Rozpoczęcie budowy domu – co powinieneś wiedzieć o obowiązujących przepisach

Wybrałeś już działkę pod budowę swojego wymarzonego domu? Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o zakupie i zweryfikujesz koszty budowy, musisz dopełnić kilku niezbędnych formalności oraz sprawdzić, czy masz możliwość zgłoszenia z projektem, czy konieczne będzie pozwolenie na budowę

Pracownia architektoniczna Dobre Domy zebrała dla wszystkich budujących informacje o procedurach związanych z budową i niezbędnych dokumentach, jakie należy przygotować.
  • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
Wypis z MPZP uzyskasz w Urzędzie Gminy – dowiesz się z niego, jaki typ zabudowy przewidywany jest na danym terenie, jakie są wytyczne dotyczące konstrukcji domów, dachów itd. Innymi słowy – jaki dom możesz zbudować na działce. Może się zdarzyć, że gmina nie dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Gotowy projekt domu jednorodzinnego
Niektórzy inwestorzy przed nabyciem działki budowlanej decydują się na zakupić gotowy projekt domu. Jest to o tyle wygodniejsze, że wówczas dobiera się działkę do projektu – poszukuje się już konkretnej parceli, o określonym kształcie. Jeżeli jednak nie chcesz się ograniczać, więcej możliwości daje wybór w pierwszej kolejności działki, a następnie projektu.
Gdy już dysponujesz projektem domu, kolejnym krokiem jest adaptacja projektu, tzn. dopasowanie go przez architekta do obowiązującego MPZP oraz do panujących na wybranym terenie warunków gruntowo-wodnych. Na tym etapie tworzy się także projekt przyłączenia mediów, wjazdu na posesję, rozmieszczenia szamba itd.
Pamiętaj też, żeby skontaktować się z geodetą, który wykona mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Jest ona niezbędna do wykonania projektu budowlanego, który należy dołączyć do zgłoszenia (lub pozwolenia na budowę).

Zgłoszenie z projektem czy pozwolenie na budowę?

Od stycznia 2017 roku znowelizowane przepisy prawa budowlanego wprowadziły ułatwienia dla osób, które planują budowę domów jednorodzinnych. Jeżeli zamierzasz postawić dom wolnostojący, którego obszar oddziaływania będzie mieścił się w granicach Twojej działki, zamiast pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem prac, składasz zgłoszenie z projektem budowlanym. Musisz dołączyć do niego:
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany,
  • opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych,
  • informacje o obszarze oddziaływania projektu,
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Zgłoszenie z projektem budowlanym nie wymaga tylu formalności co załatwienie pozwolenia na budowę, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
  • zapewnienie dostaw mediów, czyli energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków;
  • spełnienie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych;
  • połączenie działki z drogą gminną lub powiatową.

Rozpoczęcie budowy

Gdy już złożysz zgłoszenie w Urzędzie Gminy, po upływie 14 dni możesz przystąpić do prac, pod warunkiem że od dnia doręczenia zgłoszenia urząd nie zgłosi sprzeciwu. Brak sprzeciwu oznacza tzw. milczącą zgodę – inwestor może wówczas rozpocząć budowę. Dzięki nowym przepisom nie tylko ograniczono formalności, lecz także skrócono czas oczekiwania na uzyskanie zgody (nawet 35 dni szybciej) i tym samym rozpoczęcie budowy domu. Choć inwestorzy zwykle chcą jak najszybciej przystąpić do robót, sytuacje losowe mogą niekiedy pokrzyżować plany. Pamiętaj więc, że na start budowy masz 3 lata, które są liczone od zadeklarowanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

Łatwiejsza droga do własnego domu

Zastanawiasz się nad zbudowaniem wymarzonego domu jednorodzinnego? Upewnij się, że możesz skorzystać ze zgłoszenia zamiast wniosku o pozwolenie na budowę, i korzystaj z procedur, które są prostsze niż przed rokiem. Zobacz, jak mogą wyglądać Twoje nowe cztery kąty. Ponad 700 gotowych projektów czeka na Ciebie w pracowni architektonicznej www.dobredomy.pl.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi