. . Sposób na tańsze ogrzewanie prądem. Ogrzewacze akumulacyjne - przeglądOgrzewacze akumulacyjne pobierają prąd w nocy, gdy jest tańszy, ciepło zaś oddają całą dobę. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie są znacznie niższe niż przy zastosowaniu grzejników elektrycznych.


Ogrzewacze akumulacyjne, popularnie zwane piecami akumulacyjnymi, pobierają energię elektryczną i zamieniają ją na ciepło. Ciepło jest magazynowane (akumulowane) we wnętrzu i następnie oddawane do otoczenia. Piece ładowane są w godzinach, gdy prąd jest tańszy, ciepło zaś oddają całą dobę.
Sieć energetyczna nie jest obciążona równomiernie w ciągu doby. Nocą i w godzinach południowych, gdy przemysł nie pobiera dużej ilości energii, występują tak zwane doliny energetyczne. Zakładom energetycznym zależy na równomiernym poborze energii w ciągu doby, dlatego chętnie oferują odbiorcom indywidualnym możliwość korzystania z tak zwanej nocnej taryfy, czyli pobierania prądu między godziną 22.00 a 6.00 rano i 13.00 a 15.00, na korzystnych warunkach finansowych. „Nocny” prąd, w zależności od zakładu energetycznego, jest o 30-50% tańszy od energii elektrycznej rozliczanej według taryfy całodobowej.

Piece wykończone kaflami ceramicznymi wyglądem przypominają swoich poprzedników – piece węglowe.
Autor: OLSBERG
Obudowa dekoracyjna może być także bardziej nowoczesna.
Autor: OLSBERG

Budowa ogrzewacza

W sprzedaży dostępnych jest kilka typów ogrzewaczy o różnej konstrukcji. Wszystkie jednak mają wspólne elementy:
- blok akumulacyjny wykonany z materiałów ceramicznych, najczęściej cegieł magnezytowych. Jego zadaniem jest magazynowanie ciepła. Może osiągać temperaturę nawet 600°C;
- elementy grzejne zamontowane w bloku akumulacyjnym. Najpopularniejsze są tak zwane rurkowe - drut oporowy z kantalu, izolowany tlenkiem magnezu, umieszczony w rurce ze stali. Podczas poboru energii nagrzewają blok akumulacyjny;
- izolację cieplną, najczęściej z wermikulitu (minerału ilastego) i mikrotermu. Izolacja ogranicza temperaturę obudowy do bezpiecznej wartości;
- obudowę z blachy stalowej lakierowanej na kolor biały, beżowy lub inny - na zamówienie - albo wykonaną z ozdobnych kafli.

Jak dobrać moc ogrzewacza
Moc ogrzewacza powinna być dobrana do strat ciepła w pomieszczeniu. W nowo budowanych domach straty te wynoszą średnio 60-70 W/m2 przy standardowej wysokości pomieszczenia 2,5 m. Określając moc pieca, trzeba uwzględnić fakt, że w ciągu dziesięciu godzin korzystania z taniego prądu musi on zgromadzić energię cieplną, którą będzie oddawał przez 24 godziny.
Dlatego wyliczone przez projektanta lub orientacyjnie przyjęte zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia trzeba zwiększyć prawie dwuipółkrotnie (współczynnik przeliczeniowy wynosi 24 : 10 = 2,4).
Moc pieca można dobrać również w sposób przybliżony. Producenci zalecają przyjmowanie około 70 W na 1 m3 pomieszczenia. Na przykład piec o mocy 2 kW ogrzeje pomieszczenie o powierzchni około 12 m2.
W sprzedaży dostępne są ogrzewacze o mocy od 800 aż do 9000 W. Oznacza to, że moc ogrzewacza można dobrać właściwie do każdego pomieszczenia. Nieliczne piece mają płynną lub skokową regulację mocy.
W łazience, jeśli zezwala na to producent, powinno się instalować wyłącznie specjalne modele ogrzewaczy o lepszym niż standardowe zabezpieczeniu przeciwwilgociowym.
W domach ogrzewanych za pomocą ogrzewaczy akumulacyjnych w łazience zwykle zamiast pieca instaluje się elektryczne ogrzewanie podłogowe albo elektryczne grzejniki drabinkowe lub konwektorowe.

Moc i wielkość pieca można dobrać do pomieszczenia.
Autor: OLSBERG

Wiszące, stojące lub do zabudowy

Większość ogrzewaczy to urządzenia stojące, choć niektóre modele można również powiesić na ścianie. Nieliczne nadają się do zabudowy, na przykład w ciągu szafek kuchennych.
Piec zajmuje więcej miejsca niż grzejnik elektryczny czy wodny. Jego wymiary zależą od mocy i rodzaju.
Piece z rozładowaniem statycznym, zwłaszcza powierzchniowe, mają większe rozmiary niż dynamiczne, ponieważ oddają ciepło w całości przez obudowę. Głębokość ogrzewaczy wynosi zazwyczaj 250 mm. Tylko niektórzy producenci oferują urządzenia o głębokości około 170 mm.
Planując montaż ogrzewacza, trzeba pamiętać, że ma on dość dużą masę związaną z ciężarem bloku akumulacyjnego. Przed zainstalowaniem należy sprawdzić wytrzymałość stropu. Standardowa wynosi 150 kg/m2. Piec o mocy 1 kW waży około 100 kg, 3-kilowatowy - 150 kg, ale ciężar ten rozkłada się na niewielką powierzchnię (około 0,20 m2).


Ogrzewacz wmontowany w ciąg szafek kuchennych nie zakłóca wystroju wnętrza.
Autor: OLSBERG
Niektóre urządzenia można zawiesić na ścianie.
Autor: OLSBERG

Uwaga! Ogrzewaczy akumulacyjnych nie można stawiać:
- bezpośrednio na wykładzinach z długim włosem. W takim wypadku pod piec trzeba włożyć specjalną podkładkę oferowaną przez producenta pieca;
- na wykładzinie z PCW, która może się odkształcić pod wpływem wysokiej temperatury;
- w pomieszczeniach, w których występują łatwo palne, wybuchowe związki, na przykład lakiery. Dlatego należy unikać pastowania podłóg lub włączać piec dopiero po dokładnym przewietrzeniu pomieszczenia.

Wylot powietrza z ogrzewacza powinien być swobodny. Przy montażu trzeba więc zachować odpowiednie, zgodne z zaleceniami producenta odległości ogrzewacza od parapetu, mebli, firanek.


Bezpieczne odległości pieców akumulacyjnych od parapetów...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki...firanek...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
...mebli.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Instalacja elektryczna
Piece akumulacyjne mogą być jedynym źródłem ciepła w domu lub wspomagać inne systemy ogrzewania, na przykład ogrzewanie kominkowe. Montuje się je zarówno w nowych, jak i starych domach.
Podczas budowy nowego domu można wcześniej zaprojektować instalację w sposób odpowiedni do ogrzewania piecami akumulacyjnymi (przewidzieć dodatkowe obwody do podłączenia pieców i wentylatorów, odpowiednie przekroje przewodów i zabezpieczenia). Zainstalowanie pieców akumulacyjnych w starym domu często wymaga wymiany instalacji elektrycznej. Przed zainstalowaniem pieców trzeba wystąpić do zakładu energetycznego o zgodę na rozliczanie zużycia prądu według taryfy G-12 i zainstalowanie licznika dwustrefowego. Tylko wtedy bowiem korzystanie z ogrzewaczy akumulacyjnych ma sens.
Zależnie od modelu piec jest przystosowany do zasilania napięciem 230 V - z sieci jednofazowej - lub 400 V - z trójfazowej. Niektóre można zasilać dowolnie - niższym lub wyższym napięciem.
Większość urządzeń włącza się bezpośrednio do sieci, dlatego ich instalację trzeba powierzyć elektrykowi z uprawnieniami. Tylko nieliczne, zazwyczaj statyczne, o małej mocy, mają wtyczkę i można je po prostu podłączyć do gniazdka.

Sterowanie pracą pieca

Ładowanie. Piece akumulacyjne nie zawsze oddają całe ciepło zgromadzone podczas cyklu ładowania. Gdy na zewnątrz jest cieplej, straty ciepła są mniejsze i nie ma potrzeby dostarczenia dużej ilości ciepła do pomieszczenia. Wówczas w ogrzewaczu zostaje niewykorzystane ciepło, czyli tak zwana pozostałość cieplna. Powinna być uwzględniona przy kolejnym cyklu ładowania.
Ładowanie pieca dynamicznego umożliwia regulator ładowania, który otrzymuje sygnał z czujnika pogodowego umieszczonego na zewnątrz. Informacja z czujnika jest przekazywana do regulatora przez sterowniki centralne przeznaczone do sterowania całą instalacją, a gdy urządzeń jest więcej, dodatkowo grupowe - sterujące kilkoma ogrzewaczami.
Piece z rozładowaniem statycznym, ze względu na prostą budowę, nie mają rozbudowanych układów regulacyjnych. Najczęściej można w nich ręcznie nastawić stopień naładowania i mają wbudowany ogranicznik temperatury zabezpieczający przed jej nadmiernym wzrostem i przegrzaniem urządzenia.

Sterowanie pracą ogrzewacza akumulacyjnego z dynamicznym rozładowaniwm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Rozładowanie. W piecach z dynamicznym rozładowaniem proces ten jest uzależniony od temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu. Utrzymuje ją regulator temperatury pomieszczenia, który steruje pracą wentylatora zamontowanego w ogrzewaczu i ewentualnie załączaniem dodatkowej grzałki. Regulatory temperatury mogą być wbudowane w ogrzewacz lub zainstalowane na ścianie w pomieszczeniu. W niektórych określa się stałą wartość temperatury, inne mają możliwość jej programowania dobowego lub tygodniowego.
Ogrzewacze statyczne nie mają wentylatora, dlatego precyzyjne sterowanie ich rozładowaniem nie jest możliwe.


Sterowniki ładowania pieca przekazują sygnał...
Autor: DIMPLEX
...z czujnika pogodowego do regulatora ładowania.
Autor: DIMPLEX

Ceny, gwarancje, atesty
Ceny ogrzewaczy zależą od ich typu i wyposażenia. Ogrzewacz statyczny o mocy 2 kW kosztuje około 1000 zł, za dynamiczny o podobnej mocy zapłacimy dwa razy więcej. By móc sterować pracą ogrzewaczy dynamicznych, trzeba jeszcze dokupić regulator temperatury pomieszczenia - elektromechaniczny za co najmniej 60 zł lub bardziej skomplikowany - elektroniczny za 250 zł - oraz sterownik centralny z czujnikiem temperatury zewnętrznej za 500 zł.
Przy zakupie zwróćmy uwagę na warunki gwarancji. Czasem jej długość jest uzależniona od tego, kto instaluje urządzenie. Jeśli jest to osoba przeszkolona przez firmę, bywa, że zyskamy kilka lat gwarancji. Najczęściej obejmuje ona wszystkie elementy urządzenia.
Piece powinny być oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa "B".

Temperatura dotykowa ogrzewaczy jest bezpieczna. Urządzenie można zamontować w pokoju dziennym.
Autor: OLSBERG

Ile kosztuje ogrzewanie piecem

Decydując się na ogrzewanie elektryczne i mając do dyspozycji energię elektryczną rozliczaną według taryfy nocnej (G-12), warto zainstalować ogrzewacze elektryczne. Koszt zakupu ogrzewaczy będzie wprawdzie około dwa-cztery razy wyższy niż inwestycja w grzejniki elektryczne, ale rachunki za ogrzewanie niższe - zależnie od regionu kraju od 30 do 50%. Tak znaczna rozbieżność to wynik różnych, bo ustalanych indywidualnie przez poszczególne zakłady energetyczne, cen prądu.
Średnie zużycie energii cieplnej w sezonie grzewczym w nowo budowanym, dobrze ocieplonym domu wynosi 120-180 kWh/m2 (przy stratach ciepła 50-70 W/m2). Oznacza to, że w ciągu roku do ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 potrzeba 18 tys. - 27 tys. kWh energii. Przyjmując cenę energii elektrycznej według nocnej taryfy 0,20 zł/khW, za ogrzewanie tego domu zapłacimy w ciągu roku 3600-5400 zł. Podane kwoty należy traktować jako orientacyjne. Obliczenia zużycia energii przeprowadzono na podstawie wieloletnich obserwacji warunków pogodowych, a ostatnie zimy były ciepłe. Ponadto ceny energii są zróżnicowane na terenie kraju. Kilowatogodzina według taryfy nocnej w Olsztynie kosztuje 16 gr, zaś w Warszawie 24 gr.


Regulator temperatury pomieszczenia.
Autor: OLSBERG
Regulator ładowania może być ukryty za obudową pieca.
Autor: DIMPLEX

Jaki ogrzewacz?

Ogrzewacze z rozładowaniem statycznym są stosunkowo niedrogie, ale nie pozwalają precyzyjnie wyregulować temperatury w pomieszczeniu. Produkowane są dwa typy takich ogrzewaczy: powierzchniowe - coraz rzadziej oferowane na rynku - i powierzchniowo-kanałowe.
- ogrzewacze akumulacyjne powierzchniowe oddają do otoczenia zgromadzone ciepło przez izolację i obudowę. Ilość ciepła przekazywana w ciągu doby nie jest stała. Piece grzeją najmocniej tuż po zakończeniu ładowania, czyli rano, najsłabiej - wieczorem - przed kolejnym cyklem ładowania, gdy ciepło zgromadzone w piecu wyczerpuje się. W pomieszczeniu, w którym pracuje taki ogrzewacz, najcieplej jest przed południem, dlatego urządzenia tego typu zaleca się instalować w pomieszczeniach biurowych i usługowych.

Schemat ogrzewacza akumulacyjnego powierzchniowego.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

- ogrzewacze akumulacyjne powierzchniowo-kanałowe mają kanał powietrzny, przez który swobodnie przepływa powietrze. Wlot zimnego powietrza znajduje się na dole, wylot ogrzanego - w górnej części urządzenia. Piec oddaje ciepło zarówno przez izolację i obudowę (przez promieniowanie), jak i do powietrza przepływającego przez kanał (na drodze konwekcji). Dzięki przesłonom na wlocie i wylocie powietrza można w ograniczonym zakresie regulować ilość ciepła oddawanego do otoczenia, a tym samym temperaturę w pomieszczeniu. Przesłony są regulowane ręcznie lub automatycznie.

Schemat ogrzewacza akumulacyjnego powierzchniowo-kanałowego.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem to urządzenia nowoczesne, o najbardziej rozbudowanej konstrukcji. Podobnie jak piece powietrzno-kanałowe mają kanał powietrzny, ale obieg powietrza w ogrzewaczu jest wymuszony pracą wentylatora. Wlot i wylot powietrza umieszczone są na dole. Izolacja cieplna ogrzewaczy dynamicznych jest znacznie lepsza niż statycznych. Gdy wentylator nie pracuje, urządzenie oddaje niewiele ciepła.
Temperaturę w pomieszczeniu reguluje się precyzyjnie przez włączanie i wyłączanie wentylatora lub zmianę jego prędkości obrotowej. Przez całą dobę można utrzymywać w pomieszczeniu żądaną temperaturę, dlatego ten typ ogrzewaczy najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.
W ogrzewaczach dynamicznych jest możliwe mieszanie powietrza zimnego - zasysanego, z ciepłym - wylotowym, aby wentylator włączony po okresie postoju nie wydmuchiwał do pomieszczenia zbyt gorącego powietrza.
Ogrzewacze dynamiczne są droższe od statycznych. Wymagają także bardziej skomplikowanej instalacji. Piec podłącza się bowiem do dwóch obwodów elektrycznych: jednego - zasilającego elementy grzejne, drugiego - doprowadzającego prąd do wentylatora. Dodatkowo trzeba jeszcze przewidzieć obwód sterowania.

Schemat ogrzewacza akumulacyjnego z dynamicznym rozładowaniem.
Autor: ELEKTROTERMIA

Plusy i minusy ogrzewaczy statycznych i dynamicznych
Ogrzewacze statyczne
Plusy:
- niska cena
Minusy:
- brak możliwości precyzyjnego regulowania temperatury w pomieszczeniu
- regulacja najczęściej ręczna
- duże wymiary (typ powierzchniowy)

Ogrzewacze dynamiczne
Plusy:
- mniejsze zużycie energii w stosunku do ogrzewaczy statycznych
- wysoki komfort użytkowania – możliwość precyzyjnego regulowania temperatury w pomieszczeniu
- automatyczna regulacja
- mniejsze rozmiary w porównaniu z ogrzewaczami statycznymi powierzchniowymi
Minusy:
- wysoka cena

Oferta firm: ogrzewacze z rozładowaniem dynamicznym

DOMGOS


Autor: KATOWICKIE ZAKŁADY METALOWE DOMGOS
Producent: Katowickie Zakłady Metalowe "Domgos".
Kraj produkcji: Polska.
Model: OAW 2, stojący.
Moc znamionowa: 2 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 650 x 865 x 180 mm.
Masa: 124 kg.
Budowa: rurkowy element grzejny, blok akumulacyjny z cegieł magnetytowych, izolacja cieplna z wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej białym lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, ręczny regulator ładowania, regulator temperatury pomieszczenia.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1115 zł.

ELEKTRA


Autor: OLSBERG

Producent: Olsberg.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: CARAT 24, wiszący lub stojący.
Moc znamionowa: 2 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V (do wyboru w trakcie instalowania).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 640 x 560 x 240 mm.
Masa: 96 kg.
Budowa: elementy grzejne rurkowe, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z mikrotermu i wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo. Jako opcja obudowa dekoracyjna lub z kafli ceramicznych.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, regulator ładowania.
Wyposażenie dodatkowe: dodatkowe grzałki, regulatory temperatury pomieszczenia elektromechaniczne lub elektroniczne, konsole podłogowe. Sterowniki ładowania centralne i grupowe.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1975 zł.

ELEKTROTERMIA


Autor: ELEKTROTERMIA
Producent: Elektrotermia.
Kraj produkcji: Polska.
Model: DOA20, stojący.
Moc znamionowa: 2,0 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V (do wyboru w trakcie instalowania).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 645 x 656 x 245 mm.
Masa: 113 kg.
Budowa: rurkowy element grzejny, blok akumulacyjny z cegieł feolitowych, izolacja cieplna z materiału mikroporowatego, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo (w kolorze białym, jako opcja dowolny kolor lub obudowa z kafli ceramicznych).
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, regulator ładowania, kratka dystansowa.
Wyposażenie dodatkowe: dodatkowe grzałki, regulator temperatury pomieszczeniowy, czujnik pogodowy, sterownik, kabel przyłączeniowy.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1480 zł.

GLEN DIMPLEX POLSKA


Autor: GLEN DIMPLEX
Producent: Glen Dimplex.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: WFMi, stojący lub wiszący po zastosowaniu dodatkowej konsoli.
Moc znamionowa: 2 kW.
Napięcie zasilania: 400 V (możliwe podłączenie na 230 V).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 672 x 626 x 250 mm.
Masa: 98 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z mikrotermu i wermikulitu, obudowa z blachy
stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo (jako opcja obudowy kaflowe z płytą marmurową w trzech odcieniach).
Wyposażenie podstawowe: zabezpieczenie termiczne, regulator ładowania, ręczny ogranicznik ładowania, czujnik ciepła pozostałego w piecu.
Wyposażenie dodatkowe: regulatory temperatury pomieszczenia zintegrowane lub naścienne, sterowniki ładowania centralne z czujnikiem pogodowym, sterowniki grupowe, konsole podłogowe i ścienne, obudowa tylnej ściany, filtr wlotu powietrza, zestaw ochronny przed zachlapaniem wodą.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1849 zł.

KGPLUS PROMET POLSKA


Autor: PROMET

Producent: PROMET EMKO CZ.
Kraj produkcji: Czechy.
Model: M2OAK, stojący.
Moc znamionowa: 2 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V (do wyboru w trakcie instalowania).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 680 x 515 x 245 mm.
Masa: 102 kg.
Budowa: rurkowy element grzejny, blok akumulacyjny z cegieł feolitowych, izolacja cieplna z wermikulitu i wełny mineralnej, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo, w kolorze białym.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, regulator ładowania, regulator temperatury pomieszczenia.
Wyposażenie dodatkowe: czujnik temperatury zewnętrznej.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 1350 zł.

NOVOTERM
Producent: Technotherm.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: TTS 24, wiszący lub stojący.
Moc znamionowa: 2,4 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V (do wyboru w trakcie instalowania).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 660 x 580 x 185 mm.
Masa: 122 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z mikrotermu i wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo, w kolorze jasnobeżowym.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, regulator poziomu ładowania.
Wyposażenie dodatkowe: regulator temperatury pomieszczenia, sterownik centralny, czujnik pogodowy, uchwyty naścienne.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 2220 zł.

STIEBEL ELTRON - POLSKA


Autor: STIEBEL ELTRON

Producent: Stiebel Eltron.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: ETS 208 S, wiszący lub stojący.
Moc znamionowa: 2 kW, regulacja mocy – 91,6/83,3/73%, poziom ustawiany w trakcie montażu, wybór jednego wariantu.
Napięcie zasilania: 400 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 640 x 595 x 240 mm.
Masa: 110 kg.
Budowa: rurkowy element grzejny, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z płyt termoizolacyjnych, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo, w kolorze białym.
Wyposażenie podstawowe: ręczny regulator ładowania, temperaturowy regulator bezpieczeństwa, regulator poziomu ładowania.
Wyposażenie dodatkowe: grzałki, elektroniczny lub hydrauliczny regulator temperatury pomieszczenia, przekaźnik cieplnego włączania mocy, sterowanie ładowaniem i rozładowaniem, wsporniki.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 1884 zł.

Producent: Stiebel Eltron, KKW (AEG).
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: WSP 209, stojący.
Moc znamionowa: 1,25-2,7 kW (moc ustawiana w trakcie instalowania, regulacja mocy płynna).
Napięcie zasilania: 400 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 654 x 622 x 250 mm.
Masa: 98 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z wermikulitu i mikrotermu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: bezpieczniki temperatury, regulator ładowania.
Wyposażenie dodatkowe: dodatkowa grzałka, czujnik temperatury zewnętrznej, sterownik centralny, sterownik grupowy, pomieszczeniowy regulator temperatury elektromechaniczny lub elektroniczny, naścienny lub wbudowany.
Gwarancja: 5 lat przy instalacji przez przeszkoloną firmę, w pozostałych wypadkach rok.
Cena: 1879 zł.

Ogrzewacze z rozładowaniem statycznym

DOMGOS


Autor: KATOWICKIE ZAKŁADY METALOWE DOMGOS
Producent: Katowickie Zakłady Metalowe „Domgos”.
Kraj produkcji: Polska.
Model: OAS 2,25, stojący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 2,25 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 600 x 775 x 195 mm. Masa: 120 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegły magnetytowej, izolacja cieplna z wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, ręczny regulator ładowania, wentylator uruchamiany ręcznie.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 876 zł.

ELEKTRA


Autor: OLSBERG

Producent: Olsberg.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: statyczny, stojący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 2,55 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 700 x 785 x 170 mm (wysokość podana wraz z konsolą podłogową).
Masa: 130 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z mikrotermu i wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Automatyka: regulator poziomu ładowania uzależniony od temperatury w pomieszczeniu, rozładowanie sterowane elementem bimetalowym.
Wyposażenie podstawowe: ogranicznik temperatury, regulator ładowania, sterownik rozładowania, konsole podłogowe, elementy mocowania ogrzewacza do ściany.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1280 zł.

ELEKTROTERMIA


Autor: ELEKTROTERMIA

Producent: Elektrotermia.
Kraj produkcji: Polska.
Model: Standard 2, stojący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 2,0 kW.
Napięcie zasilania: 230 lub 400 V (do wyboru w trakcie instalowania).
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 600 x 670 x 220 mm.
Masa: 122 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł feolitowych, izolacja cieplna z maty i wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo, w kolorze białym, jako opcja dowolny kolor.
Wyposażenie podstawowe: bezpiecznik termiczny, regulator ładowania, przesłona regulująca strumień wywiewanego powietrza.
Wyposażenie dodatkowe: kabel przyłączeniowy.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 940 zł.

GLEN DIMPLEX POLSKA


Autor: GLEN DIMPLEX

Producent: Glen Dimplex.
Kraj produkcji: Wielka Brytania.
Model: WMS712, wiszący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 1,7 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 700 x 560 x 183 mm (wysokość podana wraz z konsolą podłogową).
Masa: 77 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z wełny mineralnej, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: zabezpieczenie termiczne, ręczny regulator ładowania, regulator mocy oddawanej, elementy mocowania ogrzewacza do ściany.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 939 zł.

KGPLUS PROMET POLSKA


Autor: PROMET

Producent: PROMET (Strojsmalt Holding).
Kraj produkcji: Słowacja.
Model: PAS18, wiszący lub stojący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 2,4 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 715 x 846 x 180 mm.
Masa: 102 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z wermikulitu i prokalu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: termostat bezpieczeństwa, ręczny regulator ładowania, termostatyczny regulator rozładowania wbudowany w ogrzewacz sterujący ustawieniem przesłony kanału.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 1050 zł.

NOVOTERM


Autor: TECHNOTHERM

Producent: Technotherm.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: STM 170G, wiszący lub stojący.
Typ: powierzchniowo-kanałowy.
Moc znamionowa: 1,7 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 710 x 610 x 170 mm.
Masa: 88 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z mikrotermu i wełny mineralnej, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: ręczny regulator rozładowania, ręczny regulator ładowania, uchwyty naścienne, stojaki dystansowe.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1025 zł.

STIEBEL ELTRON – POLSKA


Autor: STIEBEL ELTRON
Producent: Stiebel Eltron.
Kraj produkcji: Niemcy.
Model: ETC 250 SA, wiszący lub stojący.
Moc znamionowa: 2,55 kW.
Napięcie zasilania: 230 V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 700 x 529 x 170 mm.
Masa: 110 kg.
Budowa: element grzejny rurkowy, blok akumulacyjny z cegieł magnezytowych, izolacja cieplna z wermikulitu, obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym utwardzanym piecowo.
Wyposażenie podstawowe: sterowanie ładowaniem i rozładowaniem na pulpicie pieca, nóżki do montażu na podłodze.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 1415 zł.                   

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi