronione jest jedynie stosowanie dachów rozprzestrzeniających ogień w budynkach usytuownych w odległości mniejszej niż 24 m od granicy lasu.
Jednakże przepisy lokalne, na przykład miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mogą w tym zakresie wprowadzać jakieś szczegółowe ustalenia. Minimalne odległości zabudowy są też często ustanowione w odniesieniu do lasów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie środowiska (lasów wchodzących w skład parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych). Zazwyczaj w aktach prawnych dotyczących ustanowienia określonych form ochrony przyrody zawarte są również ograniczenia dotyczące działalności inwestycyjnej na obszarze objętym ochroną oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dlatego w każdym indywidualnym wypadku trzeba sprawdzić w urzędzie gminy, czy są określone jakieś szczególne warunki co do budowy domu w pobliżu lasu. Warunki te powinny być podane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi