Budowa fundamentów domu jednorodzinnegoTworzenie fundamentów to jeden z pierwszych etapów budowy domu. To od nich zależy trwałość całej konstrukcji budynku, a także właściwa jego izolacja, dlatego warto podejść do zadania z odpowiednią wiedzą. Z czego składają się fundamenty domu i jak zbudować ławy i ściany fundamentowe? Poznaj porady ekspertów pracowni DobreDomy.pl.

Fundamenty są najbardziej obciążoną częścią budynku – dlatego muszą zostać dopasowane do przewidywanych obciążeń. Każdy projekt domu zakłada określony sposób posadowienia budynku, dostosowany do obciążeń oraz do nośności gruntu. Zazwyczaj w gotowych projektach domów określa się nośność na przeciętnym poziomie. W rzeczywistości warunki gruntowe mogą się znacznie różnić od tych założonych w projekcie (np. na terenach nieprzebadanych geodezyjnie, gruntach nasypowych, torfowiskach) i wówczas trzeba dostosować do nich rodzaj fundamentów.
Zobacz gotowe projekty domów pracowni Dobre Domy.
Najlepszym materiałem na fundamenty jest beton z wytwórni, ułożony w deskowaniu i zagęszczony. Ze względu na koszty najczęściej stosuje się jednak fundament murowany z bloczków betonowych na cementowej zaprawie.
Fundament powinien mieścić się na określonej głębokości – od 0,8 do 1,4 m. Im większa głębokość przemarzania gruntu, tym fundament powinien być głębszy. Lżejsze budynki mogą zostać osadzone nieco płycej – na głębokości 50–60 cm.

Z czego składają się fundamenty domu jednorodzinnego?

Typowe fundamenty domu jednorodzinnego składają się z:
 • ławy fundamentowej,
 • ścian fundamentowych (w domach podpiwniczonych tworzą one ściany piwnic).
Ławy fundamentowe to dolna, poszerzona część ścian fundamentowych, która umożliwia rozłożenie ciężaru bryły budynku na większej powierzchni. Dzięki temu zmniejsza się jednostkowy nacisk ścian na grunt. Najpopularniejsze ławy wykonywane są z betonu – wylewa się je bezpośrednio w gruncie, a następnie zbroi podłużnie za pomocą czterech prętów o średnicy 12 mm.
Jeśli niedostateczna nośność gruntu i znaczne obciążenia sprawiają, że budowa ławy betonowej wymagałaby użycia dużej ilości betonu, stosuje się zamiennie ławy żelbetowe, czyli zbrojone poprzecznie. Jeśli warunki są wyjątkowo niekorzystne, zamiast ław umieszcza się:
 • żelbetowe płyty,
 • ruszty,
 • stopy sięgające do nośnej warstwy gruntu.
Jeżeli natomiast budynek jest wyjątkowo lekki, sprawdzi się fundamentowanie uproszczone, czyli bez ław. Ściany oparte są wówczas bezpośrednio na gruncie.

Jak wykonać ławy fundamentowe?

Prace rozpoczyna się od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i zrobienia wykopu na odpowiednią głębokość. Wykopy warto zrobić przy pomocy koparki, natomiast ziemię pod ławy najlepiej wybierać ręcznie.
Skąd wiadomo, jaką głębokość powinien mieć wykop? Należy wziąć pod uwagę grubość:
 • ławy,
 • warstwy betonu podkładkowego – wyrównuje podłoże i zabezpiecza go przed korozją; powinny mierzyć ok. 10 cm,
 • piaskowej posypki wyrównującej – przydatnej na piaszczystych gruntach jednorodnych.
Jeśli dom jest podpiwniczony, poziom wierzchu ławy powinien być równy z poziomem podkładu podpodłogowego.

Budowa ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe powinny być tej samej grubości co ściany nadziemia. Przy ścianach dwuwarstwowych albo lekkich szkieletowych grubość ścian fundamentowych nie przekracza zazwyczaj 25 cm. Mury trójwarstwowe wymagają natomiast fundamentu grubszego niż 50 cm.
Ściany fundamentowe pod względem budowy dzielą się na dwa rodzaje:
 • monolityczne, czyli wylewane – wymagają użycia deskowania. Najczęściej stosowane przy fundamentach o grubości nieprzekraczającej 25 cm. Wskazane jest dodatkowe zbrojenie ścian. Zazwyczaj tworzy się je z betonu klas od B15 do B20.
 • wymurowane z bloczków betonowych, silikatowych albo pustaków zasypowych  to najczęściej stosowany sposób przy budowie fundamentów. Bloczki mają wymiary 12 × 25 × 38 cm, dzięki czemu możliwe jest budowanie ścian o rozmaitych grubościach. Do murowania używa się zaprawy cementowej, którą należy dokładnie uzupełnić wszystkie spoiny. W przypadku murów szerszych niż 38 cm trzeba pamiętać o przewiązaniu poprzecznym, a w budynkach podpiwniczonych – o usztywnieniu ścian, żeby mogły wytrzymać napór gruntu. Co 1,5 m należy wstawiać żelbetowe słupy.

Fundamentowanie domu – jakich kosztów się spodziewać?

Każdego inwestora interesuje to, ile zapłaci za poszczególne etapy budowy domu. Oto jak średnio przedstawiają się koszty fundamentów:
 • beton towarowy B20 – 180 zł/m3,
 • bloczki fundamentowe betonowe – 2–3 zł/szt.,
 • pustaki zasypowe grub. 24 cm – 6,50 zł/szt.,
 • pustak warstwowy – 11 zł/szt.,
 • wykonanie ławy fundamentowej – 60–70 zł/m,
 • wykonanie ściany fundamentowej o grubości 25 cm – 80–100 zł/m.
Dowiedz się więcej o budowie domu i sprawdź najlepsze projekty domów na stronie pracowni Dobre Domy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi