Jakie wymagania muszą spełniać kruszywa, żeby mogły być używane do produkcji betonu?W zależności od potrzeb produkuje się różne rodzaje betonów, o czym wiedzą nawet ci wszyscy, którzy nie są „budowlańcami”. Jak wiadomo beton, to kompozyt powstający ze zmieszania cementu z wypełniaczem, czyli kruszywem oraz wody. Chcąc otrzymać beton o określonych parametrach, należy dobierać odpowiednie rodzaje kruszywa i cementu. Cementy mają ściśle określoną charakterystykę, trochę inaczej sprawy mają się z kruszywem.


Jak pozyskuje się kruszywa?

Cement jest produkowany wedle bardzo dokładnych receptur, więc dobranie określonego jego rodzaju dla konkretnego betonu nie stwarza żadnych problemów. Z kruszywami rzecz jest o tyle trudniejsza, że nie są one pozyskiwane jakąś precyzyjnie opisaną metodą produkcyjną, lecz są po prostu wydobywane z naturalnych złóż skalnych, lub też produkowane z poprzemysłowych odpadów, takich jak żużel paleniskowy, czy skała płonna z górniczych hałd. Rozróżniamy kruszywa naturalne i sztuczne, chociaż wszystkie mają pochodzenie mineralne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi żwir, piasek, grys, a nawet otoczaki oraz maszynowo rozdrabniane skały; są one pozyskiwane bezpośrednio z pokładów. Te drugie otrzymywane poprzez poddanie termicznej obróbce skał i odpadów przemysłowych. to m.in. keramzyt, glinoporyt, gralit, łupkoporyt oraz żużel granulowany lub paleniskowy. Oczywiście każdy rodzaj kruszywa ma inną charakterystykę i różne zastosowania. Z tego też powodu tylko wybrane kruszywa, o bardzo konkretnych właściwościach mogą być wykorzystywane do produkcji betonu, o czym szerzej opowiadają nam specjaliści z firmy GRUPA BARG.

Kruszywa do produkcji mieszanek betonowych

Mieszanki betonowe mają wielorakie zastosowania przede wszystkim w budownictwie. Receptury poszczególnych mieszanek są precyzyjnie określone, dlatego też przy produkcji betonu należy stosować odpowiednie kruszywa. Na ogół jest to piasek lub żwir, a także skały łamane, lecz nie wszystkie ich rodzaje można mogą być tutaj stosowane. Z całą pewnością nie nadają się do tego żwiry i tłucznie pozyskane ze skał zwietrzałych albo z piaskowców, w których lepiszcze ma  domieszki gliny lub iłów. Najlepszym materiałem do produkcji betonu jest kruszywo ze skał magmowych, a więc granit i bazalt. Kruszywo stanowiąc około trzy czwarte masy betonu, ma istotny wpływ na jego parametry wytrzymałościowe i inne jego właściwości. Co z tego wynika? Przede wszystkim odporność kruszywa na ściskanie nie może być mniejsza niż wyprodukowanego przy jego użyciu betonu, chociaż wskazane jest, aby była ona co najmniej dwa razy większa. Ponadto kruszywa do mieszanek betonowych winny być trwałe, twarde o małej nasiąkliwości i dużej odporności na działanie mrozu i nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń, a zwłaszcza tych pochodzenia organicznego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi