Błędy popełniane przy użytkowaniu kotłów CONowoczesny kocioł CO powinien być wygodny w użytkowaniu, a przede wszystkim energooszczędny i ekologiczny. Przykładem takich instalacji są coraz bardziej popularne kotły piątej klasy na biomasę, czyli pellet i ekogroszek. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, należy prawidłowo użytkować te innowacyjne urządzenia. Jakich błędów należy unikać w trakcie eksploatacji kotłów CO?


Wady montażowe

Pierwsze błędy w użytkowaniu kotłów CO wcale nie są związane z obsługą procesu spalania paliwa, a wynikają z działań podejmowanych jeszcze przed uruchomieniem kotła. Jak się bowiem okazuje, nieprawidłowa praca tych urządzeń wynika niekiedy z błędów popełnionych w trakcie montażu. Na wstępie warto przypomnieć, że kocioł CO powinien być zamontowany przez profesjonalnego instalatora. Urządzenie musi być ustawione pionowo i przy zachowaniu bezpiecznego dystansu od znajdujących się w kotłowni materiałów łatwopalnych. Sama kotłownia powinna posiadać sprawny system wentylacji, przy czym nie może to być mechaniczna wentylacja wyciągowa. Nie instalujemy zasilania kotła na tym samym obwodzie co oświetlenie kotłowni. Ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności zabudowy poszczególnych elementów systemu i podłączenie urządzenia grzewczego specjalnymi złączami. Błędem jest spawanie części instalacji i kotła. Niektórzy decydują się na podłączenie kotła do układu otwartego, jednak w tym przypadku trzeba unikać wzrostu temperatury. Poważnym błędem jest brak zainstalowanego zaworu trójdrożnego, który pozwala na regulację parametrów pracy kotła i zapobiega korozji urządzenia.

Nieprawidłowe pierwsze uruchomienie

Prawidłowo zainstalowany kocioł CO na pellet bądź ekogroszek napełnia się wodą, przy czym musi ona posiadać odpowiednie parametry. Niewłaściwie dobrana woda, a także jej dolewanie w trakcie pracy instalacji może bowiem doprowadzić do poważnego uszkodzenia systemu grzewczego. Pierwsze uruchomienie ma istotne znaczenie dla dalszej pracy kotła i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Niektórzy producenci, jak np. firma Budmet Nocoń oferująca kotły na pellet i ekogroszek, zapewniają autoryzowany serwis i kompleksową obsługę w zakresie pierwszego uruchomienia urządzenia.

Niewłaściwa eksploatacja kotła

Użytkownicy kotłów CO popełniają szereg błędów w trakcie ich użytkowania. Przykładem może być zaniechanie dokładania paliwa do zbiornika oraz ustawianie błędnych parametrów niezgodnych z możliwościami kotła. Nie bez znaczenia jest również prawidłowa pielęgnacja kotła. Jeśli kocioł nie został wyposażony w palnik samoczyszczący, konieczna jest regularna kontrola i pielęgnacja urządzenia. Częstym błędem jest także używanie nieodpowiedniego lub złej jakości paliwa. Pamiętajmy, że nieprawidłowe użytkowanie czy zaniedbanie kotła CO może poskutkować nie tylko zmniejszeniem jego efektywności lub nawet uszkodzeniem, ale przede wszystkim może stanowić poważne zagrożenie pożarowe. Szczególnie należy się tu wystrzegać niewłaściwego wygaszania palnika, np. poprzez przypadkowe jego wyłączenie czy odcięcie od zasilania. Poważnym błędem jest również otwieranie drzwiczek urządzenia, gdy palnik wciąż pracuje lub też w sytuacji, kiedy dopiero został zagaszony. Poza tym warto zaznaczyć, że błędny montaż czy nieprawidłowa eksploatacja kotła CO poskutkują utratą gwarancji od producenta.

Popularne posty z tego bloga

Jak wykonać wiatroizolację dachu spadzistego?

Mieszkanie w zabudowie szeregowej. Dlaczego warto?