Sposoby zabezpieczania wykopów głębokichKażde prace budowlane wymagają indywidualnego podejścia do zadania. Zwiększenie urbanizacji powoduje, że wykopy głębokie są coraz częściej stosowaną metodą w budownictwie. Szczególnie przy dużych ograniczeniach technicznych w miastach czy wykonywaniu podziemnych kondygnacji. Odpowiednie wykonanie zabezpieczenia gwarantuje nam uchronienie ściany przed utratą stabilności.


Na wybór poszczególnych metod zabezpieczania wykopów głębokich, oprócz czynnika ekonomicznego, wpływ mają warunki gruntowo-wodne oraz charakter i głębokość wykopu. Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę każdej z nich.

Pale CFA

Wykonuje się je wiercąc świdrem ślimakowym otwór, który jest następnie wypełniany betonem. Siła wyporowa masy betonowej wypycha wiertło na zewnątrz, a w świeżą mieszankę pozostającą w otworze wkłada się zbrojenie. Stosowany na gruntach spoistych i niespoistych, o wysokim stopniu gęstości np. na glinach ciężkich.

Mikropale

Są wykonane przez wiercenie za pomocą końcówki skrawającej. Jednocześnie wprowadzana jest mieszanka utwardzająca, tworząca wokół pala buławę. Zaletą mikropali jest możliwość instalowania ich pod kątem oraz opcja regulacji długości. Stosowane są do wzmacniania istniejących fundamentów, oraz w obiektach z utrudnionym dostępem.

Kotwy gruntowe

Są to konstrukcje tymczasowe, stosowane do przenoszenia nacisku na nośną warstwę gruntu. Stosowane w ustawianiu konstrukcji oporowych, zabezpieczaniu nasypów, skarp i zboczy wyrobisk podziemnych. Ponadto stosuje się je tam, gdzie na obiekt mogą działać siły wyporowe wód gruntowych.

Ścianka berlińska

Może być tymczasową lub trwałą obudową wykopów. Budowana jest jako zabezpieczenie głębokich wykopów w gruntach nienawodnionych na terenach zurbanizowanych, oraz do wykonywania murów oporowych.

Ścianka szczelna

Składa się z metalowych brusów łączonych ze sobą na tzw. „zamek”. Połączone razem tworzą zwartą płytę. Stosowana w zabezpieczaniu wykopów na gruntach nawodnionych, uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych, na budowach przy brzegach zbiorników wodnych oraz w suchych komorach na budowie fundamentów mostowych.

Kolumny DSM

Wykonuje się je wprowadzając w grunt za pomocą mieszadła masy wiążącej np. zaczyn. Mieszanki są łączone z gruntem i tworzą razem sprężystą strukturę, współpracującą z podłożem. Stosowane w wzmacnianiu gruntów słabych np. mady, piaski, przy osiadaniu gruntu pod fundamentem, oraz do zabezpieczania skarp.
Wykopy należy tak zabezpieczyć, aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu prac na tereny sąsiednie. Zadaniem każdego projektanta jest dobranie odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia wykopu. Wybierając umocnienie bierze się pod uwagę takie parametry jak: urbanizacja terenu, warunki wodno-glebowe, rodzaj budowli.
Artykuł powstał we współpracy z firmą zajmującą się profesjonalnym zabezpieczaniem wykopów - Aprofi.pl.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi