Schody a odległość od granicyOdległość ściany domu (z oknami) od granicy sąsiedniej działki wynosi 4 m. Czy mogę do niej dobudować oddzielne wejście na piętro - odkryte schody o szerokości 1 m? Byłyby one oparte na betonowych słupach, ze stopniami obudowanymi drewnianą balustradą, nie chciałbym ich zabudowywać ścianą bez otworów. Co na to przepisy?

Projektowane usytuowanie schodów zewnętrznych na słupach z balustradą stanowiących dojście na poziom pierwszego piętra budynku należy traktować analogicznie jak usytuowanie balkonów lub logii. Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa balkony lub loggie nie mogą pomniejszać odległości budynku od granicy działki o więcej niż metr. Schody mogą być zatem niezabudowane, ale nie mogą być szersze niż 1 m.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty