Dbanie o drenaż rozsączający. Co należy wiedzieć?Ekologiczne, drenażowe oczyszczalnie ścieków stanowią bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie na działkach o wysokiej wodoprzepuszczalności. Aby jednak oczyszczalnia typu EKO-ODR funkcjonowała prawidłowo i bezawaryjnie, musi być właściwie eksploatowana. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym polega działanie takiej oczyszczalni ścieków oraz jak należy dbać o jej drenaż rozsączający.


Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Działanie oczyszczalni ekologicznej typu EKO-ODR przypomina system funkcjonowania oczyszczalni EKO-BIO. Zarówno w drenażowej oczyszczalni ścieków, jaki i w oczyszczalni biologicznej proces oczyszczania ścieków przebiega bowiem dwuetapowo. W pierwszym – etapie beztlenowym, zwanym inaczej denitryfikacją oraz w drugim – tlenowym, określanym także jako nitryfikacja.
Urządzenia, wchodzące w skład oczyszczalni EKO-ODR, działają w sposób ekologiczny oraz w pełni bezpieczny dla środowiska. Podczas ich pracy nie powstają żadne szkodliwe dla otoczenia substancje. Dowodem na to są zaś regularnie przeprowadzane badania laboratoryjne.
Drenażowa oczyszczalnia ścieków różni jednak się od oczyszczalni EKO-BIO w swojej budowie. Otóż w oczyszczalni biologicznej oba etapy procesu oczyszczania mają miejsce w jednym zbiorniku, ale w odrębnych komorach. W oczyszczalni EKO-ODR zaś każda faza procesu zachodzi w odrębnej sekcji. Jak to wygląda w praktyce?
O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy EKO-BIO, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków: "Pierwszą sekcję stanowi zbiornik gnilny, pełniący funkcję, która jest zbliżona do funkcji komory denitryfikacyjnej w oczyszczalni typu EKO-BIO. Etap oczyszczania tlenowego zaś odbywa się w oczyszczalni EKO-ODR na specjalnym drenażu rozsączającym. Aby prawidłowo działać, dreny muszą być odpowiednio długie. Ich długość zależy od ilości produkowanych na terenie danej działki ścieków oraz od stopnia przepuszczalności obecnego na niej gruntu. Z uwagi na to należy zatem pamiętać, że oczyszczalnia drenażowa wymaga odpowiedniej ilości miejsca, koniecznego do jej montażu".
A o czym należy pamiętać w przypadku eksploatacji oczyszczalni typu EKO-ODR? Przede wszystkim o tym, aby odpowiednio dbać o drenaż.

Właściwa eksploatacja oczyszczalni drenażowych

Co prawda oczyszczalnia typu EKO-ODR działa bez konieczności wykorzystywania energii elektrycznej, jednakże nie oznacza to, że może funkcjonować pozostawiona sama sobie. Właściciele drenażowych oczyszczalni ścieków muszą bowiem pamiętać o kilku niezwykle istotnych czynnościach, które są kluczowe dla właściwego działania oczyszczalni. Jakie to są czynności?
Z pewnością do najważniejszych z nich należą:
  • coroczne wybieranie osadu,
  • czyszczenie filtra z częstotliwością równą raz na sześć miesięcy,
  • aplikacja odpowiednich biopreparatów – optymalnie raz na dwa tygodnie; a preparaty te konieczne są ze względu na uzupełnienie bakterii.
Działania te przeprowadzane w sposób regularny i systematyczny gwarantują bezproblemowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi