Oczyszczalnia wspólnie z sąsiadem
Czy możemy wybudować jedną oczyszczalnię wspólną dla dwóch sąsiadujących ze sobą domów?

Oczywiście technicznie jest to możliwe, ale z wielu względów niepolecane.
Po pierwsze – wielkość elementów oczyszczalni ścieków zależy przede wszystkim od liczby osób, które z niej korzystają, czyli ilości odprowadzanych ścieków. Trudno jednoznacznie określić, czy wykonanie jednej większej oczyszczalni zamiast dwóch mniejszych przyniesie duże oszczędności. Może się nawet okazać, że wspólna oczyszczalnia będzie droższa niż dwie osobne.
To zależy od wielu czynników, takich jak:
- ilość ścieków,
- warunki lokalizacji oczyszczalni na działce,
- odległość oczyszczalni od budynków mieszkalnych,
- sposób zagospodarowania działek.
Po drugie – samo uzyskanie pozwolenia na wykonanie jednej wspólnej oczyszczalni ścieków na dwóch działkach jest znacznie trudniejsze. Odprowadzanie ścieków na działkę sąsiada traktowane jest bowiem według ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne jako szczególne korzystanie z wód.
W takim wypadku oprócz zgody sąsiada (co jest oczywiste) wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oraz na wykonanie i eksploatację oczyszczalni.
Po trzecie – pozostaje jeszcze jeden problem – okresowej konserwacji oczyszczalni i opłat związanych z jej eksploatacją. Do czasu, gdy stosunki między sąsiadami układają się poprawnie, wszystko jest w porządku. Gorzej, gdy po kilku latach wspólna oczyszczalnia stanie się kością niezgody i wtedy zaczną się problemy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi